Общество В Пътя на Истината

Предговор
Аватар на Синтеза
Новата Духовна Парадигма
Новото Общество
 

Предговор

Драги приятели
 
Вие знаете, че човечеството е достигнало една критична точка в своето развитие. Светът сега е изправен пред много проблеми – социални, икономически, екологични, духовни. Въпросът за оцеляване на човечеството, на Земята и за възлизане в най-високия Божествен свят, откъдето хората ще черпят енергии за своята Нова еволюция в Новата Реалност на Новото Небе и Новата Земя като Ново Човечество е изключително важен и съдбоносен!  Затова Духът на Истината, Светият Дух, днес отново слиза на Земята. Той се излъчва от Абсолютното Начало на Битието, продължавайки Месианския План за спасение на човечеството и носи Ново посвещение от Живия Господ, свързано с реализация на Завета на Истината.
 
Леон Москона е жив пратеник от Небето, който благовества идването на Новата Реалност! Работата му като Аватар на Синтеза е изключително важна за съдбата на българския народ и на цялото човечество. Тук, в България, той носи силно метафизично присъствие, ново мистично и трансцендентно измерение в нашия живот.
 
В нашата Мистична Школа на Духа, под неговото ръководство, ние сме като Божествена творческа лаборатория за установяване на Царството Божие на Земята. В нашия Живот за Цялото в Целостността на Живота се стремим да съчетаем най-добрите страни на една общност, която живее и се развива духовно.
 
Проектите за тази творческа духовна работа, за промяна на нашия живот към Божествен, са разработени от Леон Москона. Всяка негова идея е огромно поле за духовна работа и се базира на определени знания, методи и духовна практика. Тези идеи са представени в книгите му -  Второто Пришествие, Завета на Истината – Манифест, Учението и Делото на Духа на Истината, Новата епоха на Светия Дух и България, в множество материали, в повече от 250 беседи, в 12 събора на Свещената планина Рила, както и в много чествания на религиозни и слънчеви празници. Много от неговите идеи са публикувани и в Интернет страницата: 
 
www.testamentoftruth.org
 Приятели, какво благословение е да влезем в Небесните светове, тук и сега, в това прераждане, и като влезем, да работим за слизането на Царството Божие на Земята. За да може да се промени животът на обществото, да помогнем на толкова много души около нас, които още не знаят Истината, още не са тръгнали в Пътя - трябва да направим нещо за тях. Първо трябва да се събудим духовно, да изработим духовни качества и добродетели, за да разцъфти Душата ни, да се събуди Духът ни, а след това да направим, с много обич, с нежност, в приятелство и хармония, всичко, каквото можем за близките около нас, за приятелите, за народа ни, за цялото човечество, което в края на краищата е нашето голямо Божествено духовно семейство.
 
В Първия подраздел на настоящата брошура ви предлагаме кратко описание на някои важни събития в духовното пътуване на Леон Москона, които го довеждат до Просветление за пресътворението на света от Господа. Вторият подраздел представя характеристиките на една нова духовна парадигма, която дава възможност човечеството да участва в процеса на Новия Генезис. Третият подраздел е посветен на Пътя и основните духовни задачи на новото Общество, което ще живее в идващата реалност на Новото Небе и Новата Земя.
 
Искрено вярвам, че ще приемете с радост и възторг създаването на новото Общество В Пътя на Истината и ще влезете в него като достойни сътворци на Господа и на Божествената Майка.
 
Красимира Иванова

 Приветстваме Вашето спонсорство и дарения

Ние Ви каним да направите дарение, с което да подпомогнете Общество В Пътя
на Истината. Общество В Пътя на Истината е организация, която не си поставя
за цел реализирането на печалба от своята дейност и разчита на добротата и
щедростта на хората.  Всички активности на Обществото изискват човешки и
финансов ресурс, за да могат да се реализират и в бъдеще.

Вие можете да направите дарение чрез превод на средства на:

Титуляра на сметката: Общество В Пътя на Истината

Банка: "Общинска банка" АД

IBAN: BG28 SOMB 9130 1051 8178 01

BIC: SOMBBGSF

 

Всички дарения ще бъдат приети с признателност.

Благодарим ви!

 

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved