НОВАТА ЕПОХА НА СВЕТИЯ ДУХ И БЪЛГАРИЯ

 

Предисловие

Част Първа – беседа

Част Втора - Мандала

 

Част Първа

 

НОВАТА ЕПОХА НА СВЕТИЯ ДУХ И БЪЛГАРИЯ

Публична беседа изнесена на

27 февруари 1999 година

в София  

Митологичната 1999 година

И тъй - отново една чудна среща. Изпълнен съм с голяма радост и благодарност към вас и струва ми се, че за тези 5-6 срещи, които направихме заедно, изминахме определен духовен път. Сега ще се опитам да ви дам перспектива за това, къде бихме могли да се изкачим духовно и какво да направим за себе си, за ближните си, за цялата страна, за България.

Живеем в много трудна и драматична година - 1999! Толкова много предсказания има за нея и за два месеца вече толкова неща станаха, а имаме още 10 месеца и много нови събития идват. А след това ще дойдaт и 2000-та и 2001-та години, ще влезем в новото хилядолетие, ще разберем смисъла на нашето идване тук на Земята и ще провидим до голяма степен бъдещето на човечеството.

Има предсказания за тази година, и по-специално за 11 август, времето на голямото слънчево затъмнение, че ще дойдат доста трудни неща. В книгата, в която четох за тези предсказания, се казва, че ние ще ги предусетим още от края на януари и началото на февруари, когато те ще се реализират в по-малка степен. И както миналия път говорих, ето - те дойдоха. Но когато човек е здраво свързан с доброто, с невидимия свят, тогава всичко се обръща за добро. Частичното лунно затъмнение и частичното слънчево затъмнение, които станаха съответно в края на януари и началото на февруари, донесоха известни трудности и напрежения, но от друга страна те ни изведоха пред едно ново, открито духовно пространство. Предполагам, че пълното лунно затъмнение в края на юли и пълното слънчево затъмнение на 11 август, а може би и други астрологически аспекти, свързани с тях (например, в началото на ноември), също ще действат по подобен начин,  защото това е цяла една верига от последователни "астрологически събития".

И тъй - трудности ще има. Проблеми ще има. Но ние би трябвало да обърнем с Божията помощ всичко за добро. Преди известно време, в тесен кръг приятели дадох следния пример: Добре, когато има бури, гръмотевици, мълнии, сградите нямат ли нужда от гръмоотвод? Имат, защото иначе, като падне гръм, може да ги разцепи на две. Но когато дойде мълнията, гръмоотводът просто отвежда електричеството в земята и всичко остава невредимо...По подобен начин сега, за тези години, за всички големи "астрални", "астрологични бури", които идват, ние трябва да имаме не гръмоотвод, а небоотвод. Това означава да се молим, да имаме постоянна връзка с небето и каквото и да дойде, да насочим тези енергии нагоре. Когато в молитва ги насочим към небето, не само че нищо лошо няма да ни се случи, а обратното - това ще ни даде голяма сила и ще ни изведе на по-високо духовно ниво. В този смисъл всичките беседи от Учителя, които са свещени, и книгата Второто пришествие, и още много други хубави книги, са като един небоотвод, с който ние трябва да се въоръжим , за да можем да посрещнем събитията, които има да стават.

От една страна България сега е в трудно политическо, икономическо, финансово и социално положение. От друга страна - да знаете само какви потресаващи нови възможности има! Днес искам да ви говоря точно за тези нови духовни възможности, които има пред България, пред българският народ, пред представителите на християнската Църква и на всички други религии, пред нас самите. Това естествено са само възможности, но нека да помечтаем заедно, нека това да бъде за нас като един дръзновен духовен полет! В тези апокалиптични времена, когато отвсякъде ни притискат трудности и напрежения, ние можем да видим другото, Божественото, което е съвършено реално и възможно, стига само да повярваме. Това ще зависи от нас!

И тъй, когато се готвех за днес, много исках да родим една хубава, но реално осъществима мечта, един висок идеал! В дълбока молитва и медитация да знаете само  каква вълнуваща духовна картина видях. Осени ме, че  нашата свещена планина Рила може да се превърне в много важен мистичен център, едва ли не в центъра на мистичните (духовните) Хималаи. С вълнение се запитах вътрешно: Ами София тогава?… - София може да стане като  един нов Йерусалим в истинския и дълбокия смисъл на думата.  Добре, ами България?… - България може да бъде Обетованата Земя за всички нас. Ние ще влезем в една много силна, богата духовно-космична школа, в която ще израстваме като духовно-космични личности - представители на шестата раса, за която Учителя даде своето велико учение. Ами къде е Мировата Женственост? - Ако ние заживеем тук като в един духовен Нов Йерусалим, разбира се, че ще бъдем поканени на сватбата между Агнеца и Небесния Йерусалим, на великата  Божествена сватба, която интегрира мъжкия и женския космически принципи в Битието, даващи начало на цялото Творение. Когато излязох от моята молитва-медитация, останах поразен:  от една страна, ето я нашата съвременна  България с всичките й трудности, напрежения, проблеми, политически борби и какво ли още не? А от друга страна,  какъв огромен духовен потенциал има същата тази наша велика България!

В същото време някой може да каже: Добре, ами другите страни? Ето, ти идваш от Ирландия, какво ще кажат ирландците? Мислиш да заминеш за Русия, ами там? Имаш връзка с Швейцария, Израел , Англия и т.н. Как стои въпросът с всички останали страни? По принцип всяка страна трябва да намери в себе си център за духовните Хималаи, за новия Йерусалим, за Божествената сватба, да се превърне в Обетована Земя. Това е Божественият план за слизане на Царството Божие на земята. Но някоя страна трябва да бъде първата, да даде пример. И какво велико благословение е това да бъде България! Ето тук и сега ние имаме възможност да започнем едно велико дело!


Рила като Духовните Хималаи

И тъй, разрешете ми сега да започна да излагам малко по-подробно своите представи за това как Рила може да стане духовните Хималаи, оставайки една свещена планина на Земята, как София може да се превърне в новия Йерусалим, а България - в Обетованата Земя.  Да приемем това като една мечта, но реализуема мечта, с дълбока вътрешна увереност, защото нашият Господ Исус Христос е казал: "Ако повярвате, ще вършите и по-големи чудеса от мен"!  Тогава ние ще работим за осъществяването й и ще направим много за нас самите и за нашата страна. В този смисъл това, което ви говоря сега, всъщност не е нито беседа, нито лекция - то е една величествена програма за действие, която ако завибрира в душите ни, ще предопредели целия наш духовен път.

 

Да започнем с Рила. Знаем от Учителя, че Рила е най-стария духовен университет в света. Там, в акашовите хроники, са записани много посвещения от духовната история  на човечеството. И наистина, в течение на годините, на летните Рилски лагери аз съм преживявал много видения на духовните светове в различните мирови религии. Имал съм мистични контакти с Христос, с Учителя, с Бабаджи, влизал съм в древните Орфически мистерии, в хармонията на небесните сфери в духа на Питагорейската традиция, преживявал съм посвещението на предишната Златна епоха и други. За някои от тях аз споменах на предишната наша среща от 22.02.1999 година.

На миналата среща споделих много впечатления от  нашата последна екскурзия до Рила в края на януари. Наистина тя беше много вълнуваща - едно истинско духовно пътуване. На Рила ние почувствахме един силен духовен импулс за влизане в нови рилски мистерии. Аз бих ги свързал с разцъфтяването на Розата на света в съответствие с видението на великия руски мистик Даниил Андреев. Розата на света е поетичен символ на интеграцията на всички религии, на всички духовни пътища и традиции. Всяка една от тях е като листенце от тази космична роза с незаменим духовен аромат. Всъщност Розата на света е символ на сърдечния център (чакра) на цялото човечество, който сега се отваря и разцъфтява. И цялото това практически неизчерпаемо духовно богатство на човечеството се е проектирало в течение на вековете в акашовите хроники на Рила, както знаем от Учителя.

И сега, представете си, че започваме нашето духовно пътуване в Рила, преминавайки от преживяване в преживяване на различните духовни традиции. Сама по себе си една духовна работа на Седемте езера, при която човек осмисля духовно това  свято място е изключителна благословение! Той преживява  духовните същества, които са свързани с всяко езеро и местността около него, и даже влиза в мистичния център Агарта през "етерните порти" на четвъртото езеро. Това е едно истинско духовно пътуване, при което човек има възможност да разкрие своите седем чакри (духовни центрове) и да получи посвещение. Но какво да кажем, когато човек на същото това свято място намери подходящи хора и чрез подходяща духовна практика влезе в Царството Божие с многото жилища и там се оказва в състояние да получи не само едно посвещение, а цяла "корона от посвещения" - тези на различните  духовни традиции.

Символично казано,  влизането във всеки един духовен свят и получаването на посвещение е изкачване на един мистичен връх! Посвещенията в духовната история на Земята са ослепителни, сияйни Божествени върхове - съвършено различни и в същото време - велики "8-хилядници", ако можем да ги сравним с най-високите върхове на Хималаите. И тъй, ето ви "духовните Хималаи"! Хората влизат в Царството Божие с многото жилища и си избират да се изкачат на един, на друг, или на трети духовен връх, т.е. да приемат предизвикателството на тези посвещения-върхове, за  да могат да преживеят тяхното уникално богатство и красота.

Когато навремето четох "Автобиографията на един йога" от Парамаханса Йогананда, много силно впечатление ми направи, че великият гуру Бабаджи има група от много напреднали йоги, които се движат с него и които се материализират и дематериализират, пътувайки от място на място. Сигурно сте запознати с тази история - много е вълнуваща. Новият вариант сега е (символично казано) - ние да се материализираме и дематериализираме от един духовен свят в друг, т.е. да изкачваме един  или друг висок духовен  връх в историята на човечеството и след това да поемаме към следващия красавец 8-хилядник, т.е. към следващото посвещение. Ако човек само си помисли за тази възможност, той ще види Рила по съвършено друг начин. Още като отиде в изходните пунктове - било Вада или Паничище, той ще почувства една свята тръпка, защото отива в духовните Хималаи, в Царството Божие с многото жилища. И слава Богу, че тези духовни Хималаи са свързани и се проектират върху една свещена планина с изумителна красота, където всяко езеро, всеки връх, всяко цвете даже, носи своята Божествена идея, която трябва да се дешифрира. Колко е вълнуващо - такова богатство за духовна работа! И аз много бих желал или през лятото, или през следващата зима, да направим отново едно духовно пътуване на Рила и там да преживеем реалността на духовните Хималаи.

Христос казва: Царството небесно прилича на скъпоценен бисер и който го намери, продава всичко що има, за да го купи. Но точно този скъпоценен бисер, каквото е царството Божие, това предусещане за богатството на небесните светове, това сега за нас са духовните Хималаи, към които Христос ще ни води. Скъпоценният бисер се превръща в цяла величествена духовна планина, която се проектира върху Рила. Това е наистина  възможно, нека да го преживеем като една възвишена духовна идея и да се подготвим да отидем на Рила, за  да я реализираме. В скобки ще отбележа, че когато бяхме на Рила, една от нашите приятелки за първи път преживя посвещението на Мойсея! То я потресе... Откъде накъде изведнъж на Рила (даже не в мандала-медитация, а в разговор за нея), тя да почувства и преживее тази велика страница от духовната история на човечеството! Вижте какви възможности има! Давам ви просто един пример, за да повярваме, и ако проявим достатъчна вътрешна активност и убеденост,  ще започнем едно истинско духовно пътуване в нашата свещена планина Рила като в духовни Хималаи!

А какво да кажем за Учителя, който е оставил вълнуващи свети вибрации във всяко място, което е посетил... Столетия и хилядолетия ще минат, но акашовите хроники винаги ще свидетелствуват за великото посвещение на Учителя, за този нов, последен, изключително висок връх в духовните Хималаи!  Сега обаче, заедно с новите Рилски мистерии по Учителя, ние можем да пеиживеем и други  посвещения-върхове от духовната история на човечеството.  По този начин нашата свещена планина Рила ще се превърне в един велик  мистичен център на духовните Хималаи.

 

София като Новия Йерусалим

Добре, но как София може да стане новия Йерусалим - символ на духовния град, описан в Откровението на Йоанна, слизащ из небето от Бога? Какво означава това? Много тънък въпрос. Първо, мен ако питате, от 1914 година  тя е вече новият Йерусалим с присъствието на Мировия Учител Беинса Дуно в нея. В продължение на близо 50 години, с голямо величие и с Божествено вдъхновение, Учителят е отварял Източната мирова порта на небесния Йерусалим - тази на Космичната пролет. Ако човек има някакви мистични, ясновидски способности, той просто може да види как небето над Варна, Велико Търново, София и други  градове, където Учителят е работил,  е било отворено и с какъв апокалиптичен размах,  с какво благословение се е отваряла Източната мирова порта на Светия град.

Сега обаче, ние сме пред Новата златна епоха на човечеството. Имаме възможност да влезем в Новото духовно космично лято (макар и само на ниво посвещение) и да достигнем Зенита на мандалата - Южната мирова порта на Небесния Йерусалим. Тя се "отключва" от Светия Дух и с нейното отваряне всички врати на Небесния Йерусалим остават отворени. В Откровението на Йоанна  е казано "Портите на града няма да се заключват денем, а нощ не ще има там". Символично това означава, че всеки ще може да влезе през една или друга порта на посвещение в Светия град и да преживее  цялостността на Царството Божие с многото жилища.  Тогава, ако превърнем София (или някой друг град) в модел на Новия Йерусалим, всеки ще може да преживява различните духовни посвещения от историята на човечеството - и Християнското, и Будисткото,  и Индуисткото, и Кабалистичното, и Исламското, и разбира се посвещението на Учителя, както и Новото посвещение на Светия Дух.

 

Разрешете ми сега да споделя една вълнуваща духовна картина... Представете си, че чрез подходящи молитви и мандала-медитации ние съграждаме един величествен "етерен" храм над София,  така че се докосваме до  небесния  свят. "Куполът" на този храм  може да се издигне до такива високи светове, че да виждаме присъствието на Духовните Учители, еманиращи от различни мирови посоки. С други думи,  ние актуализираме  над  София не само реалността на ангелския свят, като си отваряме душите и се свързваме с възвишени същества от този свят, но чрез нашите медитации отиваме още по-високо и влизаме в  причинния свят, където  се свързваме  с Духовните Учители. Тогава, над София, ние ще  осветим една величествена духовно-космична мандала, образ на Небесния Йерусалим, където от всяка мирова посока еманира един или друг Божествен Учител.

Това е напълно възможно - казвам ви го не само като мечта, или като една трудно постижима  цел. Това е възможно и аз самият съм имал, тук в София, редица подобни преживявания. Миналият път ви разказах за видението си около храма-паметник Александър Невски, свързано с Бабаджи, споменах даже и за Бог Кришна. В предишни беседи съм споделял дълбоко мистични преживявания, свързани с Христос, Буда, Зороастър и други Духовни Учители. Преди няколко месеца на мястото на Учителя имахме една много вълнуваща молитва-медитация. Тогава наистина аз видях Небето отворено и нашият Божествен Учител лъчезарящ като духовно-космическо слънце. Цялото пространство над София, включващо и Витоша, се беше превърнало в духовен храм на живота, където царят Божията Любов, Мъдрост и Истина! И независимо, че бе есен, усещаше се диханието на великата духовно-космична пролет - Източната порта на Небесния Йерусалим беше широко отворена.

 

А сега, нека да направим  сравнение между две астрални картини на София. Първата е една бурна, динамична, потънала в астрална мъгла, София. В нея София е без особена духовност, с политически страсти, икономически трудности, обезверяване, с всичките тези егоцентрични проблеми и напрежения, които възникват на всяка крачка от нашия живот, дотам, че някой път се чудим: Къде отидоха тия морални ценности, тия морални добродетели, изграждани от българския народ с течение на векове? Разбира се , че те са дълбоко вътре във всеки един от нас, но са скрити. Втората астрална картина е на просветлена София, с едно чисто духовно небе над нея, с хора, които строят духовен храм над София, достигащ до подножието на престола на Бога и осветяващ целия Небесен Йерусалим с различните му порти. Повярвайте ми:  за страна, или за град, в който е издигнат подобен духовен храм, няма погибел, няма страх от разрушения, или тление! Тази страна и този  град са благословени и стават проекции на Небесния Йерусалим на Земята.

И тъй, когато работим за изграждането на духовен храм над София (а това по-нататък ще рече и над България, а още по-нататък - и над света), ние вече съдействаме за превръщането на София в един много активен духовен център. Тя вече е била такъв център  - в първата половина на века. В продължение на 50 години след това светлината, запалена от Учителя, продължава да тлее в този храм. Сега тя трябва да се разгори отново с пълна сила. Трябва да  запалим светлината в храма така, че да се отворят всички 12 порти на Небесния Йерусалим. Този процес естествено ще бъде във връзка и с Рила, осмислена като духовните Хималаи. Всъщност това е един и същ процес с две страни: там - духовните Хималаи, а тук - духовният Йерусалим.

 

Духовно-космичната Школа

Нека да продължим нашата духовна програма. Добре, а  какво ще стане с нас? Как може да преживеем Рила като духовните Хималаи и да осветим София като Новия Йерусалим? За тази цел ние трябва да влезем в една истинска духовно-космична школа.  В нея ние трябва да събудим душите си  и  те да разцъфнат. Нещо повече, трябва да разберем върховната истина за самите нас и да събудим своето висше АЗ,  което е едно с Бога!

 

Духовно-космичната школа ще ни въведе в едно голямо духовно пътуване, което започва с Изход от ограниченото ни земно съзнание. В  лекцията  си на 9 януари аз  говорих доста за това, как трябва да обхванем различните сфери на нашия живот,  да приемем импулса за едно духовно израстване и да започнем да решаваме всички проблеми от нашия живот по духовен начин в съответствие с космичните закони и принципи. В резултат полека-лека ще почнем да възлизаме към висшите духовни светове. Естествено, това възлизане ще бъде постепенно, то е един процес, един път, но още от самото начало ще можем да почувстваме вкуса на този път - най-важното е да тръгнем! Всички истински ученици на Учителя, всички истински последователи на Йога и на другите духовни традиции са вече в този път и те непрекъснато се издигат на по-високи нива на съществуване.

Какъв би бил крайният резултат, ако влезем в тази духовно-космичната школа? По същия начин както говорих за Рила като за духовните Хималаи, за София като за духовния Йерусалим, сега ще говоря за всеки един от нас като за духовно-космична личност, създаден по образ и подобие Божие. Крайният  резултат е да се превърнем в реализирани духовно-космични личности, "синове и дъщери" на Господа. Ще ви поясня  накратко тази възвишена цел.  Представете си един човек, който живее здраво, хубаво, честно и праведно на Земята. Стъпил е здраво и не бяга от проблемите си, не бяга от жизнените уроци,  а обратно - пуснал е дълбоки корени в земния живот, но само за да може да възрасти "мировото дърво" в себе си. Този човек вижда доброто във всичко около себе си и е намерил средния път, т.е. той е балансирал земните и небесните блага, вътрешната и външната духовна работа, мъжкия и женския принцип, електричността и магнетичността и т.н. С други думи,  той е хармонизирал всички полярности тук на Земята и затова може вече да поеме към по-високите духовни светове, да влезе  в Райската градина и да преживее разцъфтяването на душата си. 

 

Но какво е Райската градина?  Раят и адът са тук, на Земята - всичко зависи от нашето виждане, от нашата карма и от нашата работа в съответствие с Божествената Любов, Мъдрост и Истина. Когато сме в хармония с тези принципи, колкото и трудно да ни е, тези трудности няма да бъдат лично наши - те ще бъдат подобни на трудностите на Христа, който поема един кръст в името на хората, на човечеството. А какво по-свято от това, човек да трансформира личните си трудности в един духовен кръст, да знае смисъла им, да е във връзка с небето и да се моли на Отца: Отче, ако може, нека ме отмине тази чаша, но да бъде Твоята воля, а не моята... Това е едно много дълбоко вътрешно чувство, което ще ни свърже здраво с хората и земния живот и тогава, следвайки средния път на баланса на всички енергии (не е въпросът да станем аскети, особено в нашето време), ще можем да познаем духовната страна на живота, която е толкова богата и вълнуваща.

Така, когато отворим душата си, ще видим и ще познаем всички ближни и всички приятели като живи души. Да видиш и да преживееш някой като жива душа е такова вълнение, такава радост, че просто се просълзяваш от умиление. Това е един чуден свят:  вместо напрежение, егоцентрични личности, потенциални врагове - да виждаме хората като живи души, или "духовно-космични цветя",  всяко едно от които е с уникален духовен аромат, форма, цвят и е във връзка с ангелския свят, с Господа. Само тогава ние ще преживеем Земята като Райска градина. По такъв начин, от една страна живеем много здраво на Земята, а от друга страна, със сърцето си, с душата си, ние вече вибрираме на по-високото ниво, в ангелския свят. Там можем да се свържем с Мировата душа и да видим, че животът е Божествен и се проявява не само в душите на ближните ни, но и в животните, в растенията, в цялата природа... Боже мой, тогава ще ни облъхнат  такива възвишени чувства на топлота, нежност, радост, пълни с духовна музика и живи цветни лъчи. Тогава ние ще бъдем наистина в ангелския свят. В същото време това няма да ни пречи да водим ежедневния си живот и да имаме най-различни социални контакти. Ние трябва да съчетаем тези два свята в едно цяло.  Естествено,  понякога акцентът да  бъде в единия, а понякога - в другия,  но идеята е в това  - да можем да ги съчетаваме заедно.

 

А когато успеем, ще можем да възлезем и в най-високия Божествен свят. Там ще направим връзка с духовните Хималаи, с Божествените Учители и ще влезем в Небесния Йерусалим,  където духът ни ще е в състояние да съзерцава тайните на Творението. Всичко това е абсолютно реално и постижимо. Ето защо аз се чудя някой път защо си губим времето с дреболии, когато можем да израснем като духовно-космични личности и да стъпваме по Земята много простичко, естествено и в същото време - свято, в смисъл, че носим истината за духовните светове, изпълнени сме с благоговение и респект към всички форми на живота и особено към Земята. Това е едно особено усещане - човек ходи по Земята, но ходи в светлина, в сила, в святост, а не като измъчено създание, потиснато от проблеми и напрежения, чудещо се как да свърже двата края. Всъщност въпросът за свързването на двата края е да се свържат Земята и Небето. Когато се свържат тези два свята, ние ставаме наистина духовно-космични личности. 

Затова сме дошли на Земята и прераждане след прераждане се учим как да разгърнем живота си, как да отворим душата си, как да събудим духа си. Въпросът не е да отидем в гората или да се затворим в някаква групичка и да медитираме: Дай Боже, съзнанието ни да се докосне до някакви по-висши състояния. Не, въпросът е тук, на Земята, да си живеем нормално, спокойно и в същото време с душата си да имаме контакт с душите на другите, с ангелския свят, а с духа си да имаме контакт с най-високия Божествен свят - т.е. да живеем и в трите свята едновременно. Ето това е чудото на човешкото съществуване. Това ни е задачата, затова сме дошли, и това бих искал да стане основна цел в нашата духовно- космична школа. Тогава именно ще осъзнаем София като възможност за нов Йерусалим, Рила - като духовни Хималаи, и цялата картина на света около нас ще се смени: "формално"  всичко ще си остане същото, но "реално" ние ще живеем вече в Ново Небе и Нова Земя...


Божествената Сватба

 
Ако влезем в такава духовно-космична школа и приемем тези висши цели и ценности, тогава ще бъдем поканени на Божествената сватба - новия съюз между космическия мъжки и женски принцип. Докато възлизането ни в Царството Божие предполага акцент, доминанта на мъжкия принцип, то слизането на Царството Божие на Земята предполага акцент на женския принцип. Този процес се ръководи от Божията Майка (Мировата Женственост). Бих искал да споделя  някои идеи във връзка и с тази мистерия. Става дума за духовни влияния от много високи Божествени светове, които непрекъснато се "изливат отгоре" и сменят  аурата на Земята. Мировата женственост е проникнала толкова дълбоко в жизнените процеси на Земята, че скоро ще  видим нейното действие. А то е да изпълни всяко човешко същество, и Природата,  с Божествени импулси за растене, с Божия благодат, с Дух Свети.

 

Представете си следната картина: цялата Земя е обградена с една чудна атмосфера на Светия Дух, който е проява и на Мировата женственост. Тя прониква във всичко със своите принципи и качества - за Божествената Майка всички създания са нейни деца и тя се грижи с безкрайна любов за всяко същество. В този смисъл Земята и Природата в дълбокия им мистичен аспект - това е Мировата ни Майка. Човечеството сега тук на Земята трябва да осъзнае нейното присъствие - или персонифицирано (в лицето на някои нейни въплъщения), или просто като Небесния дом на синовете  и дъщерите Божии. Всички сме били деца, много от вас са родители, майки и бащи, знаят какво значи да се отглеждат децата и знаят какво значи да се води дома. Представете си сега, че цялата Земя е като един Небесен дом на човечеството и че Божията Майка е тази, която се грижи, преустройва, ръководи всичко в този дом. В този смисъл Земята наистина е нашата Божия Майка - колкото сме Божии синове и дъщери на Слънчевия Логос, толкова сме деца и на Майката Земя, чрез всичко, което тя ни дава.

 
Засега обаче човечеството е много неблагодарно, неосъзнато, не възприема Земята по този начин, не чувства присъствието на Божията Майка във всеки един момент от живота си и нанася какви ли не травми върху Земята. Това е не само жестоко, то е чудовищно! В този смисъл ние, хората, човечеството, сме като едни ужасни деца, но независимо от това нашата Божествена Майка ни обича. Крайно време е  вече да я чуем, да оценим нейните грижи и нежност - всичко, което тя дава. Тогава ще разберем устройството на нашия Небесен дом и под Нейното ръководство най-накрая ще поставим ред в дома си. Ще ви дам един пример от личния ми живот. С майка ми много се обичахме, но трябваше тя да отиде в отвъдния свят, за да я разбера напълно: Боже мой, каква майка - това е Майката!  Какво величие, каква грижа, каква любов! И се чудех защо по-рано не съм й го казвал често, не съм го проявявал...

 

Добре приятели, но сега трябва по този начин да се отнасяме към Земята, към Природата, към всичко, което ни окръжава - с една безкрайна благодарност, с грижа и внимание. Ние трябва да разбираме Божествената ни Майка,  да я обичаме и в същото време да се чувстваме като нейни безгрижни деца - да се радваме и да се веселим. Обикновено бащата е авторитетът, а майката е тази, която всичко прощава, с която всичко може, но ... до определена степен. Сега хората трябва да осъзнаят своята Божествена Майка като велико Божие присъствие, като другото лице на Господа и  да почувстват Земята като свой Небесен дом. Те трябва  да разберат всички хора и всички народи като част от голямото семейство на Божествената Майка.

 
Има хармонични семейства, но има и дисхармонични семейства. Посланието на Божествената Майка сега е цялото човечество да стане едно хармонично семейство на Земята, да заживее  като в роден Небесен дом  и да започне да оценява цялото благословение, всичките блага и цялата жертва,  която Майката прави за своите деца.  По същия начин човечеството, от своя страна, трябва да поеме грижата за другите царства на живота. Заветът на Божествената Майка е ние разумно и хармонично да работим  за  духовното си израстване, за израстването на нашите близки и на всички живи същества, като в същото време повдигнем и вибрациите на самата Земя, насищайки с дух всички процеси на живота, които се развиват  в нея.

 

От историята на духовната култура на човечеството знаем колко възвишени са били усилията на тези хора, които са се опитвали да се изтръгнат от земния живот, да преодолеят космическата илюзията "майа" и да възлезат към висшите небесни светове, към Царството Божие - стремеж, който свързваме с действието на мъжкия космичен принцип. Сега заветът на Божествената  Майка е с обратна насока - да снемем това царство тук на Земята и да изпълним всичко с Божия дух -  това е действието на женския космичен принцип. Това е една велика мистерия! Когато Земята и Небето стават едно, когато ние живеем в най-обикновените си човешки дела, взаимоотношения и грижи на материалния и физическия свят и в същото време в тях се проектират величествени духовно-космични процеси  (каквото е горе, това е и долу), когато макрокосмосът се проектира в микрокосмоса и обратно, от това по велика мистерия няма!

 
Ето това е  Божествената сватба - тази връзка между нашето възлизане към висшите светове,  превръщането ни в духовно-космични личности и нашата грижа за сваляне на царството Божие тук на Земята във всяка конкретна ситуация от нашия ежедневен живот. Разбира се, това е целта - ние ще тръгнем към нея постепенно  и ще тръгнем може би от малкото, но важното е процесът да започне. Ако се събудим духовно и  ако влезем в този процес на прилагане на Божествените идеи в нашето ежедневие, изявявайки  чудните Божествени качества, които Божията Майка носи (както ги знаем от майката, грижеща се за своето детенце), тогава ще разберем и ще преживеем мистерията на Божествената сватба. Божествената сватба е единение  на Небето и Земята,  на мъжкия и женския космически принцип,  на възлизане към Царството Божие и на снемане на това Небесно Царство тук  на Земята.

 

Времето на  великата Божествената сватба е дошло!  Затова са и големите катаклизми в света - за да могат да ни събудят духовно. В къщата ни, т.е. на  Земята, сега има толкова много напрежения, изменения, активности. Това  е защото Господ Бог и  Божествената Майка са решили (понякога и Божествената Майка може да бъде достатъчно строга) да се въведе ред и порядък на Земята като в Божи дом и всички хора да заживеят като в едно духовно семейство. Ако влезем в духовно-космичната школа, за която говорих, ще станем апостоли и на Божията Майка,  което ще рече - ще се изпълним с любов, внимание и грижа за всички хора, както и за нашите  взаимоотношения с физическия, растителния и животинския свят.  Така ще се завърнем отново в Царството Божие и ще се  почувстваме на Земята като в наш Небесен  дом.

Обобщение

И тъй,  да се опитаме да обобщим идеите:

·        Рила - духовните Хималаи

·        София - новият Йерусалим 

·        Пътят - духовно-космична школа за израстване и живот във физическия, ангелския и Божествения свят едновременно

·        Покана за участие в Божествената сватба и работа за слизане на царството Божие на Земята 

 

И тогава много лесно можем да си представим как

·        България ще се превърне в Обетована земя

 

Това, което казах за София, за Рила, съвсем спокойно може да се отнесе за всеки един град, за всяка една местност в България, защото това са духовни възможности. Дадох примерите за София и Рила само като много ярки носители на тези възможности: естествено всяко селище и всяка местност може да бъде проекция на тези Божествени енергии. Ако разширим духовния хоризонт над България, ако свържем сегашна България с Небесна България, или с други думи, с всичките добри дела от Книгата на живота, отнасящи се до историята на българския народ, ще се почувстваме едно достойно поколение, което може да работи за културно възраждане,  за духовно събуждане и за метаисторично просветление. Представете си едно движение за връзка на духовните ценности от миналото (което ще е културно възраждане), с важните, актуални задачи на настоящето (което ще е едно духовно събуждане), насочено към просветлени планове за бъдещето (което би било поемане на една духовна мисия, изключително важна за България и за света). Защо иначе Учителят е работил тук 50 години, ако не за да ни даде тази енергия и знания, които да предадем на света. Да не мислим само за себе си и за ограничени национални интереси, а да станем светилището на Европа! А може би и на целия цвят!

Когато приемем тези духовни цели и ценности,  ние ще преобразим себе си, ближните си, цялата страна. И тогава наистина може да влезем (както се казва в последните глави на Откровението) в реалността на Новото Небе и Новата Земя, в Светия Йерусалим, където Слънцето никога не залязва..., т.е. ние ще живеем в Истината за Бога и ще участвуваме в дълбоко мистичната Божествена сватба, в резултат на което ще получим благословението да станем сътворци на Бога! Тогава цялата българска земя ще пламне в свети вибрации и тя ще стане Обетована земя!

Духовните идеи, за които говорих, наистина може да се реализират! Това, което споделих с вас, е една духовна програма,  за която много бих искал да работим заедно.  Нека, когато сме на Рила, да станем едва ли не като метафизичната група на Бабаджи, нека когато сме в София и се събираме за работа, нашите медитации да стигат до небесния Йерусалим и нека всеки, където и да се намира, да работи с благословението на Божията Майка и да изпълва цялата своя активност с нейните светли вибрации, с Дух Свети. Тъй да бъде! Амин! 

  

 

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved