ARCHIVES


Духовни Активности

Създаване на Общество В Пътя на Истината

ПОКАНА

Скъпи Приятели, най-сърдечно ви каним на

Духовно събитие

Създаване на Общество

 

Основател Леон Москона

 Основни цели на Обществото са:

  • Изход от ограниченото земно съзнание 
  • Събиране на духовни плодове от завършващия Индо-европейски цикъл
  • Посрещане на Второто Пришествие 
  • Влизане в идващия Нов цикъл на човешка еволюция
  • Превръщане на Земята в Райска Градина и духовно интегриране на човечеството 

     

Къде: хотел Плиска, конферентна зала

Кога: сряда, 12 януари, 2011

Време: от 18.00 до 21.00 часа

Телефон:  02 846 54 93

E-mail: novonebe@mail.orbitel.bg

Web site: www.testamentoftruth.org

 

~Музикална програма
~Брошура за Обществото В Пътя на Истината
~Книги от Леон Москона


Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved