Общество В Пътя на Истината

Предговор
Аватар на Синтеза
Новата Духовна Парадигма
Новото Общество
 

 

 

НОВОТО ОБЩЕСТВО 
 
Хората, които влизат в реалността на Новото Небе и Новата Земя, ще живеят в трислойната структура на Творението: с облагородени личности на Земята, с разцъфтяла душа в небесния свят и със събудено Божествено Аз в най-високия Божествен свят. По този начин Мировата Ос в тях ще бъде възстановена и от Хомо Сапиенс те ще станат Хомо Дивинус. В резултат на това те ще изградят живота си на всички нива на съществуване като Божествен Храм.
 
Участниците в духовното Общество, които приложат новата духовна парадигма и изградят живота си като Божествен Храм могат да постигнат това следвайки Девет-степенния Път на Божествената Дъга. Това е пътят, който очертава нашето възлизане през цялата вертикална структура на Творението и влизането ни в Реалността на Новото Небе и Новата Земя. Моето духовно пътуване и Девет-степенният Път на Божествената Дъга са тясно свързани: през годините аз трябваше да преживея всяка една от тези Стъпки, за да ги опиша като определен духовен път за възлизане на човечеството към Царството Божие. 
 

 Поемането по Пътя на Божествената Дъга започва с изграждане на Правилно разбиране, създаване на подходящ Начин на живот и излизане от ограниченото материално съзнание - Стъпка Първа, Изход. Следващата Стъпка е изкачване до втория свят от троичната вертикална структура на Творението, (т.е. до Ангелския свят) и духовно новораждане като небесни души - Стъпка Втора, Райската градина. Третата Стъпка, Свещената планина, въвежда в най-високия Божествен свят от трислойната структура на Творението и в духовния център на Вселената от гледна точка на една или друга мирова религия. От тук ние можем да изживеем мистерията на Творението и да обхванем цялата му вертикална структура. Тази Стъпка води до нашето второ новораждане – пробуждане на Божественото Аз. От най-високата точка, в Центъра на духовната Вселена, ние можем да съзерцаваме всички жилища в Дома на Отца, т.е. огромното богатство от духовни светове, които се разкриват от мировите религии - Стъпка Четвърта, Светият град.


Над най-високия Божествен свят е Седящият на Престола, Върховният Първоизточник на съществуването, който се изявява чрез Светата Троица. Петата и Шестата Стъпки са посветени респективно на тайнствата на Мировия Дух - активния, субективен, Мъжки Божествен принцип и тайнствата на Мировата Женственост - възприемащия, обективен, Женски Божествен принцип. Те са във вечен Божествен съюз, от който сега се ражда реалността на Новото Небе и Новата Земя. Петата и Шестата Стъпки представляват кулминацията на Божествената Дъга. Но докато Стъпка Пета увенчава първата част от Драмата на трансформацията на човечеството – нашето духовно възлизане до небесната реалност на Царството Божие, то Стъпка Шеста открива втората част на Пътя - нашето духовно слизане обратно на Земята със задача да установим Царството Божие тук и сега. Съответно Стъпка Седма от Пътя на Божествената Дъга е Преображение на Земята, докато Стъпка Осма е Трансформация на земната култура в небесна. Накрая, когато установим нашият нов небесен начин на живот, който "ражда плодове дванадесет пъти в годината" (Откровение 22:2), ние достигаме края на Божествената Дъга, Стъпка Девета, и влизаме в Новия златен век.


Стъпките по Пътя на Божествената Дъга са тясно и органично свързани с трислойната вертикална структура на Битието и изграждането на човека, създаден по образ и подобие Божие, като микро-модел на Творението. За тази цел всяка Стъпка от Пътя обхваща обширна област на духовна работа и предлага богато разнообразие от подходящи методи, техники и духовни практики. В своята цялост Пътят на Божествената Дъга е един ясно определен духовен път, който е даден именно за нашата епоха 2.
 
В съответствие с трите нива на духовността, Девет-степенният Път на Дъгата започва с Духовна Школа за събудените души, прераства в Мистична Школа за събуждане на Божественото Аз и се увенчава с Апостолство в Завета на Истината.  Апостолството е участие във великата Божествена акция за установяване на Царството Божие на Земята.

Девет-степенният Път на Божествената Дъга е „трасиран“ от Аватара на Синтеза и се основава на новата духовна парадигма. Този Път определя формите на дейност, структурата на духовната година и начина на живот на участниците в Духовната Общност. 
 
Стъпките на Божествената Дъга в Пътя на Посветения не са твърдо разграничени и затворени в себе си сегменти: всяка Стъпка се проектира в другите и всички останали се проектират в нея. Този холистичен принцип открива големи възможности за взаимни проекции и за разгръщане на всяка Стъпка през призмата на целия Път на Небесната дъга. По такъв начин можем да проникваме все по-дълбоко в същината на дадена Стъпка, преживявайки чрез нея богатството на останалите.
 
Пътуването в Девет-степенния Път на Божествената Дъга може да се сравни с Хималайска експедиция, при която част от групата остава в базовия лагер, друга част строи междинните лагери, а най-подготвените се изкачват на върха. Във всички случаи, обаче, групата действа като едно цяло и успехът, макар и само на един човек, е резултат от дейността на цялата група и носи плодове за всички участници.

В резултат от пътуването в Девет-степенния Път на Божествената  Дъга, участниците в Обществото ще влязат в реалността на Новото Небе и Новата Земя ще започнат своя Нов цикъл на съществуване като Божий народ на свещена Земя. В тази реалност те ще изградят живота си на всички нива на съществуване като Божествен Храм.
 
I. Изграждане на Човека като Храм Божий
 
"Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас ?"
                                                 (1 Коринтяни 3:16)
 
Крайната цел на човека е Божествена себереализация. За постигане на тази възвишена цел ние трябва да изминем вълнуващ духовен път и да преживеем първото и второто възкресение, т.е. разцъфтяване на човешката душа и събуждане на висшето Аз. Този процес завършва, когато човек отвори всичките си седем чакри, развие трите си съвършени тела (земно, небесно и Божествено) и преживее мистичната сватба между душата и Духа в себе си. Тогава човек изгражда себе си като Храм Божий и Светият Дух идва да живее в него завинаги.

II. Изграждане на Семейството като Храм Божий
 
В съответствие с известния мит (въведен от Платон) всеки човек на Земята вечно търси своята сродна душа. Този мит отразява Божествения импулс във всеки от нас да срещне своя любим партньор и сродна душа, да влезе в Божествен съюз и да създаде красив храм на любовта, живота и светлината с нея. Преживявайки заедно първото и второто възкресение, мъжът и жената, които са влюбени, преплитат енергиите на своите седем чакри и изграждат Храма.

Те стават олицетворение на Новия Адам и на Новата Ева и се радват на чудесно духовно изживяване в трите свята на Творението. В резултат на това двойката става свято семейство и идва раждането на любими деца, заченати със силата и мистерията на Светия Дух. Техният съвместен живот е като вечно битие в Царството Божие.  

III. Изграждане на Духовната Общност като Храм Божий
 
Има приятел, по – тесен и от брат.”
                                                       (Притчи18:24) 
В идващата епоха на Светия Дух ще се развият нов тип отношения в рамките на духовната общност – духовно-космично приятелство. При този тип отношения участниците гледат заедно не само в една и съща посока (към любимия Божествен Учител или към жадувана духовна цел), но и се ценят помежду си като духовно-космични личности, в които живее Духът Божи. По този начин те си помагат в изграждането на индивидуалния Божествен Храм на живота и формират заедно чудесен храм на приятелството, където Божествена любов, радост, мир, нежност, доброта, чистота, уважение, помощ, взаимно разбирателство и много други свети добродетели пребъдват.
 
Мистерията на Божествената Сватба се разкрива в този храм на живота като най–чистото и красиво приятелство между Синове и Дъщери Божии, като братя и сестри в абсолютна хармония, нежност, приятелство и взаимна обмяна на Божествена енергия. Наистина, хората, които се свързват в подобно духовно-космично приятелство, изграждат отношенията си като Божествен Храм, където Светият Дух винаги присъства. 

 
IV. Изграждане на Народа като Храм Божий
 
"Народите ще донасят в него (Светия град) славните си и ценни неща".
                                               (Откровение 21: 26)
 
Господ възлага на всеки народ специална Божествена мисия. За да изпълни тази мисия, народът трябва напълно да развие своята национална Душа и да следва своя национален Дух–Водител, който го ръководи през цялата му история. Този процес изгражда живота на Народа като Храм Божий. В него националната Душа е великолепно, преливащо богатство от духовни добродетели, развити и изявени от Народа в течение на вековете. Националният Дух е водачът за изпълнение на мисията чрез много славни Божествени дела.
 
Всеки, който се свърже дълбоко с националната Душа и с националния Дух–Водител, може да се отъждестви с тях и да преживее по най-вълнуващ начин съкровената същност на народа като Храм Божий. Когато националната Душа и националният Дух са в Божествено единство и народът участва в тази мистерия, той разбира, че Светият Дух винаги освещава този храм - от създаването му до изпълнението на неговата Божествена Мисия. Такъв Храм остава във вечността сред всички други “Национални Храмове”, поддържан от Светия Дух.

V. Изграждане на Човечеството като Храм Божий
 
"Ето, скинията на Бога е с человеците! Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негов народ. И сам Бог ще бъде с тях - техен Бог "
                                                 (Откровение 21: 3)

Всички народи на земята трябва да създадат едно велико духовно семейство, живеещо в мир, приятелство, взаимно уважение и разбира-телство. Така те ще изпълнят Божествените задачи на човечеството, предопределени от Бога в началото на времената.

Човечеството трябва да изгради живота си като Храм Божий, където различните народи, изповядващи различни мирови религии, заедно оформят скинията на новото Богослужение. Историята за дванадесетте племена на Израел, носещи различните части на скинията, сега трябва да се осъществи на планетарно ниво от всички народи по света.
 
Когато човечеството съгради новия Божествен Храм на служене, неговият сърдечен център, свързан с Мировата Душа, ще се отвори. Тогава човечеството ще осъзнае своята Божествена мисия в Творението, водено от Мировия Дух: да свали Царството Божие на Земята и да я преобрази в Райска Градина; да служи за посредник между Небето и Земята, изграждайки Божествен Храм на живота; да сътвори с Господа, Който "твори всичко ново".

VI. Новата Земя като Храм Божий
 
"И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха;
и море вече нямаше. Видях и светия град,
новия Йерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена 
за мъжа си
". 
                                              (Откровение 21: 1-2)

На планетарно ниво ние трябва да станем свидетели и да участваме в драматичното преобразяване на Земята от плътно материално тяло в прекрасна, лъчезарна астрална планета. Тогава за нас Земята ще стане като живо небесно Същество със своя собствена планетарна Душа (част от Универсалната Душа) и с планетарен Дух – планетарният Божествен Логос, който води еволюцията на Земята.
 
Разбира се тази метафизична промяна трябва да се осъществи първо в нашето съзнание, в нашето разбиране и възприятие за Земята, преобразена от светлината на новия творчески импулс от Бога. Естествено, когато променим нашето разбиране и възприятие за Земята, ние ще действаме по различен начин. В резултат на това етерният слой около Земята ще се превърне в пространство за сливане между Небесния Йерусалим и просветлената Земя. Образно казано, величествен етерен Храм ще бъде построен върху цялата планета с огромен духовно-космичен Кръст от светлина в центъра на Храма. В тази преобразена Земя-Храм Светият Дух ще пребъдва вовеки и всички царства на живот ще се развиват в Божествена Хармония, Мъдрост и Истина. 
 
VII. Новото Небе като Храм Божий
 
"След това видях един голям престол и Онзи, Който седеше на него...“   „И Седящият на престола рече: Ето, всичко ново творя!"
                                        (Откровение 20:11, 21:5)
 
Ние можем да си представим Бога (Живият Господ, Абсолютната Първопричина в Битието) като вечно Духовно-космично Слънце, Което дава Светлина, Любов и Живот на цялото Творение. Когато Господ казва “Ето, всичко ново творя”, Божественият Дух започва да еманира от Трона на Бога чрез множество образи и проявления. Той активира всички Божествени Учители и светли същества от висшите светове и им придава ново качество и ново излъчване в съответствие с новите мистерии, идващи от Живия Господ.
 
В същото време Божествената Женственост радиира от Трона на Бога, формирайки субстанцията на Новото Небе и Новата Земя. В абсолютна хармония и единство те освещават цялото Битие като Храм Божий. В него Мировата Женственост е субстанцията от Дух Свети, а Мировият Дух (Космичният Христос) е живият духовно-космичен Кръст.
 
Изграждането на живота на всички нива на Битието като Храм Божий е основната цел на Новото Човечество, което ще живее в реалността на Новото Небе и Новата Земя. Това ще се постигне чрез следване на Девет-степенния Път на Божествената Дъга,
 
трасиран от Аватара на Синтеза за нашето време. Подходящите знания, методи, практики и начин на живот ще бъдат разработени в рамките на новия тип Духовна Общност, вдъхновена от Аватара на Синтеза.
 
По този начин ние ще работим за установяване на Царството Божие на Земята и за реализиране на Божественото Учение за нашето време. Мировият Учител Беинса Дуно казва:
 
"Ядка на Божественото учение са Любовта, Мъдростта и Истината."
"Любовта е начало на живота.
Истината е край на живота. Това са двата предела на Великото в света.
Това, което се движи по средата и оформя нещата, е Мъдростта."
И така, помни:
Ако ти със своята Любов не можеш да преминеш от началото в края - да влезеш в Истината, и ако с твоята истина не можеш пак да минеш от края в началото, ти никога не ще разбереш какво нещо е животът.
Ти трябва да свържеш началото и края. Не можеш ли да сториш това, нищо не можеш да направиш, нито да разбереш
.
                               Беинса Дуно, Учителят говори, 
                                                   стр. 115,116,117

Върховната цел на Общество В Пътя на Истината е по Пътя на Любовта и Мъдростта да премине от началото в края - да влезе в Истината (т.е. да завърши Индо-европейския цикъл) и с тази Истина да мине от края в началото – да започне Новия Цикъл на Съществуване в реалността на Новото Небе и Новата Земя като Богочовечество. Именно това е новата духовна история, която сега се разгръща!
 
И тъй, обични Приятели,  В Пътя на Истината ние ще разберем великите тайни на Божествената Любов, Мъдрост и Истина. Цялото Творение извира от Абсолютната Причина с безгранична Любов. Всички неща имат своето начало в любовта. Любовта е семето, импулсът, енергията, силата за растеж, двигателят на еволюцията, истинният извор на живота. Творението е Божествена магия, магия на любовта и всичко съществуващо е родено от любовта на Бога.
 
Любовта е импулсът и енергията за растеж, Мъдростта гради. Всичко във вселената произхожда от една идея на Бога. Всичко е живо, всичко е пълно със значение и смисъл. Когато наблюдаваме и осъзнаваме духовното значение и цел на физическите форми, които
се проявяват във време, пространство и материя, ние навлизаме в света на Божествената Мъдрост. В този Божествен свят всяка материална форма е изява на живи сили и отражение на духовни идеи от висшите светове. Мъдростта е ключът към времето, към всички процеси в природата, обществото и космоса, и следователно, към разбирането за цялата еволюция на Творението.
 
Истината увенчава еволюцията. Тя е резултатът, жътвата, плодът. Чрез Истината се постига смисъла на еволюцията и себеосъществяване. Тя е сливане с Върховния Първоизточник на Битието, Първопричината, непознаваемия Божи Дух, чрез който е вдъхнат живот на цялото Творение. Всичко е Дух, всичко е Светлина, всичко произлиза от Вечния Източник,  от  Бога,  и  затова  чрез Истината се реализира безграничното и безначалното, което има връзка с проявеното:
 
Истината представя плода на целокупния живот. Тя включва това, в което Бог се проявява. Тя включва това, в което всички съвършени същества се проявяват. Тя включва цялата вечност, която е съставена от хиляди и милиони "вечности". Защото има вечности, които са пределни. Има и вечности, които са безпределни.
Беинса Дуно, Учителят говори, стр. 117

Ето защо, Учителя казва:
 
Истината говори със слънцата.
Мъдростта говори с планетите.
А Любовта е толкова снизходителна,
че говори и с най-малките,
най-незначителните същества.
Понеже Истината говори със слънцата,
възвишена и далечна е нейната цел.”
Беинса Дуно, Учителят говори, стр. 25
 
Тази възвишена и далечна цел на Истината за нас става реалност, духовен Път, тук и сега! Нека да влезем В Пътя на Истината и да разгърнем нова вълнуваща духовна история в живота на човечеството – възлизане в най-високия Божествен Свят и започване на Новия Цикъл на еволюция в реалността на Новото Небе и Новата Земя като Ново Човечество!
 
Тъй да бъде! Амин!

______________________
2. Девет-степенният Път на Божествената Дъга е описан подробно в моята книга Второто Пришествие . Аз съм изнесъл и много беседи, лекции и семинари през последните 10 години, свързани с Пътя на Божествената Дъга. Трите нива в Пътя на Посветения са предмет на специално внимание в книгата – Учението и Делото на Духа на Истината.
 


Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved