Статии в Националния Седмичник

Родово Имение

Учителя Беинса Дуно и Русия
( Брой 119, 2008 г.)

 

   Обични приятели,

Преди всичко бих искал да изкажа сърдечна благодарност на организаторите на тази важна конференция, посветена на  “2008 година – година на Русия в България”. Връзките между българския и руския народ имат хилядолетна история и са оказали голямо влияние върху съдбите на двата народа. Естествено, това е богата, вълнуваща тема, на която са посветени много книги.

В случая аз бих искал да се спра на духовната връзка между двата народа в светлината на Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно. Много посветени, в това число Рудолф Щайнер, Алис Бейли, Освалд Шпенглер и други са предсказвали, че от Русия ще излезе една нова духовна култура, културата на Любовта, която ще замени съвременната западно-европейска култура на ума.

Както знаем, Учението за новата култура, която ще стане основа на Шестата човешка раса, расата на Любовта, е дадено от Учителя Беинса Дуно, тук в България. От тук, както от разсадник, подобно на Християнството, славянската писменост и други духовни феномени, новото учение трябва да се пренесе в Русия, където ще даде много плод. Ето защо, Учителя е говорил много за мисията на България, мисията на Русия и на цялото славянство за раждането на Новата култура на Любовта в епохата на Водолея.

Естествено, след заминаването на Учителя една от основните задачи на Братството е била да се пренесе Неговото Учение и Дело в Русия, за да може да се изпълни Божествения план. И наистина, това стана през 1973 година. В определен духовен смисъл можем да кажем, че 1973 година (и по-точно времето от лятото на 1972 година до лятото на 1973 година) беше годината на България в Русия. В тази светлина подзаглавие на моя доклад ще бъде паралел между “1973 година – година на България в Русия” и “2008 година – година на Русия в България”. Аз ще се опитам да направя паралел от дълбоко екзистенциална, духовна, даже мистична гледна точка (докато уважаемият д-р Красин Хамирски ще обхване всички основни изяви, свързани с годината на Русия в България).

През 1972-1973 година бях аспирант в Москва.  През зимата на 1972 година, по време на ваканцията, се запознах с много братя и сестри от Школата, а през лятото на същата година участвах за първи път в Летния лагер на Братството, основано от Учителя, на Седемте езера в Рила.

Учителя е казвал, че Паневритмията ще се играе в България, след това ще се пренесе в Русия, сред славянските народи и накрая ще се разпространи по целия свят. По време на Летния лагер на Рила ние започнахме подготовката за това важно духовно събитие – разпространението на Паневритмията в Русия. С посветени ученици от Братството, между които бяха брат Борис Николов, сестра Мария Тодорова, брат Крум Въжаров, сестра Весела Нестерова, брат Петър Филипов, сестра Стойка от Тополица и други ние ентусиазирано разгърнахме радостна духовна работа за изпълнение на тази историческа задача.

Моите близки приятели в Москва Роза Пронина и Миша Папуш посрещнаха с радост и въодушевление новия духовен импулс от България и веднага направихме група за навлизане в Учението на Учителя и разучаване на Паневритмията. За вдъхновената, динамична и драматична работа на тази група може да се напише цяла книга. В групата ни имаше ясновидци, които свидетелствуваха, че по време на нашите срещи и занимания Учителя винаги е присъствал духовно и е ръководил от Невидимия свят нашата работа. Това много ни окуражаваше и въодушевяваше, защото чувствувахме, че всичко, което правим е Божествено дело, благословено от Небето.

В духовния живот на Москва по това време новината за Учението на българския Учител Петър Дънов и Паневритмията събуди значителен интерес. В тази връзка ние се срещахме с представители на различни духовни традиции, за да ги запознаем с Учителя и Паневритмията. Срещите ни бяха много богати, интересни, емоционални, понякога трудни и предизвикателни, но така или иначе, ние влязохме във водовъртежа на духовния живот на Москва.

И тъй, след дълга и упорита работа през есента и зимата на 1972-1973 година навлязохме в Учението и Делото на Учителя и разучихме Паневритмията. Подготовката за 22 март, а след това и първата Паневритмия беше много вълнуваща духовна задача. Ние ставахме участници в истинско духовно събитие – завъртяване за първи път в Русия кръга на Паневритмията, за да се сбъдне предсказанието на Учителя за разпространение на неговото Учение и за идването на новата Шеста раса на Любовта сред славянството!

Ще ви разкажа малко повече за първия ден на Паневритмията, който беше наистина необикновен и вълнуващ. Отиваме ние, както се уговорихме, около 15-20 човека, в Подмосковието, на мястото, което определихме. Денят беше хубав, но хладен. Във въздуха вече се чувстваше пролетта, но се оказа, че в Подмосковието още има доста сняг. Трябваше да направим в една чудна брезова горичка специална площадка като отъпчем снега. След това ентусиазирано започнахме да играем Паневритмия със запис на касетофон.  Понеже времето беше хладно, касетофонът (на батерии) започна “да вие” и трябваше да го спрем. Тъй като бяхме много въодушевени и не искахме да прекъснем Паневритмията, един от приятелите облече кожуха си, клекна в средата на кръга, сложи касетофона в скута си, за да го стопли и продължихме да играем. Не изиграхме цялата Паневритмия, но най-важното беше да сложим началото! Събитието се случи! Беше изключително емоционално! Имаше нещо дълбоко символично, даже метафизично в тази наша първа Паневритмия: в природата е ранна пролет, в обществото все още господства зимата на социалистическата система, а снеговете, реално и символично, трябва да се стопят, за да дойде духовната пролет.

Спомням си много ясно следващата Паневритмия: беше в неделя, на 25 март. Денят се случи чудесен – истинска пролет! В същото време на 25-ти март е големият Християнски празник Благовещение. Отидохме отново на нашето тайно място, събрахме се още повече хора и тъй като имахме вече опит, изиграхме една много хубава и вълнуваща Паневритмия. След това един приятел-ясновидец от групата ми каза: “Леон, нямаш представа какво нещо е Паневритмията! Играем и чувствувам, че цялата земя вибрира”. Такова нещо и аз не бях очаквал – такава сила, такава връзка на Паневритмията с елементите, със стихиите, със Земята и с природата. От друга страна, тя ни направи близки приятели – преживяхме се като истинско духовно семейство, което е в общ вълнуващ духовен път.

Когато завършихме, някои приятели, тясно свързани с православието, казаха: “Днес е Благовещение – нека да отидем след Паневритмията на църква”. Решихме и отидохме, получи се естествена хармонична връзка между Храма на природата, който Паневритмията създаде и Храма, построен от хората. Нямаше съмнение, че и Паневритмията, и Благовещение бяха в общ духовно-космичен поток. Сякаш от Небето ни благославяха: “Обични славянски роде, иде благата вест за Паневритмията и за раждането на Шестата раса и Новата слънчева култура”.

Ето началото на Паневритмията в Русия: 22 март 1973 година! Кръгът на Паневритмията се завъртя, въпреки природните, социалните и метафизичните трудности. След това дойде и 25 март – символичната връзка на свещения танц Паневритмия с Благовещение. И двете събития са органично свързани с Христос като две страни на един духовен процес, при който ние трябва да преминаваме по естествен начин от единия храм в другия. Това беше важен духовен опит в тези ранни години.

След това Паневритмията продължи всяка седмица най-малко по един път на същото място. Интересно е да се отбележи, че за всички тези 28 години кръгът на Паневритмията не спря! Създадоха се нови групи, тя започна да се играе и в други градове. Въпреки това остана традицията винаги на 22 март хората да се събират около Мичуринец, където се завъртя за първи път кръга на Паневритмията. И понеже всичко е било подготвено в причинното поле от Учителя Паневритмията не е спирала от тогава. Много от приятелите, които участваха в нея, започнаха редовно да идват в България – Роза Пронина, Миша Папуш, Нина Аветисовна, Таня, Сергей, Галя, Миша Левин  и други.

През юни 1973 година, последният месец преди моето окончателно завръщане в България, в Русия се появи (естествено не официално, а по линията на Самиздат) знаменитата книга на Даниил Андреев, Розата на Света. Той е писал тази книга в затвора, в продължение на 10 години, под прякото ръководство на Небето. В нея Даниил Андреев разкрива грандиозна метафизична структура на Творението, много тайни в руската история и  Мисията на руския народ, символизирана от Розата на Света.

Розата на Света е поетичен образ на интеграцията на всички религии, на всички духовни пътища и традиции. Всяка една от тях е като листенце от тази космична роза с незаменим духовен аромат. Розата на Света е символ на сърдечния център (чакра) на цялото човечество, който сега се отваря и разцъфтява. Красотата и благоуханието на всички духовни пътища и традиции идват от дълбочините на колективното сърце на човечеството - центъра на неговото Божествено раждане в Бога, извиращо от Универсалната Душа. Това сърце съдържа неизчерпаем духовен потенциал, сияе с всички цветове на светлината и любовта, свидетелства за безкрайна, винаги нова и дълбоко вълнуваща Божествена Любов.

Като резултат от разцъфтяването на Розата на Света ще настъпи най-великото мистично събитие в човешката история: общение между християни, будисти, мюсюлмани, индуисти, евреи, между последователите на всички духовни пътища, събрани заедно в Центъра на Светия град Йерусалим - един Божий народ на свещена Земя! От особено значение за разцъфтяване на Розата на Света е Мировата Женственост в лицето на небесния образ на Звента Свентана.

Естествено, разпространението на Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно и появата на Розата на Света, описваща мисията на руския народ по едно и също време в Москва не беше случайно. Всички ние с радост приехме и двете духовни събития. В същото време, обаче, трябваше да се разбере тяхната дълбока органична връзка. За мен лично отговорът дойде през 1982 година.

През пролетта и есента на 1982 година всички планети от нашата Слънчева система се подредиха в една линия със Земята. Тази необикновена планетарна констелация бе астрологичният символ за започването на една Нова ера, когато човешкият род ще се превърне в Божий народ и ще живее в мир, любов, хармония и взаимно разбирателство на Земята. По време на това събитие аз получих   просветление за  Небесния Йерусалим (подобно на виденията на Пророк Исайя, Пророк Езекиел и Свети Йоан), който има дванадесет Порти, разкриващ се като величествен духовно-космичен Зодиак-Мандала. В него раз¬лич¬ни¬те ду¬хов¬ни¬те светове, раз¬к¬ри¬ти от мировите религии, са "жилищата в Царството на Отца" (“В дома  на Отца Ми много жилища има” – Йоан 14:2).

Така дойде Мандалата на Небесния Йерусалим, върху която работих в течение на няколко години и която се оформи в цяла книга. По същество, Мандалата на Небесния Йерусалим  е ключът към една нова  интегрална Петдесетница, която идва като завършек на големия Индо-европейски цикъл в историята на човечеството и дава импулса за започване на новия цикъл на еволюция. Това просветление се яви като предизвестие за разцъфтяването на Розата на Света.

На 15 юли 2002 година, по време на нашия духовен събор на Рила се случи вълнуващо духовно събитие – Паневритмията на Учителя, изнесена от духовната ни група, разцъфтя като Дърво на Живота, обхващащо трите свята на Творението, и се сля с Мандалата на Небесния Йерусалим. По време на Паневритмията, с всеки изминат кръг, ние се изкачвахме все по-високо в Небесните светове. Четирите кръга от живи енергии (т.е. в човека, между партньорите, в кръга от участници и между Паневритмичния кръг и духовния космос) започнаха да се активират отначало в земния свят, след това в Небесния и най-накрая чрез Паневртимията ние влязохме и в най-високия Божествен свят. По този начин нашата Паневритмия разцъфтя като Дърво на Живота, което обхвана цялото Творение и по същество се сля с Мандала-медитацията.

Образно казано, ние преминавахме от Храм в Храм в Небесния Йерусалим, правехме връзка с Божествените Учители и с духовните светове, които те разкриват. Така ние започнахме да преживяваме духовната история на човечеството от Индо-европейския цикъл като грандиозна панорама на Божествени светове-храмове в Небесния Йерусалим. Един след друг те се явяваха пред нашия вътрешен поглед с цялото свое изумително величие, богатство, красота и неповторимост. Разбира се, ние не бяхме в състояние да обхванем целостността на Небесния Йерусалим, но даже и няколкото духовни Храма, през които преминахме (християнския, будисткия, индуисткия и Храма на Учителя),  очертаха една Божествена картина на Царството Божие, където много жилища има.

Така, в свещен трепет и благоговение, водени от Светия Дух, ние бяхме в състояние да съзерцаваме моменти от Второто Пришествие на Христос, от Новата Изява на Мировия Учител Беинса Дуно, от  Новото Идване на много Божествени Учители и Изяви на Мировата Женственост, които активираха реалността на Новото Небе и Новата Земя. (Това духовно събитие е описано подробно в книгата Учението и Делото на Духа на Истината, издадена миналата година.)

По този начин нашата вдъхновена Паневритмия-Мандала-медитация стана преживяване на Новата Петдесетница, интегрираща духовното минало на човечеството, свързано с Първото Пришествие. Тя се превърна в благословение за посрещане на Второто Пришествие, т.е. влизане в динамичното Божествено настояще на Този, Който всичко ново твори. Чрез нея ние получихме и покана за участие в Божествената Сватба, от която се ражда Новата Реалност, т.е. откровение за бъдещето, когато ще живеем заедно с Божествените Учители и Изявите на Мировата Женственост като сътворци на Бога. По същество това беше и разгръщане на мистерията на Розата на Света, толкова вдъхновено предсказана от Даниил Андреев.

И ето, през лятото тази година - годината на Русия в България, ние отново планираме да отидем на Рила и да активираме мистерията на Розата на Света. На нашия събор ще се опитаме да  актуализираме основните архетипи от последните две Глави от Откровението на Свети Йоан, които включват реалността на Новото Небе и Новата Земя, Небесния Йерусалим с 12-те Порти, Реката с вода на живот, която извира от Престола на Бога и Дървото на Живота, което дава плод дванадесет пъти в годината. Активирането на тези архетипи е реализация на Месианския план за спасение на човечеството и превръщането му в Божий народ, който ще живее в Царството Божие. Тогава ще разцъфтява и Розата на Света – свещеното сърце на човечеството. 

Основните форми на нашата духовна работа ще бъдат активиране на Паневритмията като Дърво на Живота, изнасянето на Мандала медитация като връзка със свещеното сърце на човечеството (т.е. разцъфтяване на Розата на Света) и особено внимание към Мировата Женственост и Божествената Сватба на Небето. За връзка с Мировата Женственост ние ще се опитаме да установим мистичен контакт със Света Богородица, Новата Ева, Звента Свентана, Анастасия и други нейни ярки изяви. По този начин нашият събор може да се превърне в творческа лаборатория за слизане на Царството Божие на Земята, за установяване на новата слънчева култура и изпълнение мисиите на България и Русия. 

И тъй, обични приятели, горещо бих желал нашия летен събор на Рила да стане важно духовно събитие в годината на Русия в България. Разбира се, ние ще се опитаме да го превърнем в международен събор, на който да присъстват приятели от Русия и други страни (Ирландия, Швейцария, Германия и т.н.). Така той може да се превърне в творческа лаборатория за разцъфтяване на Розата на Света и още по-голямо задълбочаване в Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно. По този начин ще се изпълнят пророческите думи на Учителя за Русия, че тя ще стане основа на новата култура на Любовта (чрез Учението и Делото на Учителя), както и думите на самия Даниил Андреев, който пише, че “понастоящем Небесните светове на България и Русия се приближават.” И може би, в съответствие с характера на връзката между България и Русия, България отново ще се превърне в разсадник на нови духовни импулси, които ще се пренесат в Русия и ще помогнат за изпълнение на нейната историческа мисия.

Горещо се надявам това да се случи и бих се обърнал към всички вас с призив за участие в Летния Събор на Рила през юли, по време на който да преживеем мистерията на Розата на Света, а чрез нея и същността на мисията на Русия, както и да съдействаме за разпространение на Учението и Делото на Учителя, което е изпълнение мисията на българския народ.

И тъй, благословена да бъде за всички нас 2008 година – годината на Русия в България и нека тя да даде много духовни плодове! 

Благодаря за вниманието! 

Духовното послание на Анастасия и
Божествената Сватба
Брой 135, 2008 г.

 

Посланието на Мировата Женственост

Във вълнуващата история на Анастасия, представена в книгите на Владимир Мегре, има дълбоко духовно послание към нашата съвременна цивилизация. Известна е крилатата фраза на Мировия Учител Беинса Дуно, че  Новата Ева ще спаси света.  В лицето на Анастасия ние можем да видим ярко въплъщение на Новата Ева, която не само разкрива удивителна картина на бъдещето на просветленото човечество, но дава чудесен пример и със своя начин на живот на Земята като в Райска градина.

В посланието на Анастасия към човечеството се съдържат  големи богатства, които постепенно ще се разкриват в цялата им дълбочина. В случая ще отбележим само някои основни моменти, които представят Анастасия като ярка изява на Новата Ева.

Преди всичко Анастасия (чрез книгите на Владимир Мегре) показва абсурдността на съвремената цивилизация и насочва хората от живот в ограничения материален свят към влизане в реалността на Райската градина на Земята.  Всъщност тя заменя съвременната човешка култура и нейните основни цели, ценности, механизми, начин на функциониране с нов тип  духовна култура за живот на Земята като в Райска Градина. Като едно от ярките въплъщения на Новата Ева, чрез начина й на живот в тайгата, ние можем да преживеем голямото богатство  и пълнота на универсалния Женски принцип в Битието.

Някои от основните аспекти на духовната култура, които идват чрез Анастасия като олицетворение на Мировата Жественост, са:

- Човекът е Венец на Творението, роден за Божествено Сътворение. Хората трябва да събудят своите души и да реализират своя духовен потенциал като възлюбени Синове и Дъщери на Отца;
- Космосът, Слънчевата система, Земята и Природата, с всички Царства на живот в нея, са живи духовни същности, с които човек трябва да влезе в органична сътворческа връзка;
- Чрез Родовото Имение човек изгражда материалния и духовен дом на семейството и рода си и се установява в своята истинска Родина;
- Божественото сътворение позволява на хората да влязат във великия космичен кръг на живота. Без загуба на индивидуалното си съзнание те духовно се прераждат от въплъщение към въплъщение и влизат във вечността;
- Просветлените хора имат свещено отношение към живота и особено към зачеването, бременността и раждането на децата;
- В съответствие с новата духовна култура е необходим и нов подход към възпитанието на децата;
- В близкото бъдеще, в резултат на Божественото сътворение, Земята ще се превърне в Райска градина, а хората в просветлено човечество. За тази цел е необходимо създаването на нова човешка цивилизация;
- В новата човешка цивилизация съществуващите материални ценности ще се заменят с духовни и хората ще влязат в "живо космично битие". Те ще имат възможност да разбират Божествения език на Сътворението и да четат от Книгата на Живота.
- Необходимо е преосмисляне на историята на човечеството, изваждане на духовни поуки и замяна на съществуващата религиозна йерархия с жива духовност;

Посланието на Анастасия идва чрез нейния начин на живот в тайгата. Това е най-ефективният път за въздействие върху хората. Ето защо, на въпроса за нейното същуствувание тя отговаря съвсем просто и естествено: Аз съществувам за тези, за които съществувам. Това, разбира се, включва нейното съществуване и като жив първообраз, който вече е изграден в причинния свят.

И тъй, Анастасия е един посветен, който живее във връзка с живите енергии на Битието и осъществява Божественото предназначение на човека, създаден по образ и подобие Божие. Трудно може да се преувеличи значението, което има посланието на Анастасия в съвременната култура. В нейно лице ние виждаме мощната духовна подкрепа от Мировата Женственост за преодоляване на съществуващата криза в живота на човечеството. Не случайно тя казва, че нейната задача е да помогне на човечеството да се "пренесе през времето на тъмните сили".

Естествено, ние бихме могли да видим благодатното въздействие на Мировата Жественост и чрез изявата на други ярки въплъщения на Божествената Майка като Матаджи (сестрата на великия Божествен Гуру Бабаджи), Майка Тереза, Майка Мира и други, но Делото на Анастасия в настоящия момент има особено значение. 

Посланието на Мировия Дух

     В нашето време ние сме свидетели на важни духовни събития в живота на човечеството, които идват по линията на Мировия Дух, на универсалния Мъжки принцип в Битието. Безспорно, най-значимото от тях е слизането на Мировия Учител Беинса Дуно в България.

Мисията на Мировия Учител Беинса Дуно е да открие епохата на Светия Дух, която започва с духовно-космична Пролет в живота на човечеството. През тази епоха цялата човешка култура прораства, символично казано, като “житно зърно” от тъмнината на материалния свят към светлината на Небесните светове.

За осъществяването на този процес Учителя разкрива величествена картина на цялото Творение, свързвайки физическия, ангелския и най-високия Божествен свят. Той обяснява основните  принципи  и  закони, които действат  в  Битието и въвежда хората в неизчерпаемото богатство на Божествените светове на Любовта, Мъдростта и Истината. В изпълнение на своята Божествена задача Учителя разгръща огромна работа и на трите нива в човешкия живот - микрокосмоса на човешкото същество, космоса на човешката култура и макрокосмоса на Творението. Така той очертава Пътя на духовния ученик за новата епоха на Водолея като път на цялото съвременното човечество към Царството Божие.

Духовното наследство на Учителя Беинса Дуно включва повече от 8 000 беседи (около 100 000 страници текст), над 150 оригинални песни, свещения танц Паневритмия, стотици духовни упражнения и задачи, както и практически съвети за всеки аспект на човешкия живот на Земята. Учителя разкри силата на свещенното Слово чрез своите вдъхновени беседи, чрез много молитви, формули и песни, някои от които са на най-древния език на Земята, Ватан, който е свързан с предишната Златна епоха.

Огромното богатство на Учението и Делото на Учителя обхваща и трите свята на Творението и оживява Дървото на Живота в него.

Така например, свещеният танц Паневритмия, създаден от Учителя, е новият вид духовна практика за епохата на Водолея. Тя е портата, която ни  води  към реалността на Царството Божие и интегрира  в себе си Божествената музика, Цветните лъчи на Светлината и Свещеното Слово. В Паневритмията са закодирани енергиите на новата Слънчева култура и на Шестата Раса на Любовта. Когато се играе с дълбоко проникновение, Паневритмията се превръща в свещено духовно действо и оживява като Дърво на Живота: корените му са в земния свят, стъблото му се извисява в небесния, а короната му разцъфтява и дава плодове в най-високия Божествен свят. И разбира се, както се казва в Откровението, листата на Дървото на Живота са за изцеление на народите (Откровение гл.22:2), т.е. Паневритмията носи енергиите за пречистване, обновление и просветление на човечеството и на цялата Земя.

Паневритмията е свещено духовно действо, което завършва с Пентаграма – символ на духовно-космичния Човек. Пентаграма трябва да се играе така, че участниците в Паневритмията да преживеят същността на човека, създаден по образ и подобие Божие. Това е Човекът, който има сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената,   Дух мощен като Бога и едно с Бога. (Формула за Ученика от Учителя) 

Вдъхновяващи образи на този Космичен Човек са всички Божествени Учители и въплъщения на Мировата Женственост. Още през 1910 година Учителя разкрива мистерията на Пентаграма, в който чрез много символи и картини се описва еволюцията на човека от обикновеното му земно съзнание, през  разцъфтяването на човешката душа,  до събуждането на висшето Божествено Аз и сливане с Бога. Така Пентаграма представя в символичен вид същността на човека като Венец на Творението.

Учителя Беинса Дуно ни благослови и с една дълбоко мистична свещена книга - Заветът на цветните лъчи на светлината. В тази книга той е избрал стихове от Библията, отправени от Бога към пророците, или изказани от Исус Христос, и ги е свързал с цветните лъчи на светлината, с човешките добродетели и Божествените качества.

Книгата разкрива тайната на човешкото същество в проявената Вселена - започвайки с раждането му от Бога като Божествена искра, през съзнателния духовен път на ученика в световете  на  светлината, до завръщането му като син или дъщеря на  Господа и окончателното  сливане  с  Твореца. Книгата  съдържа и  дълбоки езотерични  ключове  към  посвещенията  от  епохата  на  Стария  Завет, Новия  Завет и настъпващата нова епоха на Светия Дух. Така в тази свещена книга са закодирани енергиите на Месианския план и Дървото на Живота в човека.

По този начин, работейки и на трите нива - микрокосмоса на човешкия живот, космоса на социо-културния живот и макрокосмоса на духовната Вселена - Учителя даде нов мощен импулс за възхода на човечеството. Той донесе нов плод от Дървото на Живота като откри епохата на Светия Дух и подготви почвата за слизането на Царството Божие на Земята.

През 20 век по линията на всички мирови религии има мощни импулси на съживяване, обновяване,  обогатяване и разгръщане на духовните традиции. Като примери могат да се посочат разпространението на Индуизма (Крийя Йога) от Парамаханса Йогананда на Запад, разпространението на Будизма от Лама Анагарика Говинда, разпространението на Суфизма от Хазрат Инаят  Кан, разпространението на Кабалата от посветени като Зев Бен Шимон Халеви  и други.  От особено значение в духовната история на ХХ век е разгръщането на Антропософията от Рудолф Щайнер, която в крайна сметка разкрива мистерията на Христогенезиса.

Някои от основните аспекти на духовните традиции, които идват по линията на Мировия Дух (Универсалния Мъжки Принцип) са свързани с:

- Преживяване на абсолютната Истина за Бога и  Творението във върховни състояния на съзнанието;
- Обхващане на цялостната грандиозна трислойна структура на Мирозданието;
- Знание за Божествените принципи и закони, които управляват Битието;
- Разкриване на същността на Човека, създаден по образ и подобие Божие, предопределен да живее на Земята като облагородена личност, в Небесния свят като просветлена душа и в най-високия Божествен свят като висш  Божествен Аз;
- Трасиране на Пътя за възлизане в Небесните светове;
- Изграждане на практически неизчерпаемо богатство от духовни практики за усъвършенстване, просветление и себеосъществяване на човека;
- Критика на земната култура и човешкото общество, построени върху космичната илюзия (майя) и духовното невежество (авидя);
- Формиране на една или друга духовна култура на основа на Ученията на Божествените Учители и Изявите на Мировата Женственост, свързани с тях; 
- Замяна на кристализиралите религиозни канони с жива духовност;
- Създаване на просветлени човешки общности, вдъхновено изкуство, жива философия и духовна наука от последователите на Божествените Учители (преди ученията им да изкристализират в църковна йерархия, идеологични догми и установен канон).

Ученията на Божествените Учители и на Изявите на Мировата Женственост, свързаните с тях, идват в различни човешки култури и в различни исторически епохи, следвайки духовно-космичния ритъм на инволюция и еволюция на човечеството. Мисията на Учителите, обаче, винаги е била да разкрият Истината за Бога, Творението и Човека в съответствие със същността на своята епоха. Така те са помогнали на хиляди и милиони души да възлязат в Небесните светове и да получат просветление. За всички проблеми, които са  възникнали след тях  в  историческото развитие на човешкото общество, цялата отговорност носят тъмните сили (чието възникване и въздействие тук не обсъждаме). Без спасителното действие на Божествените Учители и на Изявите на Мировата Женственост, обаче, съществуванието на човечеството през вековете би било невъзможно. 


Божествената Сватба

Съвременната епоха, обаче,  е толкова критична в живота на човечеството, че всички сили на Небето - и по линията на Мировия Дух,  и по линията на Мировата Жественост – са активирани за преодоляване на съществуващата криза. Именно тяхното хармонично съвместно действие ще обезпечи влизането на човечеството в Царството Божие и превръщането на Земята в Райска градина.

Раждането на Новото Небе и Новата Земя, където ще живее Новото просветлено Човечество, ще дойде в резултат на Божествената Сватба  между Мировия Дух и Мировата Женственост, т.е. между Универсалния  Мъжки и  Универсалния Женски принцип в Творението. В този аспект можем да говорим за архетипа на Небесния  Баща и Небесната  Майка, които радиират от Абсолютния  Извор на Битието.

От гледна точка на този архетип Мировият Дух е същността на субективния  универсален  принцип в Битието, докато Мировата Женственост е същността на обективния принцип, който  изявява и поддържа  Творението; Мировият Дух е свещеното Слово, чрез  което всичко е сътворено, Мировата Женственост е самото Творение; Мировият Дух е светлината на  света, Мировата Женственост  е проявеният свят, осветен от тази светлина; Мировият Дух е изява на Божия  Дух в Битието, Мировата Женственост   е изява на  Божествената  Душа в Творението; Мировият Дух е  живата вода на вечния живот, Мировата Женственост е реката с вода на живот, бистра като кристал, която извира от престола на Бога (Откровение 22:1); Мировият Дух е живият хляб, слязъл от Небето, Мировата Женственост  е  Онази, която  храни  всички  живи  същества с този хляб; Мировият Дух изгражда човека като Храм Божий, Мировата Женственост поддържа този свещен Храм в човека.

Когато Седящият на престола  твори всичко ново (вж. Откровение, гл. 21:5), това означава, че Мировият Дух и Мировата Женственост, т.е. нашите Небесни Баща - Майка в абсолютна хармония и взаимодействие създават реалността на Новото Небе и Новата Земя и дават живот на Новото просветлено Човечество. Това се реализира в процеса на Второто Пришествие (или Новото Идване) на Учителите и на Божествената Сватба между Мировия Дух и Мировата Женственост. Това е великият творчески акт на Господа, който сега можем да съзерцаваме и в който сме призвани да участваме активно. 

Някои от основните аспекти на новата духовна култура, които идват по линията на Божествената Сватба, са:

- Завършване на сегашния Индо-европейски цикъл на еволюция на човечеството и започване на нов цикъл на духовно развитие в реалността на Новото Небе и Новата Земя;
- Влизане в Небесния Йерусалим, в Царството Божие, където много жилища има – духовните светове на мировите религии;
- Преобразуване на съвременната Вавилонска цивилизация в цивилизация на Небесния Йерусалим;
- Установяване на Законите на Мировата Държава и замяна на човешката йерархия с Божествена синархия (т.е. управление не от човешки егоцентрични личности , а от духовно посветени);
- Замяна на кристализиралите религии с жива духовност в реалността на Божествената Любов, Мъдрост и Истина;
- Духовно възкресение на хората и изграждането им като духовно-космични личности, които ще живеят  едновременно и в трите свята на Творението – във физическия, небесния и най-високия Божествен свят;
- Посрещане на Второто Пришествие (или Новото Идване) на Божествените Учители и приемане на Евангелието на Божествената Майка;
- Участие в Божествената Сватба на Небето и духовно сътворчество с Бога, Божествените Учители и Изявите на Мировата Женственост;
- Изграждане на човека, семейството, народа и цялото човечество  като Храм Божий, в който Светият Дух слиза, за да пребъдва во-веки;
- Преобразяване, просветление и одухотворение на Земята с всички Царства на живот в нея;
- Събиране на плодове от Дървото на Живота, което расте от двете страни на Реката с вода за живот вечен, извираща от Престола на Бога;

Естествено, тези аспекти на новата духовна култура могат да се реализират в своята пълнота само в резултат на Божествената Сватба между двата универсални принципа. В тази светлина предстои да се разгърне огромна работа във връзка със синхронизацията, координацията и взаимното обогатяване както на посланието, което идва от Анастасия (и от другите изяви на Мировата Женственост), така и от духовните посвещения, които идват по линията на Мировия Дух.

 

За Мисията на Русия и славянството

Много посветени, в това число Рудолф Щайнер, Алис Бейли, Освалд Шпенглер и други са предсказвали, че от Русия ще излезе нова духовна култура, културата на Любовта, която ще замени съвременната западно-европейска култура на Ума. Както знаем, Учението за новата култура, която ще стане основа на Шестата човешка раса, расата на Любовта, е дадено от Учителя Беинса Дуно в България. От България, като от разсадник, подобно на Християнството, славянската писменост и други духовни феномени, новото учение ще се пренесе в Русия и в останалите страни, където ще даде много плод. Ето защо, Учителя е говорил много за мисията на България, мисията на Русия и на цялото славянство за раждането на Новата култура на Любовта в епохата на Водолея.

Създаването на новата духовна култура е апокалиптичен Божествен процес, в който участват много духовни фактори. Русия като люлка на новата култура на Любовта е преживяла и преживява важни  събития от политически, социален, културен, икономически и духовен характер, крайната цел на които е раждането на новата култура. В случая ще отбележим само някои от тях, които в духовен план, на причиното поле, имат важно значение. Към тях  можем да отнесем разпространението на Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно за новата епоха на Водолея в Русия, Движението за разцъфтяване на Розата на Света, инициирано от големия руски мистик Даниил Андреев,  Духовното Послание на Анастасия и други.

През юни 1973 година, в Русия се появи (естествено не официално, а по линията на Самиздат) знаменитата книга на Даниил Андреев, Розата на Света.  В нея Даниил Андреев разкрива грандиозна метафизична структура на Творението, много тайни в руската история и  Мисията на руския народ, символизирана от Розата на Света.

Розата на Света е поетичен образ на интеграцията на всички религии, на всички духовни пътища и традиции. Всяка една от тях е като листенце от тази космична роза с незаменим духовен аромат. Розата на Света е символ на сърдечния център (чакра) на цялото човечество, който сега се отваря и разцъфтява. Красотата и благоуханието на всички духовни пътища и традиции идват от дълбочините на колективното сърце на човечеството - центъра на неговото Божествено раждане в Бога, извиращо от Универсалната Душа. Това сърце съдържа неизчерпаем духовен потенциал, сияе с всички цветове на светлината и любовта, свидетелства за безкрайната, винаги нова и дълбоко вълнуваща Божествена Любов.

От особено значение за разцъфтяване на Розата на Света е Мировата Женственост в лицето на небесния образ на Звента Свентана (в приблизителен превод - Святая Светих), която като израз на Националната Душа на руския народ е слязла в небесните светове на Русия, за да събуди, вдъхнови и просветли милиони души. Още от 1972 година се развива Движението за изпълнение на Мисията на Русия (разцъфтяване на Розата на Света) на основа на посветителната книга Розата на Света от Даниил Андреев.

Очевидно, тези мощни духовни активности, свързани с енергиите на Мировия Дух (разпространение на Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно, разгръщане на Движението за разцъфтяване на Розата на света и други), както и с енергиите на Мировата Женственост (Посланието на Анастасия, вдъхновяващото въздействие на Звента Свентана ) трябва да бъдат органично интегрирани и в резултат да се роди единна програма за раждане на Новата Култура на Любовта и за спасение на цялото човечество.

Известно е, че връзките между българския и руския народ имат хилядолетна история и са оказали голямо влияние върху съдбите на двата народа. В съответствие с характера на връзките между тях, България отново може да се превърне в разсадник на нови творчески импулси, които ще се пренесат в Русия и ще помогнат за изпълнение на нейната историческа мисия. В случая става дума за осъществяване на Божествената Сватба между Учението и Делото на Учителя, Движението Розата на Света и Посланието на Анастасия.

В България като благодат и по Божествено провидение и трите духовни потока са активирани.  Вече повече от 100 години българският народ приема с живот и дело Учението на Мировия Учител Беинса Дуно. Понастоящем духовното послание на Анастасия става все по-актуално и в България започва да се разгръща Движението "Родово Имение" за приложение на нейните идеи. Що се отнася до Розата на Света, в своите книги Второто Пришествие, Учението и Делото на Духа на Истината, Завета на Истината – Манифест, както и в повече от 250 беседи, авторът на тази статия разгръща идеите на Розата на Света, представя Евангелието на Божията Майка и прониква в езотеричните дълбочини в Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно като ги свързва в едно органично единство.

Искрено вярваме, че България отново ще бъде като творческа лаборатория на Небето, за да се осъществи Божествената Сватба между Мировия Дух и Мировата Женственост. В нея  ще се гради хармоничната интеграция на всички процеси за раждане на новата Слънчева Култура и за възлизане на човечеството в Божествените светове на Любовта, Мъдростта и Истината. Така ще могат достойно да бъдат изпълнени мисиите на българския, руския и на много други народи по света. Тогава ще може да се изпълни и вдъхновяващата молитва-формула на Учителя: Господи, да дойде Твоето Царство на Земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие. 

Великата Рилска Светиня
( Брой 136, 2008 г.)


Понастоящем се разгръщат големи бизнес-планове в районите на Боровец, Паничище, Сапарева Баня и други(...), които застрашават екологичната и духовна цялостност на Рила.

Рила е един изключителен природен, културно-исторически и духовен феномен. В нея се съдържа огромно разнообразие от растителни видове, някои от които не се срещат почти никъде другаде.  Рилският манастир пази спомените от хилядолетната духовна история на България. На Рила (в района на Седемте езера и Мусала) Учителя Беинса Дуно разгърна Божествена работа за идването на Новата Слънчева култура през епохата на Водолея. В чисто практически, жизнен смисъл нашата вода идва от Рила, а знаем, че водата е в основата на живота. Красотата, силата, енергиите и праната, която може да се почерпи от Рила, я правят любимо място за отдих и за възстановяване силите на хиляди хора (още повече, че е толкова близко до София). 

При създалата се напрегната ситуация във връзка с изграждането на хотели, ски-лифтове и други съоръжения на Рила и в околностите й, които сериозно застрашават екологичната и културно-историчната цялостност на Рила, трябва да се намери разумен  изход. От една страна, тази строителна активност осигурява работа за стотици хора от региона, но от друга страна, обаче, Рила трябва да остане непокътната, за да може да изпълнява своите изключителни функции в живота на българския народ. Както се казва: и вълкът да е сит, и агнето – цяло.

Разумното решение трябва да дойде чрез разработването на убедителен социо-културен проект за бъдещето на Рила: вместо туристически и ски-курорт Рила трябва да се осмисли като природен, културно-исторически и духовен център с европейско и планетарно значение. При този подход строежите, които се разгръщат в подстъпите към Рила (Боровец, Сапарева Баня, Паничище и други) е целесъобразно да се завършат, за да обслужват новите функции на Рила.

В същото време, обаче, по никакъв начин не трябва да се нарушава нейната екология (с изключение може би на лифта, който ще изкачва туристите до хижа Рилски езера (който и без това е почти изграден). Естествено, предлаганият социо-културен проект трябва да координира всички строежи с концепцията за Рила като природен, културно-исторически и духовен център от планетарно значение. Той ще предложи и най-разнообразни активности, които могат да защитят този подход към Рила.

Социо-културният проект за бъдещето на Рила ще я представи като многомерен комплекс: и като природен парк с уникално богатство, и като свещена планина за поклонение и като духовен храм за връзка с Бога. Той ще развие всяка една от тези страни на такива райони като Рилския манастир, Седемте езера, Мусаленския дял, Мальовишкия дял, Калинините върхове, Южната част на Рила и други, за да може Рила да се превърне в нашата велика Рилска Светиня.

И тъй, има огромен материал за уникалните растения и животни на Рила, за нейната необикновена красота и чистота, за живите води на езерата и потоците, за оздравителните й енергии и прана. Когато те се детайлизират по райони в социо-културния проект, те ще могат да представят Рила като забележителен природен парк с голяма привлекателна сила.

От друга страна, Рила има огромен потенциал да стане духовен център с интернационално значение. И сега Рилският манастир е забележителност, която привлича хиляди посетители от цял свят. Всяка година стотици хора от десетки страни посещават Рилските езера, за да участват в Събора на Бялото Братство през август. Учителя Петър Дънов свидетелства, че под Мусала, в района на Маричините езера (Олтарите) е било първото светилище на Орфей. Той предсказва, че на Рила, която е най-старият духовен университет в света, ще идват хора от цял свят, за да почерпят от знанията в него. Естествено, в социо-културния проект тези огромни духовни богатства, които са трупани в течение на хилядолетия, ще бъдат детайлно разработени, за да  може да превърнат Рила в свещена планина и място за поклонение.

Проектът ще представи в съответствие с различните годишни сезони десетки маршрути, които ще позволят на хората да се докоснат до тези богатства. Той ще предложи обезпечаването им с добре подготвени водачи, с подходяща материална база и снабдяване, с богата информация и литература.

Рила може да се осмисли и като величествен духовен храм за връзка с Бога. Не случайно, най-високият връх на Рила е Мусала (което в превод означава близко до Бога). Всеки, който е имал щастието да посреща Изгрева на Слънцето на Мусала, по един или друг начин е имал усещането за величието на Земята и целия Космос. За този легендарен връх Учителя е създал и вдъхновяващата песен Мусала. От друга страна, известна е дълбоката интерпретация на Учителя за  Седемте езера, които отговарят метафизично на седемте духовни центъра (чакри) в човека. Има и вълнуваща легенда за Четвъртото езеро (по-специално Вътрешния Близнак), където се намира входът за Агарта, Шамбала (това е духовно пространство, в което обитават Божествени същества).

Примери за свещени планини, които са като духовен храм за връзка с Бога, има по цялата земя - Кайлас в Хималаите, Мачу Пикчу в Перу, Улуру в Австралия, Килиманджаро в Африка, Фуджияма в Япония и други. В социо-културния проект този аспект ще бъде специално разработен, за да може Рила достойно да се включи в техния списък. За него има богат материал от Словото на Учителя, от живота на Братството и други духовни групи.

След изработването на социо-културния проект трябва да дойде популяризацията  на Великата Рилска Светиня в Европа и по целия свят. Нашата свещена планина Рила може и трябва да стане мит в световен мащаб, от порядъка на Мека, Йерусалим, Тач Махал, Кайлас и други свети места. Това ще повдигне вибрациите на българския народ, ще актуализира неговата Национална Душа и Национален Дух-Водител, ще му помогне да изпълни своята историческа Мисия. В края на краищата, не случайно  Мировият Учител Беинса Дуно е дошъл в България и е извел Братството на Рила; не случайно, Свети Иван Рилски - толкова ярко въплъщение на Българския Национален Дух-Водител, се е подвизавал в Рилската обител и не случайно легендарният Орфей е имал велико светилище в подножието на Мусала (при горното Маричино езеро), което и до днес пази етерните вибрации на неговата музика.

Безусловно, такова осмисляне и митологизация на Рила ще привлече много повече посетители от Европа и останалите континенти, отколкото развлекателните и курортните функции на строящите се обекти, които сега се предвиждат. Много по-изгодно и разумно е вместо да “бетонираме” езерата,  да ги одухотворяваме и “митологизираме”! А когато Рила започне да функционира като природен, културно-исторически и духовен център от планетарен порядък, тя ще стане пулсиращото сърце на България, което ще вдъхва сила, живот, вяра и оптимизъм на хората. Точно сега българският народ има огромна нужда от грижа за природата, културно възраждане, духовно събуждане и просветление. Искрено се надяваме, че интензивното строителство на Рила и около нея ще спре, за да може нашата обична планина да се превърне във великата Рилска Светиня – едно от чудесата на света!

 


За възпитанието на децата в дух на Божествена любов, мъдрост и истина  
(Брой 169, 2009)

Драги приятели,

Разрешете ми преди всичко да благодаря най-сърдечно на организаторите на тази важна конференция, на лекторите, които изнесоха толкова съдържателни доклади и на всички присъстващи в залата, които разбират изключителната актуалност на темата за възпитанието на децата.

Бих искал да започна своя доклад с една интересна история от културата на американските индианци от племето Чероки. Тя е колкото символична, толкова и поучителна за възпитанието на децата:

Духовно хранене

Възрастен индианец учи внучето си за живота. “Голяма борба се води вътре в мен, чедо!” - казва той. – Това е страшна борба между два вълка.
Единият е зъл - той е яростен, завистлив, алчен, арогантен, лъжлив, само-съжаляващ се, горделив,  с чувство за превъзходство и много силно его.
А другият е добър – той е пълен с радост, мир, любов, искреност, смирение, доброта, съчувствие, щедрост, истина,  състрадание и вяра.                     
Но същата борба се води и вътре в теб, и във всеки човек”.                                                                Внучето се замислило и след това попитало: “А кой вълк ще победи, дядо?”
Възрастният индианец отговорил: “Този, когото храниш, чедо”!

 В тази хубава история злият вълк е силното его, а добрият вълк е облагородената личност. Очевидно е, че децата трябва да потопени в пространството на любовта в семейството, за да могат да се изградят като облагородени личности. В противен случай, съзнателно или несъзнателно, те развиват своята егоцентрична личност. А последствията от това и за родителите, и за децата, са много тежки.

Развитието на облагородената личност, обаче, не е достатъчно. Човек е създаден по образ и подобие Божие.  Това означава, че той, още със самото си рождение има възможност да изгражда не само своето физическо, умствено, емоционално и волево тяло, но и висшите си духовни тела. За тази цел небесните светове му осигуряват всичко необходимо за този градеж. В този контекст Учителя Петър Дънов казва: “Вие знаете ли колко милиони струва на Небето израстването на един човек на Земята?”

От друга страна, от астрологията е известно какъв подробен план има за развитието на човека всеки час, всякоя минута за различните фази на неговия живот – от момента на раждането, през всички годишни, седемгодишни, 28-годишни и други цикли. 

По принцип, въплъщението на всеки човек на земята следва Божествения план за изграждане на човека като духовно-космична личност, като разцъфтяващо Дърво на Живота. Тогава той или тя обхваща цялата троична вертикална структура на Творението и живее във физическия свят с просветлено физическо тяло и личност, в Ангелския свят - с разцъфнала душа и в най-висшия Божествен свят - с пробуден Божествен Аз. Естествено, за това са необходими десетки, даже стотици прераждания, но това е смисълът и основната цел на еволюцията. В зависимост от своята карма, човек се въплъщава отново и отново, за да развие в крайна сметка духовните си тела и да построи себе си като Храм Божий, в който Светият Дух да пребъдва.

Ето защо, човешкият живот на земята е едно непрекъснато духовно строителство. За тази цел Господ обезпечава човека с всичко необходимо за изграждане на неговите тела – от физическото до най-високото атмическо/духовно-космическо тяло. Отначало човек трябва да изгради една добра, облагородена личност, а след това той или тя трябва да се подготви за следващия етап в своята еволюция – събуждането на Божествената си душа. Образно казано, ако сравним въплъщението на човека на земята с посаждането на житно зърно в земята, той трябва да прорасне от земята, в ангелския свят, а след време (понякога след десетки прераждания), да достигне и до най-високия Божествен свят като разцъфтяващо Дърво на Живота.

 И точно тук е ключовият въпрос за възпитанието и образованието на децата, после и за техния живот като родители.  Ако човек не успее да разбере Истината за Бога и да влезе най-малко в ангелския свят, той ще се върти непрекъснато в порочния кръг от земни прераждания, преживявайки всички трудности на своите въплъщения, докато осъзнае Истината. За съжаление, това е тъжната реалност на въплъщенията на повече от 99 % в човечеството.

 И тъй, да се върнем на разказа. Разбира се, детето трябва да изгради една добра, облагородена личност, но то трябва да се подготви и за следващия етап в своята еволюция – събуждането на Божествена си душа. Ако родителите са напреднали духовно и са достигнали реалността на душата, те ще създадат всички необходими условия за подобно развитие на детето. В противен случай, обаче, независимо от своята любов и грижа за децата, те ще формират в тях едни обикновени, повече или по-малко егоцентрични личности. Тогава, естествено, ще възникне практически неизчерпаемото поле от проблеми във възпитанието и образованието на децата, които ние добре знаем, и които много родители изпитват реално. 

Ключът за решението на тези проблеми е самите родители да хранят “добия вълк” в себе си, а след това  да работят и за разцъфтяването на своите души. Тогава децата, които по определение имат контакт с Ангелския свят, а някои от тях са далеч по-напреднали в своята еволюция от родителите си, ще им помагат изключително много.

Аз мога да развия тази картина много по-подробно, но вие добре я познавате, и затова, разрешете ми да направя някои предварителни изводи:

А. Истинското възпитание е процес, който се осъществява от душата на родителите към душата на детето. Родителите трябва да създадат пространството на любовта, мъдростта и истината в семейството и в него да израстват, както децата, така и самите те. Тогава това няма да бъде даже възпитание и обучение, а живот в любов, хармония, духовна грижа и приятелство между живи души в рамките на семейството, условно разделени на родители и деца. Естествено, това разделение е основен Божествен закон на еволюцията и той поставя душите в различни жизнени позиции, за да може всяка една от тях да изучава великата наука на живота - било като родител, било като дете. Нека не забравяме обаче, че много пъти, в съответствие с кармичните закони, самите деца са били родители на своите родители и обратно.

Б. В негативен план изводът до който можем да достигнем е, че когато родителите възпитават децата си от позицията на егоцентрични личности, те формират егоцентрични личности в децата и взаимно си създават много големи проблеми: родителите изпитват предизвикателствата на децата (за да облагородят своите личности, да научат уроците на любовта, мъдростта и истината и да работят за разцъфтяване на своите души), но и децата изпитват предизвикателствата на родителите си, за да могат в крайна сметка (след години) да се освободят от егоцентричната личност и да поемат по пътя на разцъфтяването на душата. В тази светлина, възпитанието на децата от позициите на егоцентричната личност в родителите,  води до кристализация на егото в децата, до потапянето им в съвременната  вавилонска  цивилизация и в крайна сметка до пропиляване на поредното земно въплъщение и на родителите, и на децата. А това е голяма жизнена драма!

 Ако излезем от сферата на семейството и се обърнем към възпитанието и образованието на децата в сферата на училището (от детската градина до завършване на гимназията), то ситуацията се усложнява неимоверно, но принципите остават същите. Възпитанието и образованието в училището не е на ниво души, а на ниво егоцентрични личности и оттук огромните проблеми, пред които е изправена цялата образователната система. Отново, в предварителен порядък, ще направя някои изводи:

Проблемите в образователната система не могат да се решат, ако не се смени принципът: вместо  формиране на повече или по-малко егоцентрични личности, готови да заемат своето място  в съвременната вавилонска цивилизация -  събуждане на души, разгръщащи своите духовни възможности и живеещи за Цялото. С други думи, от преподаване на “знания” за влизане в системата на културата като безлични индивиди - развитие на духовни способности за изграждане на децата като ярки духовно-космични личности. Очевидно, това са не само две различни системи за възпитание и образование, това са два различни свята, в които децата живеят и се развиват.  (Тук в скоби бих отбелязал, че редица съществуващи системи на духовно възпитание и образование като тези на Мария Монтесори, Рудолф Щайнер и други, са едно чудесно начало, но те са само начало и не обхващат целия процес. Естествено, с голяма радост очаквам приложението на принципите на Учителя Беинса Дуно във възпитанието и образованието, които вярвам, че те ще дадат богати плодове. Това ще се случи, обаче, само при положение, че Учението на Учителя се приложи пълно и цялостно.)

Драги приятели, аз съм в състояние достатъчно подробно да развия основните принципи, цели, ценности на възпитанието на децата като събудени души и оттук влизането им в едно общество, построено не на основа на его-личността, а на човешката душа. За съжаление, ограниченото време не ми позволява да навляза по-дълбоко в тези въпроси. В случая, целта ми беше просто да поставя проблема и да се присъединя към всички, които работят за неговото решение. Убеден съм, че проблемите на образованието и възпитанието са част от по-широките проблеми на нашата съвременна цивилизация и трябва да се решават в много по-широк контекст. Ние тук правим, обаче, първите крачки и да се надяваме, че ще навлизаме в тези проблеми все по-дълбоко, конструктивно и творчески.

В заключение бих искал отново да подчертая основната идея на моето съобщение. Всяко дете не идва тук на Земята само за да направи социална кариера, да създаде земно семейство и да развие своята човешка личност. То се ражда, за да изгради своите духовни тела и да се превърне в разцъфтяващо Дърво на Живота. Това е вечната истина за същността на човека, разкрита във всички духовни култури.

Следователно, основният въпрос на възпитанието и образованието не е формиране на една повече или по-малко облагородена личност, а съдействие за същностното изграждане на човека като духовно-космично същество, което ще може да се повдигне в своята еволюция. Тогава хората ще могат да изграждат себе си като Храм Божий, в който Светият Дух да пребъдва, като разцъфтяващо Дърво на Живота, което ще обхваща цялата вертикална структура на Творението. Това за мен е  възпитание както на децата, така и на родителите, а даже и на обществото, в дух на любов, мъдрост и истина! 

Благодаря за вниманието! 

                                                                                 


Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved