Общество В Пътя на Истината
Предговор
Аватар на Синтеза
Новата Духовна Парадигма
Новото Общество
 

 

 

Аватар на Синтеза

Живеем в изключително време! Възниква драматична нова духовна история! Настоящият Индо-европейски цикъл в еволюцията на човечеството завършва и то е на прага на Нов Цикъл на съществуване в Нова Реалност.

Новата история идва с възникване на нова духовна парадигма и формиране на нов тип общество, което ще даде възможност света да се трансформира в съответствие с Божествения план. Тези нови моменти в духовния живот на човечеството са от решаващо значение за оцеляването му и за по-нататъшно развитие в идващата Нова Реалност.


За да направя новата духовна история екзистенциална, ще започна с някои аспекти на моето духовно пътуване, които ще изяснят процеса на нейното разгръщане.

***

Моето духовно пътуване продължава повече от 38 години. Аз бях благословен да се свържа с велики Божествени Учители и Изяви на Мировата Женственост от духовната история на човечеството и да получа техните посвещения. Едно от ключовите видения в ранните етапи на моя духовен път е видението на Космичния Христос.

В един хубав летен ден на Рила през 1975 г. аз се изкачвах с двама приятели към Езерото на чистотата (в района на Седемте езера). Беше чудесен слънчев ден въздухът бе пълнен с много свежест, прана и изключителна чистота. Когато стигнахме платото, спряхме за малка почивка и размишление. Седнахме удобно на тревата и всеки потъна в дълбок размисъл, съзерцание и медитация.

В този момент с мен се случи нещо необикновено. Както седях на земята, наслаждавайки се на прекрасния ден и живописната панорама, всичко около мен внезапно започна да вибрира и почувствах, че влизам в ново метафизично пространство и време. Като в Откровението „Духът взе контрол над мен и ме изнесе на върха на една висока планина“. От тази висока метафизична планина аз видях образа на Космичния Христос, изпълващ цялото „небе“. Всъщност, по-точно, небето само по себе си беше приело образа на Христос (подобен на неговия образ от плащеницата в Торино, но разбира се, пълен с живот), сияещ с невероятна светлина, любов, мир, нежност, красота и апокалиптична сила. Неговите очи, излъчващи всичката Божествена благост и доброта, съзерцаваха цялото Творение. Аз чувствах, че Христос ме гледа с велика Божествена любов и същевременно през мен той гледа мириади други същества със същата Божествена Любов, Мъдрост и Истина.

Малко по малко започнах да разбирам великата мистерия на Христос като идеално-субективната същност на Универсума, активния принцип в Битието, абсолютната реалност на всички живи същества, субстанцията на „Аз-а“, началото и края на човешката еволюция, целостността от съвършени духовни добродетели. Той се изяви като Светлината на Света, Синът Божий, единственият Субект в Битието, Първородният, Този, Който разкри Бога, Който се излъчва от Него във всеки един момент и в цялата вечност, Живият Господ!

Христос е в действителност същността на Човека, създаден по образ и подобие Божие. В неговите Божествени очи аз успях да прочета цялата история на човечеството – от началото на човешката еволюция до нейния завършек като Божий народ на свещена земя, като медиатор между Небето и Земята. Наистина, неговото Божествено метафизично присъствие беше като Свитъка от Откровението на Свети Йоан (глава 5), в който е записана цялата еволюция на човечеството.

В това поразително видение разбрах много архетипни идеи, заложени в Евангелията, в Книгата на Откровението, както и в много други свещени писания. Първа глава на Откровението започва с величественото видение на Космичния Христос (стих 9:20) и цялото Откровение резултат на това видение. За Свети Йоан то е като посрещане на Второто Пришествие на Христос, Който му разкрива мистерията на Творението (глава 4), духовната история на човечеството (глави 6-18), апокалиптичното събитие на неговата трансформация и идването на реалността на Новото Небе и Новата Земя, където човечеството ще продължи своята еволюция (глави 19-22).

Моето видение на Космичния Христос беше едно посвещение в мистериите на Книгата на Откровението на Свети Йоан. Аз започнах да разбирам и Духа Христов, описан в свещената книга на Учителя Беинса Дуно „Завета на цветните лъчи на светлината“ (стр. 65):

Духът Христов
Диамантовите
бели лъчи. Който развързва седемте печата.
Отваря седемте очи;
Пълнота. Прораства седемте рогове;
Държи седемте църкви;
Образува седемте звезди;
Запалва седемте светилника;
Освещава седемте дни;
Разпровожда седемте духове;
съединява всичко в едно цяло;
образува Божественото съзвучие
на големите и малките светове;
разпределя отредените блага;
води към Божественото сърце на Любовта.
оживява и създава; произвожда и ражда;
обогатява и украсява; милва и утешава;
благославя и озарява. Весели всичко живо;
осветява и умъдрява. Събира знанието;
прави да прозябне всичката Божия
любов, мъдрост и истина.

Моето видение продължи около 45 минути, но след него аз бях вече друг човек. Космичният Христос ми разкри величествената трислойна структура на Творението и същността на човека като негов микромодел. Това видение беше посвещение във Второто Пришествие на Христос и в мистерията на Откровението на Свети Йоан. Оттогава, бих могъл да кажа, че събитието на Второто Пришествие за мен беше вече реално и аз бях благословен да чуя призива, с който завършва Откровението:

И Духът, и Невестата казват: „Ела!”. И който чуе, нека каже: "Ела!". И който е жаден, нека дойде; и който иска, нека вземе даром от водата за живот вечен.

Откровение 22:17

Видението на Христос беше жива опитност, която се разгръщаше все повече и повече през следващите години, давайки отговори на основните въпроси в моето духовно пътуване. В светлината на това видение аз разбирах много по-добре моите предишни видения, както и мистичните опитности, които последваха.

След моето видение, аз постепенно се издигнах до най-високия Божествен свят и съзерцавах мистерията на Бога, Творението и Човека, създаден по образ и подобие Божие. Това ме доведе до друго величествено видение за Трона на Господа и Христос, седящ отдясно на Отца, като светлината на Светия Град, Небесния Йерусалим:

И не видях храм в града, защото Господ Бог Вседържител и Агнеца бяха храм. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнецът.

Откровение 21:22-23

Тогава осъзнах, че цялото Творение е Храм Божий и Бог като велико Духовно-космично Слънце лъчезари от неговия Център. От това Духовно-космично Слънце се излъчват всички Божествени Учители, основатели на религиите, както и Изявите на Мировата Женственост, свързани с тях. За голяма радост през годините на моето духовно пътуване бях благословен да се свържа с някои от тях и да получа техните посвещения: аз бях в състояние да съзерцавам такива велики Божествени Учители като Исус Христос - Сина Божий и Дева Мария, Бог Кришна, Просветления Гаутама Буда и Куан Ин, Зороастър, Орфей и Евридика, Мировия Учител Беинса Дуно и Новата Ева и много други. (Някои от тези видения са включени в интернет страницата: www.testamentoftruth.org/ Projects, Rila.)

В много от тези видения аз чувствах, че съм в Храма на Творението и участвам в Божествена Служба пред Престола на Бога. В тях съзерцавах изяви на един или друг Божествен Учител и Персонификации на Божествената Майка, които изнасят Службата. Ако моето видение за Христос беше посрещане на Неговото Второ Пришествие, то виденията на другите Божествени Учител и Персонификации на Божествената Майка също бяха съзерцание на тяхното Ново Идване.

Духовните преживявания и мистичните връзки с Божествените Учители оказаха дълбоко влияние върху духовното ми развитие: чрез сливането ми с тях аз получих техните посвещения. Нещо повече, аз осъзнах, че те ми помагат да изградя седемте си духовни тела, да трансцендирам земната си личност и да стана космично същество, готово да приеме Божествена Мисия.

От тази гледна точка е интересно да се цитира Джей Джей Дюи, автор на много духовни книги и статии, който пише, че ако един Аватар се въплъти, той "губи" 20-30 години в процеса на припомняне. Сега, като погледна назад, бих могъл да кажа, че някои от моите мистични връзки с Божествените Учители имат много по-дълбок екзистенциален смисъл. За да обясня това, бих искал да се позова на тълкуването на Евангелията от Рудолф Щайнер за младия Исус.

Рудолф Щайнер описва по удивителен начин как Исус от момента на своето чудотворно раждане развива духовните си тела едно след друго, за да стане Исус Христос след кръщението в реката Йордан. За тази цел, когато Исус е на 12 години, Духът на Зороастър се въплъщава в него. След това, Исус изгражда своето етерно и астрално тяло чрез сливане съответно с Мойсей и Хермес. На определен етап Просветлението на Буда значително повлиява неговото духовно развитие. По този начин Исус, достигайки 30-годишна възраст, интегрира съществуващата духовна култура на Земята и е готов да приеме Духа Христов, за да започне Своята величествена Мисия.

Нещо подобно се случи с мен по време на моето духовно пътуване. На 33 годишна възраст аз се свързах мистично с Духа на Зороастър. След това изградих своето етерно, астрално и каузално тяло чрез мистична връзка с големия индуски Гуру Рамакришна, Мировия Учител Беинса Дуно и Свети Петър. После преживях дълбока мистична връзка с Буда и се свързах с Космичния Христос. Така Небето ме подготви да стана фокус на съвременната духовна култура, за да изпълня моята духовна Мисия. Всяка една от тези мистични връзки е дълбоко емоционална екзистенциална история и съдържа много тайни за разгръщането на Месианския План през вековете.

В резултат на моето духовно пътуване и на мистичната ми връзка с Божествените Учители и Персонификациите на Мировата Женственост, получих Просветление и станах Аватар на Синтеза, който се е слял с Мировата Ос на съвременната Епоха и е връзката между световете. Както Буда е ниво на просветлено съзнание, така и Аватарът на Синтеза е Мирова Ос на Епохата.

За да получа моето Просветление, аз трябваше да интегрирам в Божествена цялостност и трите свята в живота на човечеството - физическия, небесния и най-високия Божествен свят. Аз трябваше да направя също връзка с миналото, настоящето и бъдещето на човешката еволюция на Земята. Миналото е огромното богатство в духовната история на човечеството, настоящето е духовната същност на нашата епоха и Посвещението на Духа на Истината, бъдещето е посрещане на Второто Пришествие на Божествените Учители, участие в Божествената Сватба и влизане в реалността на Новото Небе и Новата Земя като сътворци на Бога. От своя страна, духовното минало, настояще и бъдеще трябваше да бъдат разгледани в съответствие с трите основни нива на съществуване на човечеството - микрокосмично, мезокосмично и макрокосмично, т.е. на нивото на отделния човек, на нивото на социо-културния космос на човешката цивилизация и на равнището на макрокосмоса на Небето и Земята.

В рeзултат, моето Посвещение ме доведе до най-голямата мистерия на нашето време - пресътворението на света от Господ Бог Вседържител.

 

 

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved