Новите Рилски Мистерии

   Подготовката за Рилския Събор
За Новите Рилски Мистерии
Завъртяване Колелото на Делот
о
Участниците   
 

III. Завъртяване Колелото на Делото

 

Един Божествен ден – 15 юли 2002 година

 

Последния ден от Рилския Събор през 2002 година, 15 юли, беше един изключителен Божествен ден, по време на който станахме свидетели и участници на истинско чудо. На този ден ние усетихме, че Колелото на Делото на Духа на Истината започва да се върти. Може би за някои този ден беше напреднала школа за събудени души, за други - влизане в Мистичната школа на Духа на Истината, а за трети – вълнуващо участие в Божествената акция на Великото Всемирно Братство, за която говори Учителя Беинса Дуно. За цялата група, обаче, това беше един незабравим ден, активиране и на трите нива в Храма на Духа на Истината, през който преживяхме завъртяване Колелото на Делото и благословение за влизане в Новите Рилски Мистерии.

В настоящия раздел ще представим кратко три от основните духовни активности на този изключителен ден.

 

А. Благословенията при посрещане на Изгрева

И тъй, определено можем да кажем, че ние издигнахме посрещането на Слънцето до мистериите на посрещане на Духовно-космичното Слънце на Всемира, озаряващо реалността на Новото Небе и Новата Земя. С всеки изминат ден възлизахме все по-високо в метафизичната структура на Битието и прониквахме все по-дълбоко в мистериите на Индо-европейския духовен цикъл. Разбира се всяка една утринна молитва-медитация, при посрещане изгрева на Слънцето, беше изключително богата и неповторима, но това, което се случи на 15 юли надмина всички наши очаквания. На този паметен ден ние направихме връзка с Великите Учители на човечеството и с Божията Майка и получихме техните благословения за участие в грандиозната Божествена акция на Второто Пришествие и слизането на Царството Божие на Земята. Още от вечерта на 14 юли се готвихме за вълнуващи духовни събития. 15 юли беше последният ден на Събора и от него до голяма степен зависеше как ще завършим нашето духовно пътуване на Рила и с какъв импулс ще продължим работата си през годината.

На следващия ден станахме рано, отидохме тихо и кротко на мястото за посрещане на изгрева и се изпълнихме с радост и въодушевление – изгревът обещаваше да бъде великолепен. Аз започнах утринната молитва-медитация със знаменателните думи от Откровението:"И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Йерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си." "И седящия на престола рече: Ето, всичко ново творя." (Откровение 21:1-3,5)  С голямо смирение и благоговение аз се обърнах към Живия Господ да ни разкрие тези велики мистерии, които Свети Йоан е съзерцавал, и да ни свърже с Божествените Учители и Божествената Майка, за да можем и ние "да бъдем там, където са те". Постепенно "Духът взе контрол над мен" и аз се почувствах като йогата от картината на Рьорих, за който разказвах в беседата "Посрещане на изгрева".

Когато човек застава пред Господа в молитвено състояние, в трепет и свещенодействие, душата му се отваря и той става като извор на Божествена Светлина и аромат. Тогава висшите светове, световете на Божествената Любов, Мъдрост и Истина, се отварят, цялото пространство оживява и се изпълва с Божествена Светлина. В такива сюблимни моменти Духът на човека е готов да се срещне с Великите Учители на човечеството и да се свърже с Мировата Женственост (Божествената Майка). В последвалата Мандала-медитация аз наистина се свързах с Божествените Учители и се помолих от сърце да получим тяхното благословение за влизане в Мистериите на Второто Пришествие и на Новата Реалност, която те разкриват. Аз се почувствах като йогата от картината на Рьорих, за който разказвах в беседата "Посрещане на изгрева".*(* За Второто Пришествие и за реалността на Новото Небе и Новата Земя богат материал може да се намери в книгата "Второто Пришествие" от автора. На Второто Пришествие е посветен цял цикъл от беседи, които са в подготовка за издаване. Естествено, във върховни състояния на съзнанието, когато човек е в пряка връзка с Учителите, цялото богатство на Мистериите на тяхното Второ Пришествие (или Ново Идване) се изявява с огромна пълнота и величие като акт на Божествено озарение и благословение.)

"АЗ СЪМ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО И ЖИВОТА"! С тази вечна истина за Сина Божий аз, с голямо вълнение и благоговение, се обърнах към Космичния Христос, да ни благослови да получим неговото Ново Кръщение в името на Духовно-космичния Кръст на безсмъртието.

"БОГ Е ЛЮБОВ, БОГ Е МЪДРОСТ, БОГ Е ИСТИНА"! Преживявайки откровението на тази мистерия, разкрита Мировия Учител Беинса Дуно, аз се обърнах към него да ни благослови да влезем в неговата велика Духовно-космична школа на Небето и да ни разкрие дълбоките езотерични измерения на своето Божествено Учение и Дело.

"ОМ ТАТ САТ ЧИТ АНАНДА" - Една велика формула, с която последователите на Индуизма, призовават Господа, за да се слеят с Него и да влязат в състояние на Самадхи! С нея ние се свързахме с Бог Кришна и се помолихме да ни благослови със новата Интегрална Йога, която той сега разкрива на преданите си последователи.

"ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ" – Всички будисти в Тибет и по целия свят с голяма концентрация и благоговение произнасят тази формула, за да се отвори пътят им към Нирвана! Ние я произнесохме също така с голям респект и упование, очаквайки новия Буда, легендарния Майтрея който иде, да ни благослови с просветление за Мандалата на новия миропорядък.

"АЗ СЪМ, ТОЗИ КОЙТО Е" – Това е Господ, Бог Отец, който се изяви пред Моисей на планината Синай и Когото очакваме с голям трепет и смирение да обяви Заповедите на Мировата Държава (в Царството Божие), където Новото Човечество трябва да влезе.

"ЛА ИЛАХА ИЛЛ АЛЛАХ" - Великата, ключова формула в Исляма, свидетелството за истинност, алфа и омегата на ислямското послание! Чрез нея ние, в дълбока молитва и медитация, се обърнахме към Имам Махди да ни благослови с великото духовно пътуване (подобно на нощното пътуване на Мохамед) към "Реалността на Мохамед", т.е. към Първия в Божието Творение, чрез когото Бог вижда всичко.

"АЗ СЪМ НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ"! Така някога Света Богородица, едно от най-ярките въплъщения на Мировата Женственост, се е изявила пред смаяните погледи на присъстващите на това събитие. Сега, с трепет и вълнение, ние се свързахме с Божията Майка, с Мировата Женственост и се помолихме от все сърце да ни благослови за влизане в мистериите на раждането на Новото Небе и Новата Земя.

"СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ, ГОСПОД БОГ ВСЕДЪРЖИТЕЛ, КОЙТО БЕ, КОЙТО Е И КОЙТО ЩЕ БЪДЕ"! Славословейки Господа (вж. Откровение, гл. 4), ние се помолихме горещо да слезе Светия Дух върху нас и да ни благослови с една Нова величествена Петдесетница, която да възкреси огромните духовните богатства, натрупани в течение на целия Индо-европейски цикъл в еволюцията на човечеството.

Утринната молитва-медитация завърши с величествен химн, прославящ Господа – "Химна на Великата Душа" от Учителя. Посрещането на този изгрев на Слънцето беше като участие във великата Божествена служба на Небето, пред Трона на Господа (Откровение, гл. 4), в която участват и всички Божествени Учители и Божествената Майка. Всички мантри и формули на Мандала-медитацията звучаха сякаш от устата на самите Учители като живи благословения за духовно действо.* (* Интересно е да се отбележи, че на 31 декември 2001 год. в Центъра в София ние направихме една голяма Мандала-медитация, посветена на Второто Пришествие на Великите Учители на човечеството, продължила повече от час и половина. Тогава почувствахме изключително силно духовното присъствие на Учителите, но сега получихме тяхното лично благословение за участие в Мистериите на Второто Пришествие)

Тази утринна молитва-медитация беше истинско събитие! При подготовката за Рила ние се вдъхновявахме от историята, разказана от Лама Анагарика Говинда в книгата "Пътят на белите облаци" (вж. същата глава, Светилището на Рила). В нея, по необикновен и вълнуващ начин, всеки един от Дхяни-Будите в будистката Мандала поема обет за велико действо, което ще се разгърне на Земята, проправяйки пътя за Идването на новия Буда – Майтрея. В нашата Мандала-медитация по подобен начин ние получихме благословенията на Божествените Учители и Божествената Майка за участие в мистериите на Второто Пришествие. Мистически действието се развиваше в реалността на Новото Небе и Новата Земя, която Господ е решил да установи на Земята чрез Второто Пришествие. Ние бяхме благословени да станем апостоли на Живия Господ и да участваме в една велика Божествена акция, подготвяна на Небето от хилядолетия. И наистина, съвсем реално получихме благословенията на Божествените Учители и Божествената Майка. За това свидетелстват вълнуващите духовни събития, които се разгърнаха през този изключителен ден.  

Б. Медитация в планината и слизане на Светия Дух
(по беседи в Центъра, юли-август 2002 г.) 

И тъй, денят беше застроен! След посрещането на изгрева аз се почувствах в контакт с Живия Господ, Който всичко ново твори. Това беше един апокалиптичен момент на Новото Битие: величественото излъчване на Космичния Христос като Духовно-космичен Кръст; Мировия Учител Беинса Дуно, разкриващ цялото Творение като Небесна школа тук, на Земята; Буда, въвеждащ в една нова мандала, която е цялото Царство Божие с многото жилища. Аз се свързах още и със Зороастър, с Мойсей, с Мохамед, а чрез него с Имам Махди, и разбира се с Божествената Майка. Преживях един Божествен импулс като блясване на мълния (не зная как да го нарека), който, ако можем да го запазим и да се връщаме към него, за да черпим светлина, е жив процес, практически неизчерпаем творчески момент.

Заредени с този жив импулс от апокалиптичен порядък, тръгваме нагоре по платото за мястото на Паневритмията, изкачваме се постепенно и когато стигнахме височината ме обзе силно вълнение. Спрях приятелите и им казах: “Нека да отидем на мястото, където братята и сестрите играят Паневритмия и да изиграем този свещен танц, с който да свържем земното Бяло братство с космичното Небесно Братство, да я изиграем едва ли не пред Трона на Господа.” Тогава пред мен изплува картината за Сион, за Господа, за 144000 посветени около Трона, които пеят новата песен.(Откровение 14:1-3)

Това се хареса на приятелите, а аз бях във възторг. Заредени с този жив импулс от апокалиптичен порядък, с трепет, в тишина и концентрация ние тръгнахме към Петото езеро, за да играем Паневритмия.

Аз влязох в дълбока медитация, която премина едва ли не в екзалтация и в съзнанието ми започнаха да преминават различни картини от Събора на Рила, както и различни преживявания от предишни посещения на Седемте езера.

Преди всичко дойде усещането за влизане във величествения Божествен Храм на Рила. За големия философ-екзистенциалист Мартин Хайдегер едни от най-обикновените и естествени, но и най-свещени чувства, които човек може да преживее, са когато отива в неделя сутрин към храма, за да се присъедини към духовната общност и да се свърже с Господа. Точно този път към храма в концентрация, в смирение, в любов и благоговение, които човек има в този свещен момент, за Хайдегер са есенцията на човешкото битие. Нещо подобно изпитах и аз.

И наистина, нашият път към Петото езеро беше като отиване към Божия Храм, който е цялото Творение. Когато изкачихме платото, пред нас се разкри чудна панорама: един грандиозен полукръг от Кабул до Салоните, който е като олтар в Храма на Рила. Пространството сякаш оживя и аз усетих, че влизаме в Светилището на Рила, в грандиозен Божествен етерен Храм над Седемте езера, в който светлината е запалена. Дъхът ми спря. Обърнах се към приятелите и им казах: “Приятели, нека да се концентрираме, нека да се молим, защото има Божествено присъствие”.

Дълбоко се развълнувах, когато си помислих: всъщност ние отиваме да играем Паневритмия на мястото, където Учителя е водил нейния кръг преди 75 години, който оттогава до сега непрестанно се върти. Колко е свещено!

След това си припомних, че на това място преди 25 години имах мистично видение на Космичния Христос, който изпълни цялото пространство със своята небесна аура.

Припомних си също, че една малка полянка встрани от Петото езеро (която гледа към Четвъртото езеро), се превърна чрез Паневритмията в наша творческа лаборатория за връзка с Духа на планината, с Духа на Учителя, на Христа, с мистериите на Великото Всемирно Братство. Именно там преди няколко дни аз направих много силна връзка с Бабаджи и преживях възможността за интегриране на Паневритмията с Мандала-медитация.

Тези спомени ме наелектризираха, влязох в екстаз и преживях отново силата на молитвите и медитациите, които имахме в понеделник на Четвъртото езеро за връзка с Христос и в Деня на Учителя на Молитвения връх. Те бяха истинско събитие за всички нас.

Изведнъж ме озари! Всъщност на Четвъртото езеро ние направихме връзка с Космичния Христос и Той ни благослови да се отворят очите ни, за да съцерцаваме неговото Второ Пришествие. Цялото Четвърто езеро се изпълни с Божествена Христова светлина, сякаш беше Свещен Граал за ново кръщение в името на Духовно-космичния Кръст на безсмъртието. Счита се, че Свещеният Граал е чашата, която Христос е подавал на Тайната вечеря на Апостолите, за да се извърши първото Свято Причастие, което е великата мистерия на Евхаристията. Сега Космичния Христос ни подаде една нова мистична “чаша” от съвсем друг планетарен порядък, изпълнена с неговата Божествена Светлина, за да приемем Новото Кръщение. Не случайно, Свети Йоан описва в Откровението Христос, изпълващ цялото Небе, с лице по-ярко от Слънцето, държащ седемте звезди и седемте златни светилника, които са седемте църкви (Откровение 1:12-16). 

Приятели, повярвайте ми, нашето преживяване на Четвъртото езеро беше мистерия от порядъка на Тайната вечеря за Апостолите. Дали ще станем Апостоли на Второто Пришествие на Христос още не се знае. Това ще зависи и от Господа, и от нашата вяра, преданост и духовна активност. Аз усетих обаче, че получихме благословението да влезем в мистериите на Космичния Христос и на неговото Второ Пришествие. Тогава и ние, както Свети Йоан, мистически ще видим Христос, седящ на Трона отдясно на Отца, достоен да отвори Книгата на Живота на историята на човечеството, на цялото Битие. Каква велика мистерия! Потръпнах и си помислих: “Ние сме призовани от Космичния Христос да бъдем благословени с едно Ново Причастие за неговото Второто Идване.” Но това не означава само веднъж да получим Новото Кръщение, а да живеем и да пребиваваме непрекъснато в Христа както той казва: “Пребъдвайте в Мене и Аз ще пребъдвам във вас” (Йоан 15:4). Новото Причастие е да пребъдваме в Космичния Христос и той да пребъдва в нас, като станем участници във величествената мистерия на неговото Второ Пришествие. На друго място Христос казва: “Отивам да ви приготвя място, и като ви приготвя, ще дойда да ви взема, за да бъдете там, където съм и Аз” (Йоан 14:3). Това стана на Четвъртото езеро. Мистично той дойде да ни вземе, за да можем да го родим в сърцето и душата си, да просветлим Духа си, да се слеем с него и да получим Великото благословение да живеем в непрестанна връзка с него като сътворци!

Нещо подобно стана и на Молитвения връх във връзка с Учителя. Денят на Учителя беше изключителен по своята сила и духовно богатство. По пътя към Петото езеро отново премина в съзнанието ми това вълнуващо действо, което преживяхме на Молитвения връх, когато прочетох Десетте Свидетелства на Духа на Истината и се помолихме от сърце Учителя да ни благослови с великите мистерии на Паневритмията, на Завета на Цветните лъчи на Светлината, на Пентаграма. До мен много ясно дойде мисълта: тези Десет Свидетелства на Духа на Истината Учителя е направил пред Живия Господ заедно с първите свои двама ученика Пеньо Киров и Тодор Стоименов на 28 февруари 1898 год. Не сме ли ние сега като първи ученици на Новото Идване на Мировия Учител, който ще се изяви в Дух и Истина като Божествена Светлина на света. Знаете Заповедта на Учителя: “Обичай съвършения път на Истината и живота. Постави доброто за основа на дома си, правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя.” Почувствах, че Учителя ни благославя да влезем в неговата Небесна школа на Завета на Цветните лъчи на Светлината, на Паневритмията като висш космичен ритъм, на вътрешния кръг на Пентаграма, който е Пътят на Посветения. Още една велика мистерия!

Вървим тихо и спокойно, с трепет, вълнение и благоговение към Петото езеро и аз усещам, че Христос и Учителя ни благословят с новите мистерии за тяхното Ново Идване, които ще ни се разкрият. Те са въплъщение на Мировия Дух, а Той непрекъснато гради и реализира един грандиозен Божествен план за еволюцията на човечеството, на Земята, на цялото Творение. След това ме озариха идеите за връзка с Кришна, Мойсей, Буда, Мохамед. Това за мен беше едно мистично обобщение. В този момент, подобно на Свети Йоан “Духът взе контрол над мен” (Откровение 4:2) и аз се оказах в Центъра на Небесния Йерусалим, където 12-те Порти на Храмовете на мировите религии бяха отворени и Христос, Учителя, другите Божествени Учители и въплъщенията на Мировата Женственост, свързани с тях, изнасяха величествена духовно-космична служба. Ето я реалността на Царството Божие с многото жилища, на Новото Небе и Новата Земя, на Второто Пришествие, реалността на Този, който “всичко ново твори”! Ето го Новото Откровение – оживяването на апокалиптичните идеи от 21 и 22 глави на Откровението! Това беше истинско просветление!

И тогава нещо връхлетя върху мен, слезе като стълб от Светлина толкова мощно, толкова силно, че ако не ходех тихо и кротко с приятелите, тръпнейки в благоговение и свещенодействие, щях да падна на земята по очи и да се моля горещо на Господа. В този момент имах чувството, че Светия Дух слезе върху мен като сила, като Светлина, отвори Южната Мирова Порта в Небесния Йерусалим и ме преведе през нея в Светия град. Пред съзнанието ми се разкри величествена картина. Преживях в един миг новата, “интегрална” Петдесетница: всички посвещения на мировите религии от целия Индо-европейски цикъл бяха активирани в Божествената Светлина! Христос предрече за Петдесетница: “А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, що съм ви рекъл”, “защото от моето ще взема и ще ви известява” (Йоан 14:26, 16:14). За мен това стана по отношение на великите посвещения в Индо-европейския цикъл. Знаете, че духовните очи на човек, който достигне много висока степен на еволюция, изведнъж се отварят и той вижда всички свои прераждания. По подобен начин моите духовни очи се отвориха от Светия Дух и аз видях всички прераждания на човечеството от Индо-европейския цикъл в едно безкрайно Божествено богатство. Това възкресение на целия цикъл беше едновременно и затваряне на стария и отваряне на Новия метаисторически цикъл в еволюцията на човечеството! Последната, Южна Мирова Порта в Небесния Йерусалим беше отворена и Завета на Истината беше активиран от “Този, Който всичко ново твори”! Дъхът ми спря от вълнение!

Когато човек се свърже с Космичния Христос, той преживява мистериите на Първото Идване на Христа в такава дълбочина, каквато само Светият Дух и Христос могат да му разкрият. Но в същото време той преживява и мистериите на Второто Идване на Христа, който участва във великия творчески акт на Бога, сътворейки с Отца. С други думи, Новата Петдесетница е от една страна изява на Първото Идване на Божествените Учители и въплъщенията на Мировата Женственост, свързани с тях, в цялото им богатство и сила като едно възкресение. От друга страна, тя е преживяване и на новия творчески импулс на тяхното Ново Идване, с което старият цикъл на “съгрешилото човечество” се затваря и се отваря Новият цикъл на трансцендентното човечество. В този смисъл Новата Петдесетница е както възкресението на Първото Идване на Божествените Учители, така и просветление за тяхното Ново Идване. Тя е и покана за участие във великата Божествена Сватба между Мировия Дух и Мировата Душа, които дават начало на Новото Небе и Новата Земя в абсолютна хармония. Това е една нова динамична Точка Омега, Христогенезис (както казва Тейар дьо Шарден), кулминация на миналото и зародиш, импулс за бъдещето. Потресаващо! Откровено казано, съзнанието не може да издържи и да запази в себе си цялата тази светлина. Тя е просто като озарение, при което човек притихва, защото няма думи, просълзява се, благодари и се моли Духът да слиза отново и отново и да го посвещава с подобна сила.

И тогава си помислих: “Ето, ние отиваме сега на Петото езеро да изиграем Паневритмията като една нова песен, която, в съответствие с Откровението, 144 хиляди посветени пеят около Престола на Господа и която само те могат да научат”(Откровение 14:1-3). Ние отиваме да изиграем един свещен танц, за който легендата на американските индианци гласи: 

“144 хиляди просветлени Учители на Слънчевия танц ще се събудят напълно в своите сънуващи ментални тела. Те ще започнат да се срещат и във вихрените кръгове на своя пернат и крилат змиевиден танц, и ще се превърнат в мощна сила на светлината, за да увлекат и останалата част от човечеството да изтанцува своя сън наяве. Учител на Слънчевия танц е всеки човек, който е пробуден, който е уравновесил своите сили, който е овладял сънуващото си ментално тяло и който почита всички пътища, всички Учители и всички традиции”*. (* Леон Москона, Второто Пришествие, изд.Божествена Дъга, 1998 г., стр.229)

Ще ви припомня, че през август 1987 год. милиони духовни хора по света честваха края на големия исторически цикъл от 22880 години в човешката цивилизация (включващ практически цялата позната човешка история) и началото на Нов цикъл от 22880 години, свързан с възхода на човечеството към ново състояние на космично съзнание. Прекрасното видение в пророчеството на племето Хопи казва още, че “144 хиляди просветлени Учители на Слънчевия танц (представляващи цялото човечество) са призвани да танцуват на свещени места по цялата Земя и да честват началото на Новата епоха в човешката история.” * (* Леон Москона, Второто Пришествие, изд.Божествена Дъга, 1998 г., стр.229).

Преживявайки слизането на Светия Дух и Новата Петдесетница, си казах: “Да! Ние отиваме на Петото езеро да изиграем Паневритмията като начало на Новия цикъл в човешката еволюция на Земята, приели Учението на Светлината чрез всички Божествени Учители и Мировата Женственост! Ние сме поканени на Божествената Сватба горе на Небето! Ние сме призвани да участваме във великата Божествена акция, подготвяна от столетия и хилядолетия, за която Учителя говори толкова вдъхновено:

“Тези Творци на миналото, тези велики предци и днес пак слизат на нашата Земя. И те ще я превърнат в рай. С тях ще дойдат и ония 144 хиляди души, за които се говори в Откровението, между които има представители от всички народи на миналото и настоящето. Ще дойдат всички светии, адепти и Учители от памтивека. Те ще впрегнат с мощния си Дух всички пробудени души от четиритях краища на Земята и всички купно ще въведат истински ред и порядък в света.

След свършване на своята работа, те ще се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и невидим свят. Така е работило, работи и ще работи Великото Всемирно Братство.” * (*Беинса Дуно, Учителят говори, изд.Алфа Дар 1998 г, стр. 137-138)

След всички тези вълнуващи мисли и преживявания стигнахме до мястото за Паневритмия, където тя се е играла от Учителя и продължава да се играе и до ден днешен. Преди да започнем този свещен танц, аз казах на приятелите:

“Обични приятели!

Нека да изиграем Паневритмията на планетарно ниво като едно духовно действо!

Нека да се приобщим към тези 144 хиляди посветени, които са получили посвещението на Космичния Христос и на Мировия Учител, за да може да излъчим тяхната Божествена енергия по цялата Земя!

Нека да направим връзка с всички пробудени души от четиритях краища на Земята и с всички представители на Великото Всемирно Бяло Братство по света!

Нека да се свържем и със светлите природни и космични същества, защото Паневритмията е духовно-космичен танц, хармония на сферите, висш космичен ритъм на цялото Битие и те участват в нея!

Нека да изиграем една Паневритмия пред Престола на Господа в аурата на Космичния Христос, на Мировия Учител, на всички Божествени Учители и на Мировата Женственост, въплътена в много Божествени образи.

Нека нашата Паневритмия да се превърне в свята служба пред Бога, присъединявайки се към двадесет и четирите старци, четирите животни и мириадите светли същества, за които се говори в Откровението!"

Така пожелах от дълбочината на душата си. След кратка, но вълнуваща молитва-медитация направихме кръга и започнахме.

Паневритмията е Божествен танц, който следва великия ритъм на живота. В нея всеки получава това, за което е отворен. Тя е като Слънцето, като Божествената Любов, която дава на всеки това, от което има нужда. И в нашия Паневритмичен кръг сигурен съм, че всеки от нас получи онова, което го е вълнувало, към което се е стремял.

Аз, обични приятели, преживях Паневритмията като един общ колективен танц на посветени в новите мистерии на Второто Пришествие, на влизане в реалността на Новото Небе и Новата Земя, на тези 144 хиляди около Престола на Бога, които влизат в творческия акт на Живия Господ, променящ света.

C. Паневритмията в трите свята като Божествена акция

И наистина великото действие започна, може би не веднага, но постепенно, плавно, хармонично. Нашият Паневритмичен кръг (само 15 човека) беше като антена, насочена към Небето и приемаща Божиите благословения за обновяване на Земята и човечеството. Аз играех с Жанет, която знаеше Паневритмията в съвършенство. Още от самото начало бяхме изключително синхронни и хармонични и това спомогна за изнасянето на Паневритмията като вълнуващо планетарно действо.

Когато се играе правилно, Паневритмията събужда най-малко четири кръга от жива енергия: вътре в човешкото същество; между партньорите от двойката; в целия кръг от участници и между кръга на Паневритмията на Земята и висшите духовни светове на Небето. Тези четири кръга от жива енергия обхващат цялата структура на човешкия живот - от микрокосмичното ниво на съществуване на индивидуума и връзките му с партньора от другия пол; през социокултурното ниво, включващо духовната общност в частност и човечеството като цяло; до макрокосмичното ниво на Битието, съдържащо всички планове на всемира, където на човечеството е Божествено предопределена ролята на посредник между световете. Всеки кръг създава различно измерение в човешкия живот и активира съответните енергии, необходими за изграждането на цялостната структура на човека. Така се получава четириизмерно живо духовно пространство, в което човешкото същество се развива като духовно-космична личност и като микромодел на Творението.

И тъй, ние започнахме нашата Паневритмия и в определен момент аз осъзнах, че нейните четири кръга се активират във всеки един от световете на трислойната структура на Творението – във физическия свят, в Ангелския свят и в Божествения свят. Първите три кръга материализираха енергетично физическия свят, а четвъртият служеше за връзка между физическия и Ангелския свят; след това първите три кръга повишаваха вибрациите си и материализираха енергетично Ангелския свят, а четвъртият служеше за връзка между Ангелския и Божествения свят; и накрая първите три кръга достигаха своята кулминация и материализираха енергетично Божествения свят, а четвъртият кръг направи връзка с Живия Господ, с Божествените Учители и с Мировата Женственост. с Живия Господ, с Божествените Учители и с Мировата Женственост.

Това беше неочаквано и ме изпълни с голям трепет, радост и вълнение. Какво велико благословение - да разгърнем нашата Паневритмия и в трите свята на вертикалната структура на Творението, свързани по най-естествен, органичен и хармоничен начин. Пред очите ни тя започна да израства като Дърво на Живота в цялото Творение, раждайки духовни плодове и в трите свята на Битието. Всъщност нашата Паневритмия беше едно вълнуващо духовно пътуване през цялата вертикална структура на всемира и влизане в реалността на Новото и Новата Земя като Ново Човечество. В този момент аз осъзнах, че сме свидетели и участници в истинско Божествено действо за одухотворение, преображение и просветление на Земята и човечеството.

За Паневритмията на всяко едно от тези нива и връзката между тях може да се напишат книги.* (*Тази Божествена Паневритмия беше тема на много наши разговори, споделяния, обобщения и беседи. Ключови бяха беседите: Завъртяване Колелото на Мисията, За Духовна акция след Рила 2002, Новите Рилски Мистерии, Слизане на Светия Дух І-ва и ІІ-ра част, Изграждане на Храмовете, Нов Духовен Епос, Паневритмията в трите свята І-ва и ІІ-ра част, Есзистенциална Трансцендентация и др. Важно е също така да се отбележи, че на Съборите от 2003 и 2004 години ние продължихме успешно линията, започната от 15 юли 2002 г.)           В случая ще се ограничим само с по няколко думи за всеки един от четирите кръга в трите свята.

И тъй, на физическия свят първият жив кръг от енергии се активира вътре във всеки един от нас. Ние се почувствахме в Храма на свещената планина Рила, благословени за вълнуващо духовно пътуване. Опитахме се да установим контакт между нас на ниво души и да се свържем с природата, елементите, Земята и Слънцето, да почувстваме единството на живота. "Паневритмията е съзнателна обмяна със силите на живата природа", казва Учителя. Като резултат от този обмен нашето физическо тяло се подмладява и се зарежда с енергия, здраве и живот, а етерното ни тяло се пречиства и изпълва с прана. От своя страна този процес съдейства за изграждането на по-висшите ни духовни тела.

Вторият енергиен кръг активира ново измерение в живота на човека - другия, представителя на противоположния пол, партньора, приятеля. По време на танца става интензивен обмен на енергия между партньорите, което засяга цялата структура на човешкото същество - физическо, етерно, астрално и ментално тяло, а също така и висшите тела - причинно, будично и атмично. Смисълът на изпълнението на Паневритмия по двойки е да се съпреживяват чувства, мисли, фини психофизични усещания и духовни опитности. Така ние навлизаме в качествено нов процес - формирането на диадата (двойката).

До този последен ден на Събора ние вече бяхме изградили чудесни приятелски отношения в групата и затова всички двойки в Паневритмията бяха много хармонични и балансирани. Ето защо, при активирането на този втори кръг ние успяхме да хармонизираме всички полярни енергии в нас: мъжки-женски, електрични-магнетични, интелектуални-емоционални, рационални-интуитивни и др. Когато хармонизираме полярностите вътре в нас, благодарение на обмена на енергии с партньора, ние се движим към нашата най-съкровена цел - да станем завършени, себереализирани, съвършено балансирани личности, чийто Дух и душа са в съвършена хармония. Като резултат от това уравновесяване ние сме в състояние да преодолеем отъждествяването със своя пол, главния "печат" на въплъщението ни на Земята и да се новородим в по-висши духовни светове като Божествени души.

Първият и вторият кръг от жива енергия са тясно свързани. Те са две измерения на една и съща реалност. Третият жив енергиен кръг, активиран от Паневритмията, ни въвежда в третото измерение на човешкия живот - духовната група, обществото, човешката култура, дори човечеството като цяло. Този трети жив поток от енергия протича по целия кръг от участници, играещи Паневритмия. Той създава мощно колективно духовно пространство, където идеите за Нова слънчева култура и единство на цялото човечество растат и разцъфтяват. Този енергиен кръг интегрира и усилва значително излъчванията на всеки един от участниците. Той действа като голям "ядрен ускорител", при което вибрациите на всеки един нарастват многократно. В същото време всеки участник съдейства индивидуално за създаване на духовното поле. Неговата духовна еманация е уникална и осезаема и добавя красив аромат към общото благоухание на духовната група. Третият енергиен кръг има толкова голяма сила, защото е израз на самата същност на Паневритмията - откритост, благоразположение, чувство за духовна общност и колективно творчество.

Преживявайки енергиите на целия кръг, всеки един от участниците усещаше топлота, приятелство, връзка на ниво души, аромата на колективния дух на групата. С всеки изминат кръг в Паневритмията това чувство се усилваше все повече и повече, за да достигне до усещането за включеност в мистерия и тайнство, в живо духовно действо. Тогава полека-лека започнахме да усещаме, че става нещо необикновено, че предстоят вълнуващи духовни събития чрез нашата Паневритмия.

Активираният трети енергиен кръг има особено важна функция: той изпраща живи послания към други духовни групи по целия свят - послания на надежда, любов и приятелство, зов към света за обнова, подем и възход. Така кръгът на Паневритмията стана по един невидим, но мощен начин средство за установяване на контакт с различни духовни групи и общества, активирайки в етерния слой веригата на Всемирното Бяло Братство. Без преувеличение може да се каже, че ние усещахме нашия Паневритмичен кръг като извор на голяма любов, хармония и приятелство, които се излъчваха към всички хора по Земята.

Докато първият и вторият енергиен кръг са свързани с микрокосмичното равнище на човешкото същество (с процеса на себеосъществяване на човешката монада и формирането на съвършено балансирана диада), третият енергиен кръг ("третото измерение") работи на колективно социокултурно равнище. Той оказва въздействие върху човечеството и човешката култура като цяло. Четвъртият кръг от жива енергия - между кръга на Паневритмията на Земята и по-висшите духовни светове - отваря ново, "четвърто измерение" и активира макрокосмичното ниво на Битието, което обхваща по-високите планове на Творението.

С помощта на Паневритмията ние влязохме във великия духовно-космичен кръг на живота и станахме способни да общуваме с елементите, с природата и природните стихии, с висшите невидими светове и с цялата духовна йерархия. От време навреме, когато небето беше покрито с малки облаци, кръгът на Паневритмията се проектираше върху него, оформяйки красив син небосвод. Имахме усещането, че стълб от светлина се издига от кръга на Паневритмията и ни свързва с по-висшите духовни светове. От своя страна, Небето се отваряше и по този стълб от жива Светлина ангели “слизаха и възлизаха” над нас. По принцип, често се случва играещите да установят пряк контакт с по-висши духовни светове и да получат вдъхновени послания, импулси и мисли. При нашата вълнуваща Паневритмия много от участниците действително се свързаха с Небесните светове и даже реално възлязоха в по-високия Ангелски свят.

За участниците в Паневритмията, които влязоха в Ангелския свят, пространството се трансформира и се превърна в море от светлина, любов, хармония, красота, небесна музика, населено с мириади светли същества от духовната йерархия. "При зараждането на всяка Божествена култура, човешките същества пеят". На това ниво нашите разцъфтяващи души пееха песента на идващата Нова слънчева култура на Земята. Нашата Паневритмия беше послание за мир, любов, светлина, хармония, радост и ентусиазъм, за развиване на богатството от човешки добродетели към всички народи по света.

За някои още първите десет упражнения бяха влизане в духовния път. Човек е семето, което посадено на плодородна почва, ще възрастне в Ангелския свят. При последното упражнение от тях “Летене” човекът излиза от ограниченото земно съзнание и ако Духът на танца го е обзел, в “Евера” той е готов да литне духовно. Всяко едно от следващите упражнения има свой цвят, свързан с един или друг Божествен лъч от Завета на Цветните лъчи на Светлината. До “Изгрява Слънцето” човек е изминал много вълнуващи стъпки в Пътя на духовния ученик и чрез “Квадрат” той или тя влиза вече в по-високия Ангелски свят. “Красота”, “Подвижност”, “Побеждаване”, “Радостта на Земята” са преосмисляне на елементите, на метафизиката на света, така че ние да прораснем в Ангелския свят, да видим всичко като море от жива Светлина, цветни лъчи, музика, хармония, Божествени мисълформи. И тогава Земята става прозрачна астрална планета, Слънцето става Слънчевия Логос, Христовия Дух, а природата – великото творчество на небесните йерархии. Каква Божествена красота! Ние постепенно влизаме в мистериите на Първото възкресение, събуждаме се като живи души и се превръщаме в духовно-космични цветя.

И тогава в упражнението “Запознаване” правим връзка с ближния като Адам и Ева преди Грехопадението – като живи души, брат и сестра, Божествени създания, които са равно ангели. Участниците в Паневритмията, които преживяха този импулс, усетиха, че всичко в тях е просветлено и одухотворено от контакта и сякаш мистично си възвръщат състоянието на изначална невинност, съществувала още от преди Грехопадението. Така хармоничното задействане на втория енергиен кръг в Ангелския свят ни доведе до по-висша степен на съзнание - това на Адам и Ева от преди Грехопадението, изпълнено със светлина, любов, приятелство, невинност, радост и фини етерни вибрации. Достигайки тази точка, ние вече бяхме свободни да преминем отвъд света на полярностите, към пълна себереализация, но ръка за ръка с партньора си.

Големият кръг на цялата Паневритмия в този Ангелски свят е кръгът от разцъфнали души, носители на Новата слънчева култура. Учителя казва: “В Паневритмията са закодирани енергиите на Новата слънчева култура”. Кой може да ги декодира? Само живите души! Тя е култура на любовта и тези души, които са отворени, лъчезарят всички човешки добродетели по света и правят връзка с много събудени хора по цялата Земя, независимо от това на каква религия принадлежат. На този втори свят Паневритмията е съзнателна връзка с другите събудени души от четиритях краища на Земята, защото се играе от хора, които имат посвещението на живата Любов, живата Мъдрост и живата Истина. Учителя често е казвал: “Моите ученици са навсякъде по света. Някои от тях дори не се наричат ученици, но са носители на живата Светлина”. Велика радост беше да се свържем с ядрото на Новото Човечество, на идващата Шеста раса и да отправим призива към всички останали души по света, където и да се намират те, каквато и традиция да следват, да влязат в Новата слънчева култура. Това е запалване на Божествения огън по веригата на Великото Бяло Братство тук, на Земята. Така кръгът на Паневритмията в Ангелския свят се превърна в сърдечен призив към всички събудени души по света да се свържат духовно и да стоплят цялото човечество със своята Любов, Мъдрост и Истина.

Още по-вълнуващи неща могат да се кажат за четвъртия кръг от енергии в Ангелския свят, който ни въведе в истинско откровение. Още при “Евера” пространството оживя. То се превърна в етер, изпълнен със светли същества, които започнаха да “танцуват” заедно с нас. Това бе един светъл Паневритмичен танц на Земята като в Райска градина, където всички светли същества, които обитават природата, всички космични същества, проектирани на Земята, бяха в движение, във висш космичен ритъм. В това живо пространство, изпълнено с присъствието на безчислени светли същества, всеки един от нас бе като небесно създание, играещо Божествена Паневритмия. Когато сме в такова мистично състояние, ние трансформираме отношението си към елементите – въздуха, водата, Слънцето, природата – и осмисляме Земята като чудна астрална планета. Ние ставаме медиатори между Небето и Земята – проводници на Божествени енергии, с които трансформираме цялата Земя. От друга страна, като медиатори сме във връзка с Христос, с Учителя, с всички Божествени Учители, с Божията Майка и нейните Божествени въплъщения и провеждаме тяхната светлина. Втората част на Паневритмията, “Слънчеви лъчи”, бе актуализиране на енергиите на Новата слънчева култура, а третата част, “Пентаграма”, се превърна в истинско медиаторство между Небето и Земята. Ние бяхме възлезли със съзнанието си в Ангелския свят и всяко движение, което изпълнявахме, бе хармонична връзка между най-високия Божествен свят и земния свят. Преживяването беше наистина много силно и вълнуващо!

В подобни възвишени състояния на съзнанието в Ангелския свят метафизиката на пространството над Рила се сменя. На първото ниво, в земния свят, Рила беше за нас едно свято място, толкова обично, изпълнено с най-свещеното, което може човек да лелее в душата си – с присъствието на Учителя и Братството, с мистериите на Паневритмията и великия духовен университет. Във втория небесен план тя си остана свещено място, но се превърна и във величествена мандала – Седемте езера с цялата безкрайно красива природа се превърнаха в проекция на Небето върху Земята. Езерата “оживяха” като духовни чакри: Четвъртото езеро бе сърдечната чакра, входът към Агарта, Шестото езеро бе свързано с третото око, а Молитвеният връх стана по-висок от Хималайски осемхилядник, защото там Учителя е изнесъл такова величествено действо.

По време на Събора ние извършвахме всеки ден чрез Паневритмията, фина духовна работа, правейки съзнателна връзка между Небето и Земята. Опитвахме се да осмислим всяко езеро, всеки кът от тази свещена планина като проекция на Божествения свят. Тогава влизахме в Храма на Рила, а светлите същества, които обитават тези свещени места, ставаха част от този Храм. Така ние се превръщахме във възлюбени деца на природата, на Майката Земя и ставахме добри приятели на тези чудни същества, които я обитават. Това превръщаше Рила в жива небесна мандала, в Божествен Храм, където се интегрираха и трите плана в нашето битие - микрокосмичния план, свързан с нас самите; колективния план, свързан с човечеството като цяло, и макрокосмичния план, свързан с единството на трите свята. Тази велика трансформация се осъществяваше чрез движенията на Паневритмията, придавайки им вече съвършено друга интерпретация, вливайки в тях енергията и просветлението на нашите души. Това беше наистина Паневритмия в реалността на Мировата Душа.

На третото ниво, в най-високия Божествен свят, чрез Паневритмията ние се присъединихме към 144 000 посветени пред Трона на Господа, в присъствието на всички Божествени Учители, светии, пророци и Божествени въплъщения на Мировата Женственост.

"Когато светът се пресъздава, ангелите пеят". Преживявайки мистерията на Второто възкресение, събуждането на нашето Висше Аз, чрез свещения танц Паневритмия ние се включихме в новата песен за пресъздаването на света.

Смисълът на нашата еволюция е да възлизаме все по-високо и по-високо във висшите светове, което в същото време означава да навлизаме все по-дълбоко и по-дълбоко вътре в себе си. В най-високия Божествен свят някои от участниците в тази вдъхновяваща Паневритмия преживяха моменти от Второто възкресение. Те успяха да събудят своето Висше Аз и да затворят целия енергиен кръг на кундалини в себе си, който сам по себе си е една “Паневритмия” вътре в човека. Тогава човек заживява тук, на Земята, с просветлено и одухотворено физическо тяло, в което енергиите на кундалини достигат до всяка клетка на организма; със събудена душа чрез отворената Анахата чакра той или тя заживява в Ангелския свят; а с отворения си висш център, Сахасрара чакра, започва да живее и в най-високия Божествен свят. Второто възкресение означава човек да се изкачи на върха на Свещената планина, да разбере Абсолютната Истина за Творението и да стане “стълб в Храма на моя Господ”, както казва Христос (Откровение 3:12). Това е великата мистерия на посвещението! Това е великата мистерия на посвещението!

Така за някои от участниците Паневритмията се превърна в танц-посвещение, чрез който възлязохме с трепет и благоговение през цялата трислойната структура на Творението към Престола на Господа. Там направихме връзка с Живия Господ, с Христос, с Учителя, с другите Божествени Учители, които лъчезарят от Духовно-космичното Слънце. В тези най-възвишени състояния на съзнанието ние преживявахме Истината за Бога, за Творението, за човека като микромодел на универсума и за всички хора като едно цяло в Живия Господ, като синове и дъщери Божии.

В този най-висок Божествен свят вторият енергиен кръг бе между партньорите. Но това вече не бяха Адам и Ева от преди Грехопадението, а Новия Адам и Новата Ева, които влизат в света. Жената става въплъщение на енергиите на Новата Ева, за която говори Учителя, а мъжът става въплъщение на енергиите на Новия Адам, прототипът на който дойде чрез Исус Христос. Мъжът събужда своята душа и прави мистична връзка със своя Дух; жената събужда своето Висше Аз и прави връзка с душата си. Това е Божествената Сватба вътре в самите тях. Танцувайки заедно, те непрекъснато обменят енергии помежду си. От този контакт между Новия Адам и Новата Ева се създават силни нови творчески енергии, които могат да се родят само от мистерията на Божествената Сватба. В основата на цялото Битие е полярността на двата принципа – мъжкия и женския. Какво велико тайнство е да се преживее тяхната хармонизация - от най-високия Божествен свят до нашия земен свят. Така вторият енергиен кръг на Паневритмията, между партньорите, стана Божествена творческа лаборатория в която те вече не бяха само живи души, а хора със събудено Висше Аз, сътворци на Господа.

Третият енергиен кръг, т.е. самият кръг на играещите Паневритмия, беше в Небесния Йерусалим, около Престола на Господа, проектиран тук на Земята. Мистично ние се присъединихме към 144 хиляди посветени, “които пеят новата песен, която само те могат да научат” (Откровение 14:1-3). Това не беше само кръгът на нашите 15 участници в Паневритмията. Не, това беше един огромен кръг на жива Божествена Паневритмия, която включваше “144 хиляди посветени, светии, адепти и Учители от памтивека, всички пробудени души от четиритях краища на Земята”, за които Учителя говори (вж. глава 2,. Това не беше само кръгът на нашите 15 участници в Паневритмията. Не, това беше един огромен кръг на жива Божествена Паневритмия, която включваше , за които Учителя говори (вж. глава 2, Посланието, Божественият импулс). Всички те сътворяха с Господа за слизане на Царството Божие на Земята, за вливане на новите енергии на Слънчевата култура, за формиране на Новото Човечество, което ще живее в реалността на Новото Небе и Новата Земя. Това беше Божествената акция на Великото Всемирно Братство, в която ние като представители на събудените души от Земята, бяхме поканени да участваме. Едно велико благословение!

Накрая, четвъртият енергиен кръг в този най-висок Божествен свят, бе лична връзка с Божествените Учители и с въплъщенията на Мировата Женственост. Аз лично преживях нещо подобно на цитираната по-горе Шурангама Сутра (вж. глава 5, Пътят, Новата Мандала на Майтрея-Буда и Спасителната Мисия на Куан Йин), но в контекста на Господа, “Който всичко ново твори”: За мен Паневритмията беше в Центъра на Небесния Йерусалим, около Престола на Бога. Седящия на Престола, сияеше със своята трансцендентална слава. От Престола на Господа еманираха образите на Божествените Учители на човечеството – Христос, Буда, Кришна, Хермес, Мойсей, Зороастър, Мохамед, Учителя Беинса Дуно и други. Те излъчваха “апокалиптична” светлина, която формираше “Небето” над Небесния Йерусалим. Самият Небесен Йерусалим беше прототип на Новата Земя, която се раждаше в мистерия и тайнство от Мировата Майка.

Паневритмията като най-висшия космичен творчески ритъм в Битието се разгръщаше в тяхната аура и със своите енергии “моделираше” света на Новото Небе и Новата Земя, където ще живее Новото Човечество. Преживяването беше неописуемо по своето богатство, сила и трансцендентност. Аз усещах, че всички сме потопени в аурата на Божествените Учители и Божествената Майка и те ни благославят с една Нова Петдесетница, с посрещане на тяхното Ново Идване, с участие във великата Божествена Сватба между Мировия Дух и Мировата Женственост. Това беше грандиозно метафизично и метаисторично действо, влизане в Новия Генезис, в Новия Творчески Импулс на Господа, в който ние с безкрайна любов, радост и благоговение ще сътворим с нашите обични Учители и Божествена Майка!

Така Паневритмията се превърна и в една величествена Мандала-медитация, при която влязохме в контакт с Божествените Учители и Божествената Майка и получихме тяхното велико благословение за Богосътворчество. Чрез Паневритмията ние достигнахме до динамичната Точка Омега, която е и новата Алфа, от която Господ започва всичко ново. Христос казва: “Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Края” (Откровение 22:13). Нашата Паневритмията беше като завършване на един грандиозен метаисторичен цикъл и влизане в Новата епоха на Светия Дух, в реалността на Новото Небе и Новата Земя като Ново Човечество.

От своя страна Рила се превърна във фокус на Небесния Йерусалим, слязъл тук, на Земята. Символично това може да се опише като обърнат конус от светлина, основата на който бе в Небесния Йерусалим, а върхът му се проектираше на Рила и ние бяхме в центъра на този фокус, работейки за слизане на Царството Божие на Земята. Ако в първия свят конусът е обърнат нагоре, т.е. основата му е на Земята, а върхът сочи нагоре към висшите светове, ако във втория свят този конус е колона, стълб от Светлина и ни прави медиатори между Небето и Земята, тук, в третия свят, ние сме във връхната точка на този конус, който е проекцията на Небесния Йерусалим на Земята.

Пентаграмът, последната част на Паневритмията, беше апотеозът на нашия свещен танц. Пентаграмът е мощна, магична фигура от движещи се лъчи, всеки от които се състои от пет двойки, очертаващи динамичен пентаграм, който символизира космичния човек с глава, протегнати ръце и крака. Разгръщайки Пентаграма, ние преживявахме цялото човечество като едно интегрално духовно-космично същество, а себе си като индивидуализирани духовно-космични личности, носещи потенциала на човечеството и призвани да осъществят своята Божествена мисия на Земята. Така четвъртият енергиен кръг достигна своята кулминация в Пентаграма, обхващайки всички планове на всемира и осъществявайки посредническата функция на човечеството.

Със завършването на Пентаграма приключи нашето духовното пътуване на крилата на танца, траещо час и половина. Съвсем определено може да се каже, че Паневритмията израстна като Дърво на Живота, което започна да дава плодове и в трите свята на Творението.

Всички кръгове от жива енергия бяха тясно свързани помежду си, взаимопроникващи и взаимопреливащи се, формиращи богата органична цялост. Хармонията, ритъмът и взаимодействието между четирите живи кръга във всеки един от трите свята бяха удивителни за съзерцание.

Паневритмията представлява прекрасно балансиран поток от полифонична хармония между енергийни кръгове, като всеки един, в абсолютното си единство с останалите, има своя собствена линия на разгръщане и кулминация. Всички те започнаха да текат едновременно, в началото на Паневритмията, акумулирайки импулси и енергия за развитие. Така например, първият кръг от жива енергия кулминира в движенията Аум (упражнение 15) и Изгрява Слънцето (упражнение 16). Те са последните две упражнения от втората серия и имат отношение към отварянето на чакрите. Вторият жив енергиен кръг кулминира в Запознаване (упражнение 22) - събуждането на Новия Адам и Новата Ева. Запознаване е първото движение от четвъртата серия упражнения и идва след третата, която въвежда в реалността на Новата Земя и Новото Небе.

 Почти всички движения след Запознаване до края на първата част включват упражнения, в които партньорите се държат за ръце и играят заедно. Третият жив кръг акумулира енергия и мощ по време на цялата първа част на Паневритмията и кулминира чак във втората част, Слънчеви лъчи - поетичен символичен образ на живота на човечеството в Божествения свят.

Накрая, след осъществяването на духовния обмен на енергии между участниците и природата, елементите, Земята и Слънцето, четвъртият жив кръг кулминира в третата част на Паневритмията, Пентаграма - апотеоз на Божествената мощ на човечеството, способно да свали Царството Божие на Земята. Така кръговете се разгръщаха с различна скорост, като всички заедно формираха богата духовна цялостност с изумително съвършенство и красота. В резултат Паневритмията се превърна в динамичен модел на хармонията на живота във всемира.

След завършване на тази Божествена Паневритмия още дълго не можехме да напуснем кръга. Произнасяхме формула след формула и чувствахме, че космичните енергии в нас, между нас, между различните духовни групи в света, между Земята и Небето продължават да струят. Почти всеки сподели, че такава Паневритмия не е преживявал. Станахме свидетели и участници в истинско чудо. А когато завършихме нашето споделяне на Шестото езеро със славословието - "Слава на Отца и Сина, и Святого Духа и сега, и винаги и вовеки-веков", - в този момент се чуха силни гърмежи сякаш бяхме пред Престола на Бога и чухме "глас от небето като шум от много води и като звук от силен гръм" (Откровение 14:2). След това с удивление установихме, че те идват от разпукващите се преспи, падащи в езерото – може би старият свят отстъпи място на новия!

И тъй, нашата Паневритмия, акумулирала духовни енергии от посрещането на Изгрева на Слънцето и вълнуващата медитация по пътя към Петото езеро, се превърна във величествено духовно-космично действие. Кръг след кръг ние се изкачвахме все по-високо и по-високо във вертикалната структура на Творението. В земен план се свързахме с мириади събудени човешки души по цялата Земя, приели светлината на Любовта, Мъдростта и Истина
Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved