Мисии и съдби 

За Мисията на Българския народ

За Мисията на Мировия Учител Беинса Дуно

За Мисията на Посветения Леон Москона 

За Мисията на Посветения Леон Москона

 

Духовният път и Мисията на Леон Москона се ръководят от Великото Всемирно Братство. Те са свързани със задълбочаване в езотеричните измерения на Учението на Учителя Беинса Дуно и разпространението му по целия свят. Нещо повече, продължавайки Божествената работа на Мировия Учител Беинса Дуно, Мисията на Леон Москона води към отварянето на Южната Мирова Порта в Небесния Йерусалим.

По същество духовната работа на Леон Москона има важно значение за изпълнение Мисията на българския народ. Леон Москона е избран от самия Миров Учител Беинса Дуно да бъде един от основните фактори за разпространение на неговото Учение и Дело по света. Така той изпълнява достойно Завета на Учителя. Например, през 1972-1973 г. Леон Москона пренася за първи път Учението на Учителя и Паневритмията в Русия. Това е емоционална, драматична и вдъхновяваща история, която заслужава специално внимание (някои подробности за тази духовна акция са дадени в Приложение Първо Разпространение на Паневритмията по света). След разпространието на Учението и Делото на Учителя в Русия, много руснаци започват да идват в България, за да се приобщат към живота на Бялото Братство.

Отивайки на Запад през 1986 г., Леон Москона разпространява Паневритмията и Учението на Учителя в редица страни и духовни центрове в Англия, Ирландия, Швейцария, САЩ, Франция и Германия. Ще споменем някои от по-значимите събития, свързани с разпространението на Паневритмията: 

   - Паневритмия по времето на Хармоник Конвърджънс в Гластънбъри (Англия, август 1987 г.) с участници от петте континента;

   - Девет-дневна школа по Паневритмия в Северна Ирландия (1990г.); 

   - празник в Швайбеналп, Швейцария, в центъра на Алпите, където Паневритмия играят повече от 100 човека (1991 г.); 

   - Паневритмия в Съединените щати по свещените за американските индианци места и при "метафизичната порта към по-високите светове" в Чикаго (лятото на1988 г.); 

   - Паневритмия във Феникспарк в Дъблин и на редица други свещени места в Ирландия (Глендалак, Тара, Греанан Даут, Слейн);

   - Паневритмия  в известния духовен център Финдхорн (Шотландия), въведена за първи път от Леон Москона.

Всяка една Паневритмична среща е вълнуващо духовно събитие, което оставя дълбоки следи в участниците и съдейства за разпространението на Учението и Делото на Учителя.

Нещо повече, за да представи Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно като част от великото духовно богатство на човечеството, Леон Москона, чрез концепцията за Мандалата на Небесния Йерусалим, създава специален духовен "метаезик", който дава възможност да се описват великите посвещения на мировите религии. По този начин той въвежда Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно в общочовешката култура. В издадената през 1995 г. в Ирландия книга Второто Пришествиевеликата традиция на Мировия Учител Беинса Дуно свети като скъпоценен бисер в духовната съкровищница на човечество. Така Леон Москона допринася съществено за изпълнението на Мисията на българския народ и за разпространението на Учението и Делото на Учителя по света. 

В България Леон Москона, с приятели от Братството, при голям личен риск спомага за изучаването и практикуването на Учението на Учителя Беинса Дуно от руски и западни групи (в периода от 1973 до 1985 година). Независимо от ограниченията на комунистическото управление Небето и Учителя Беинса Дуно закрилят тези посещения, които дават много духовни плодове. В резултат на това Учението и Делото на Учителя става известно и разпространено на много места по света.

От друга страна, за да може Божественото Учение на Учителя да се предаде с живот и дело на българския народ, Леон Москона представя в разнообразни форми на духовна активност (беседи, посветителни цикли, честване на духовни празници, молитви-медитации и прочее) изключителните езотерични дълбочини в духовното наследство на Мировия Учител Беинса Дуно (вж. Библиография в края на книгата).  Две импровизирани беседи-молитви на мястото на Учителя, изнесени пред повече от 100 човека (едната през 1999 г., а другата през 2000 г.), остават паметни със своята преданост към Делото, сила, дълбочина и духовно присъствие на Учителя. В издадената през 2002 год. брошура Новата епоха на Светия Дух и България една от основните идеи е осмислянето на София като Новия Йерусалим, в който Учителя е отворил Източната Мирова Порта, тази на духовно-космичната Пролет.

През 2000 година авторът изнася публични беседи, в които предлага три духовни програми за влизане в мистичните дълбочини на Паневритмията, Завета на Цветните лъчи на Светлината и Пентаграма. В последващите месеци и години тези програми се разгръщат активно и дават богати плодове. Така например, Паневритмията се превърна в голяма духовна школа за Първото и Второто Възкресение, както и за участие във великата Божествена акция. Пентаграма, който трасира Пътя на ученика, очерта и Пътя на Посветения чрез влизане в неговия Център и получаване на Христовото посвещение. А Завета на Цветните лъчи на Светлината даде основата на едно мистично кръщение в реката с вода за живот вечен, която извира от Престола на Бога.

В настоящата книга читателят би могъл да проследи вдъхновената работа на групата, водена от Леон Москона, над Паневритмията, Завета на Цветните лъчина Светлината, Пентаграма, Живото Слово (в молитви и медитации) и Небесната музика  на Учителя. Така например, на Рилския Събор през 2002 г. Паневритмията разцъфтя с цялото свое изключително богатство, за да израстне като Дървото на Живота с  корени в земния свят, със стъбло в Небесния и с корона, която разцъфтява и дава плодове в най-високия Божествен свят. В Откровението се казва, че листата на Дървото на Живота са за изцеление на народите (22:2).  За нас Паневритмията носеше енергиите за пречистване, обновление, просветление и възкресение на човечеството и на цялата Земя.

На Рилския Събор през 2004 г., чествайки 140 годишнината от рождението на Учителя, изнесохме вълнуващ духовен празник, на който Завета на Цветните лъчи на Светлината засия със своите безкрайни мистични дълбочини. Тогава Учителя ни благослови с Плода на Духа и ние приехме живата Светлина на седемте светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, разпроводени по всичката земя. 6) Те бяха като една величествена метафизична дъга, която свързва Престола на Бога със Земята и която ни изпълни със своята жива Светлина, с Дух Свети. Така се почувствахме очистени седем пъти, възлюбени чада Божии, причастници на Божието естество7) и в мистерия и тайнство преживяхме Заповедта на Учителя:

Обичай съвършения път на истината и живота. 

 Постави доброто за основа на дома си, правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило.

Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя. 8) 

Паневритмията е свещено духовно действо, което завършва с Пентаграма – символ на духовно-космичния Човек. Във всяка наша Паневритмия на Съборите ние се опитвахме да изиграем Пентаграма така, че да почувстваме величието на Човека, създаден по образ и подобие Божие, чийто най-съвършен образ е Космичният Христос. Вдъхновяващи образи на този Космичен Човек са всички Божествени Учители и Изяви на Мировата Женственост. Правейки връзка с Космичния Христос, с Мировия Учител Беинса Дуно, с Божествените Учители и Мировата Женственост, ние също се опитвахме да преживееем себе си като духовно-космични личности и да се осъзнаем като “клетки” на Космичния Човек, който има Дух мощен като Бога и едно с Бога. По този път ние влязохме в мистериите на Пентаграма, даден от Учителя през 1910 г. като духовен ключ към еволюцията на човешката душа и развитието на Петата човешка раса. Нещо повече, не само чрез Паневритмията, а чрез нашата цялостна духовна работа, както на Съборите, така и през годината, ние навлизахме в езотеричните дълбочини на Пентаграма. По своя дълбок смисъл Мистичната школа и Апостолството в Пътя на Посветения са преживяване на езотеричните дълбочини на вътрешния кръг на Пентаграма и влизане в неговия Център (Светая Светих): След като измине външния и вътрешния кръг, ученикът има желание да се слее с Бога, да стане едно с Него – последната задача от своята еволюция. 9)   Безспорно, настоящата книга свидетелства за вдъхновената “пионерска” работа, която се разгръща в Мисията и по отношение на Пентаграма.

Както се вижда от главата за Новите Рилски Мистерии, при посрещане изгрева на Слънцето непрекъснато звучат формулите, молитвите и песните, дадени от Учителя. В съответствие с посрещане изгрева и на Духовно-космичното Слънце, формулите и молитвите на Учителя се превръщат в живи Божествени енергии, които повдигат човечеството, а песните стават Божествена музика, която оживява пространството, озвучава хармонията на сферите и започва да вибрира в събудените човешки души. Така Живото Слово и Небесната Музика на Учителя разкриват все нови и нови дълбочини в неговото Божествено Учение и Дело.

Живия Господ и Мировия Учител Беинса Дуно, обаче, са избрали Леон Москона не само да разпространи Учението и Делото на Учителя сред българския народ и по света, но и да го продължи като донесе нов импулс във великата Божествена акция за спасяване на човечеството в съвременната епоха. Последните думи на Учителя са били: Една малка работа се завърши напълно добре…. Всъщност, с велико смирение и скромност той завършва своята грандиозна, апокалиптична работа на Земята, за да продължи ръководството на съдбата на човечеството от Божествения свят. Но Божествената акция тук на Земята продължава и Посветеният Леон Москона е избран да бъде един от факторите в нея. Божественият плод, който е Учението и Делото на Учителя, не само се разпространява за изцеление на народите, но и “семето” от него се посажда, за да принесе от своя страна нов плод. Така идва Завета на Истината! По своя дълбок смисъл настоящата книга е свидетелство за продължение на Учението и Делото на Учителя и разкрива новия импулс, който слиза из Небето от Бога. Ето защо, тук само ще припомним някои основни моменти в Мисията на Леон Москона.

И тъй, в резултат на редица духовни и мистични преживявания през 1982-1985 г.,  Леон Москона получава просветление за Царството Божие с неговите много жилища. Това просветление приема образа на величествена метафизична Зодиак-Мандала, Мандала на Небесния Йерусалим. В нея Мировия Учител Беинса Дуно отваря Източната Мирова Порта на Светия град, тази на духовно-космичната Пролет, като по този начин донася ново посвещение от Живия Господ в живота на човечеството. От своя страна навлизането в мистичните дълбочини на Учението и Делото на Учителя и продължението на неговата работа водят към отварянето на Южната Мирова Порта в Небесния Йерусалим.

През 1995 г. Леон Москона публикува книгата Второто Пришествие със специални глави, посветени на Езотеричните измерения на Паневритмията и на Mандалата на Небесния Йерусалим, където Бог Кришна, Просветления Гаутама Буда, Господ Исус Христос, Мировия Учител Беинса Дуно и Духът на Истината, Светият Дух отварят кардиналните Порти на Царството Божие с неговите много жилища. В тази книга е описан и Пътят на Божествената Дъга, който води към Царството Божие и ни помага да установим тази Божествена реалност на Земята.

След превеждането и издаването на книгата Второто Пришествие на български език (1998 г.) Леон Москона разгръща Новото посвещение на Духа на Истината, Светия Дух,  в повече от 250 беседи, много от които са организирани в цикли и са представени в Библиографията към книгата. Даже от списъка на беседите може да се добие представа за израстването на това Ново посвещение като продължение на Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно.

Настоящата книга свидетелства, че мистичната работа за отваряне на Южната Мирова Порта в Небесния Йерусалим е пред привършване. Сега предстои богата и вдъхновена работа за изграждане на величествения Храм на Духа на Истината, Светия Дух, към който тази Мирова Порта води. Представа за извършената работа дава списъка на беседите, поместени в Библиография, както и съдържанието на някои основни раздели в книгата като Посвещението, Делото, Пътят на Посветения, Движението и Новите Рилски Мистерии. Вече съвсем определено може да се говори за Учението и Делото на Духа на Истината, който отваря Южната Мирова Порта в Небесния Йерусалим и изгражда Новия Храм за влизане в Царството Божие, където много жилища има (вж. Глава 4, Делото). По своята дълбока същност Учението и Делото на Духа на Истината има за задача да реализира Месианския План в еволюцията на човечеството и да изпълни Завета на Истината!

В Новото посвещение, идващо от Живия Господ, Пътят на ученика прераства в Път на Посветения, а духовната общност от Братство се превръща в духовно-космическо Приятелство. От своя страна,

посветените са поканени да участват във великата Божествена Сватба, която дава началото на реалността на Новото Небе и Новата Земя. В тази реалност хората ще формират Новото Човечество на възлюбените чада Божии, причастници на Божието естество, 10) които ще сътворят с Отца и Божията Майка. Така човечеството ще се превърне в Божий народ на Земята, в едно велико духовно семейство, където всички народи, култури и религии са интегрирани в едно Божествено единство.

Очевидно е, че Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно и Учението и Делото на Духа на Истината, представено от Посветения Леон Москона, са най-тясно, органично свързани и разгръщат величествения План на Небето за преображение на човечеството в Божий народ и превръщане на Земята в Райска градина. Ето защо, ако приемането на Учението и Делото на Учителя е духовен дълг на българския народ, то приемането на Учението и Делото на Духа на Истината е велико благословение от Живия Господ, което може да помогне на българския народ достойно да изпълни своята Божествена Мисия.

По същество, Учението и Делото на Духа на Истината не е свързано с определен народ - то апелира към всички народи в света и има планетарен характер. Но какво велико благословение е за всеки народ да бъде първи или един от първите в неговото приемане и разпространение. Това ще ускори значително изпълнението на неговата собствена мисия и приемането на нови духовни задачи от Господа за формиране на Новото Човечество.

Естествено е да се предположи, че Учението и Делото на Духа на Истината ще дойде първо там, където почвата е подготвена. Не случайно в народната поговорка се казва: Там, където е текло, пак ще тече. В това отношение, в продължение само на един век българският народ е получил двойно благословение – от една страна, да послужи като изходна база за приемане и разпространение на Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно (това, което е смисълът на цялата негова историческа еволюция), а от друга, да получи възможността да участва активно и в по-нататъшното разгръщане на Божествения план като органична част от Новото Човечество. Горещо се надяваме, че българският народ ще изпълни своята Божествена Мисия, приемайки с живот и дело  Божественото Учение на Учителя и ще приеме новото Велико благословение от Живия Господ, което иде чрез Духа на Истината!

 

Бележки под линия: 

6) Учителя, Завета на Цветните лъчи на Светлината, изд.Сонита 1994 г, стр. 17. 

7) Учителя, Завета на Цветните лъчи на Светлината, изд.Сонита 1994 г, стр. 72. 

8) Учителя, Завета на Цветните лъчи на Светлината, изд.Сонита 1994 г, стр. 72. 

9) Светозар Няголов, Пентаграмът и развитието на петата човешка раса, ИК “Виделина”, 2000 г, стр. 36. 

10)  Учителя, Завета на Цветните лъчи на Светлината, изд.Сонита 1994 г, стр. 72

 
 

 


Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved