Мисии и съдби

 

За Мисията на Българския народ 

За Мисията на Мировия Учител Беинса Дуно 

За Мисията на Посветения Леон Москона

 

 

 Рилските Събори винаги са кулминация на духовната работа през годината. По време на вълнуващите съборни дни ние получаваме творчески импулси и озарения за по-нататъшно разгръщане на Мисията както в личен план, така и в колективен план -  за нас като духовна група, за българския народ и за цялото човечество. По време на Рилския Събор-2002, след интензивната плодотворна работа през годината, идеите за Мисията на българския народ, за Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно и за Мисията Второто Пришествие започнаха да се очертават  с все по-голяма пълнота и сила.  По-долу привеждаме резюме на някои от тези основни идеи, изнесени в различни беседи през годината и  преживeни с голяма сила по време на Събора. 
 

 


За Мисията на Българския народ

Обични приятели,

Колко богата духовна страна сме, какво минало, каква история, какви вълнуващи посвещения са се разгърнали тук! Имаме огромни богатства – не само културни, исторически, природни, но и духовни. България е изключителен духовен център – тук е родината на  Орфическите мистерии, тук Християнството се е разгърнало в голяма дълбочина от Свети Иван Рилски и други Посветени, от тук Великото Всемирно Братство изля мощна духовна вълна в Европа чрез Богомилите. А какво да кажем за Мировия Учител Беинса Дуно, който работи тук в продължение на 50 години и отвори Източната Мирова Порта на Небесния Йерусалим. В този смисъл България е истински духовен храм, съкровищница на духовната култура на човечеството, едно от светилищата на Европа и на целия свят.  

Но ние имаме дълг пред света – трябва да разкрием пред него всички несметни духовни богатства, които е натрупал българският народ, трябва да ги разработим и в нас самите и за по-нататъшното развитие на обществото. Животът навлиза в нови духовни измерения на всички нива  и започва да се разгръща в съответствие с великата Божествена Любов, Мъдрост и Истина.  

Как ще стане това? Много вълнуващ въпрос! Необходимо е да се върнем към онова извечно знание, което е в основата на живота и на цялата духовна история. Трябва да разберем Истината за Бога, за Творението и за Човека, създаден по образ и подобие Божие. За тази най-висша цел е необходимо да изградим всички нива на нашето Битие като храм Божий – и нас самите, и нашите отношения с ближните в семейството, и духовната общност, в която всеки от нас  се намира. Ще трябва да продължим и на следващото ниво – да осмислим и да участваме в градежа на живота на народа като духовен храм, в който Националната Душа разцъфтява, а Националният Дух-Водител ръководи съдбата на нацията. Тогава страната ни ще влезе в истинско духовно разгръщане, във вълнуващ процес на културно възраждане, духовно събуждане, Божествено просветление и метаисторическа трансформация.   

“Каквото е горе, това е и долу”: по подобие на човешкото същество всеки народ също има троична структура: тяло (личност) - душа – Дух.1) На земно или материално ниво всяка народност развива своя живот като формира социо-културен организъм, състоящ се от различни системи - икономическа, политическа, културна, религиозна, образователна и други. Тези системи са тясно взаимосвързани и всички заедно образуват "организма" на обществото, който за да се развива и възпроизвежда, влиза във взаимоотношения със социо-културните организми на други народи и с всички царства на живот на Земята.  

Всеки народ има и своя Национална Душа, букет от човешки добродетели, които той  развива през вековете и изразява чрез религията, морала, изкуството и науката. Всеки народ внася свой уникален принос в съкровищницата на човешките добродетели. А всички народи заедно представляват същността на човечеството в Сърцето на Бога - т.е. в реалността на Мировата Душа.  

Народът има също така и свой Национален Дух, който ръководи и направлява съдбата му съгласно Божествения план. Той има мисия, която разгръща през вековете на своето земно развитие и вдъхновител на тази мисия е Националният Дух, еманация на Мировия Дух.

В своето Откровение Свети Иоан говори за земните царе, които принасят своята слава и чест в Небесния Йерусалим (21: 24-26). Това са Националните Духове, които държат ключа към духовното богатство, придобито от всеки народ в неговия исторически път. Така, когато времето за завръщане на човечеството в Царството Божие дойде, всеки "цар" ще внесе в Небесния Йерусалим духовното богатство на своя народ и ще го представи пред Господа.   

По принцип, процесът на културното възраждане, духовното събуждане и Божественото просветление на народа е сходен с разцъфтяването на човешката душа и възкресението на Висшия Аз в човека. Също както човек развива първо личността и самосъзнанието си вътре в човешката култура и след това надраства това ниво на съществуване, за да влезе в по-високите светове, така и човешкото общество развива първо своя социо-културен организъм, основан върху земната култура, а след това, чрез събуждането на Националната Душа и Националния Дух, влиза в световете на Мировата Душа и Мировия Дух.  

Следователно, както човек в резултат на духовно пробуждане преживява разцъфтяване на душата си, така и народът трябва да се свърже с Националната си Душа, с всички скъпоценни човешки добродетели, които са натрупвани поколение след поколение. Това е наистина неописуемо духовно богатство! Всеки, който се докосне до него, преживява дълбоко вълнение, истинско умиление, екстаз и просветление. След това, както човек трябва да събуди своето Висше Аз, за да разбере смисъла на своето въплъщение тук на Земята, така и народът е нужно да осъзнае своята мисия в света. Какво е предназначението, с което Господ създаде България преди повече от 1300 години? Как Духът-Народоводител се е проявявал чрез толкова много ярки личности, посветени и светии в неговата история?  

И тъй, връзката с Националната Душа е велик момент в живота на хората. Тя ги дарява с истинско окриление и с дълбока вяра в бъдещето. Ето защо трябва да станем проводници на Националната Душа - живи души, които носят нейните енергии. Тогава ще отворим и ще започнем да четем от Книгата на Живота, в която са записани добрите и славни дела на българския народ през вековете. Толкова е вълнуващо!  

Душата и Духът на народа са, разбира се, едно цяло, те са съединени във велика Божествена Сватба. След връзката ни с Националната Душа, ще можем да се свържем и с Националния Дух-Водител. А влезем ли в контакт с Националния Дух, обични приятели, това е метаисторическо просветление, влизане в смисъла на цялата българска история.

Същността й не се състои в това кой цар следва другия, въпреки че те са много ярки фигури и всеки един има свое определено място и роля в историята. Смисълът е какво Господ е определил за българския народ, какво уникално, неповторимо духовно богатство е създал чрез него за цялото човечество, което той е трябвало да развива в продължение на столетия и хилядолетия. Това е смисълът! Колко вълнуващо е човек да прочете историята на България като духовна задача, която Бог е поставил на българския народ, която се разгръща през вековете и за която всяко поколение носи отговорност – доколко я е разбрало и осъществило.  

Когато един човек получава просветление, той обхваща цялата си еволюция, вижда всичките си прераждания и взема най-ценното от тях, за да може да го пренесе, вече като посветен, в своето ново битие. Той изгражда себе си като храм Божий и просветлението, което идва, е Духът Свети, който започва да живее в него. Колко интересно би било ние да влезем във връзка с Националния Дух и изведнъж цялата история на народа да ни се разкрие, поколение след поколение, всяко със своите задачи, оставило своите следи с храмове, манастири, културни паметници и множество духовни ценности. Това е просветление за Мисията на българския народ: цяла България се одухотворява, влизаме в Небесна България и всичко, което е ставало по земите български, възкръсва.  Историята  е като разтворена Книга на Живота, от която може да се чете за славните и праведни дела на поколенията.  

Ще ви дам няколко примера. Когато човек разглежда Боянската църква, потръпва пред тази светиня, от посвещението на Майстора, което може би е в основата на Европейското Възраждане. А какво тайнство е да се отиде в Рилския Манастир и човек да се докосне до великия Завет на Свети Иван Рилски. Цялото пространство оживява! Какво значат 1000 години? Нищо не са в Духа, в Господа, когато те са жива светлина! Ако пък се изкачи на Седемте Рилски езера, колко е вълнуващо да се почувства грандиозната мистерия, която се е разгърнала пред очите на нашите родители, на предишното поколение – идването на Мировия Учител Беинса Дуно в България! Цялата история пламва!  

Така разбирам аз България като светилище – възкресение на цялата история, сливане с Националната Душа и Националния Дух-Водител, свързване на Земна и Небесна България и превръщането й в Храм Божий. Ето ви една програма, която трябва да се реализира: историята ни да се оживи културно-исторически, пласт след пласт, посвещение след посвещение и да се възкресят всички културни епохи, които са богатството на Небесна България. Само тогава ще разберем Мисията на българския народ: защо Господ е създал този народ, каква е историческата му задача, какво ново, удивително, уникално внася той в света. Не да се опитваме да приличаме на други нации по конюнктурни съображения, а тихо и кротко, съвсем смирено, като просветлени да станем и да защитим своето, българското, но истинското, Божественото!

 

Бележки под линия: 

1) Тази тема е разработена по-подробно в книгата Второто Пришествие в Стъпка Трета, Свещената Планина (стр. 92-93) и в Стъпка Осма, Трансформация на земната култура в Небесна  (стр. 184- 187). 

 
 

 

 

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved