Новите Рилски Мистерии

    Подготовката за Рилския Събор
За Новите Рилски Мистерии
Завъртяване Колелото на Делот
о
Участниците   

 

Подготовката за Рилския Събор

На Рила заминахме добре подготвени за вълнуващо духовно пътуване. Известна представа за настройката и очакванията на групата дават трите подготвителни беседи - Светилището на Рила, Посрещане на Изгревите и Новата Петдесетница, изнесени от Леон Москона. За да въведем в същността на подготовката на групата, ще дадем кратко резюме на изнесените беседи.

 

Светилището на Рила
Резюме

Обични приятели, днес бих искал в една поетична, метафорична форма да ви разкрия смисъла на нашето отиване на Рила. За тази цел ще ви дам един вълнуващ пример от книгата на Лама Анагарика Говинда “Пътят на белите облаци”. Тя започва с поетическо видение в един от храмовете на Цапаранг, което по-нататък се разгръща в целия негов живот, в цялата му духовна работа. Ние отиваме на Рила, за да преживеем нещо подобно, което ще предопредели нашия живот в продължение на години.

 

Видението става във великия Червен храм на Буда Шакямуни. Изведнъж стените на храма потреперват и статуите на Тара, на Буда и Бодхисатвите оживяват. Един след друг всеки Дхяни-Буда дава своето благословение на човечеството, за да се запали искрата на Дхарма в сърцата на хората по целия свят. За изпълнение на тази велика задача те избират един свят мъж – Томо Геше Ринпоче. Той напуска своето уединение като отшелник, за да научи последователите на Буда-Дхарма, че “не бива да се осланят само на едно бляскаво минало, а трябва да участват активно в изграждането на бъдещето и така да създават условия за появяването на Майтрея в този свят, подготвяйки умовете на хората за неговото посрещане”.* (* Лама Анагарика Говинда, Пътят на белите облаци, изд.Шамбала, 1998г., стр. 27-28)Тогава се случва едно много вълнуващо събитие. По указание на Великия Оракул Томо Геше Ринпоче отива в Светилището Нийма.

 

Изведнъж цялата долина на това свещено място се залива с ослепителните цветове на дъгата и сякаш изтъкани от светлина се явяват образите на Дхяни-Будите, които бавно се придвижват от изток към запад. В началото Ринпоче бил единственият зрител на това видение, но чрез творческата сила на своя ум той направил така че всички, които присъстват там, да го съзрат, доколкото позволява тяхното духовно развитие. Заедно те създали великолепно описание на това видение, сравнимо с великата Шурангама Сутра и увековечили тази сцена в стенопис.

 

Именно това мистично просветление е послужило като основа на грандиозната работа, която Томо Геше Ринпоче извършил, за да може да подготви съзнанието на човечеството за Идването на Майтрея-Буда. Той напуснал своята тиха долина и навсякъде сеел надежда и вдъхновение в сърцата на хората.

 

Обични приятели, ние можем да отидем на Рила като в едно от най-светите места на Земята, като в това светилище Нийма. На такива свещени места връзката между Небето и Земята е много тясна – те са като мистични порти към висшите светове. Толкова вълнуващи дни сме имали на Рила. Човек наистина се чувства между Небето и Земята, преживявайки мистерията на Творението.

 

Там горе, на Рила, така както Томо Геше Ринпоче е видял величествените образи на Дхяни-Будите, грандиозни, пътуващи бавно в пространството от изток на запад, ние ще съзерцаваме една друга картина. Ние отиваме, за да може в дълбока молитва и медитация цялото пространство около нас, цялата планина да завибрират, да се изпълнят с живите цветни лъчи, идващи от Живия Господ, седящ на Трона. Тогава ще видим грандиозната Мандала на Небесния Йерусалим: великия Господ Исус Христос, Мировия Учител Беинса Дуно, сияещ и лъчезарен, Гаутама Буда със цялата своя свита от Буди и Бодхисатви, Господ Кришна и още много Велики Посветени. Трябва да отидем тихо, кротко, спокойно, за да възприемем величествената картина на Светия град с всички изпълнени със светлина Божествени Учители, които ни въвеждат във висшите светове. Нека отидем със задачата да се потопим в Царството Божие с многото жилища, слизащо като невеста, украсена за мъжа си, който е Живия Господ. В този смисъл отиваме на Рила като в светилище, като във величествен Божествен Храм.

 

Обични приятели, аз съм преживял тази велика мистерия. До голяма степен аз съм като Томо Геше Ринпоче, когото години са подготвяли, за да може да види тази картина. Но сега трябва всички заедно да преживеем мистериите на новото просветление за Царството Божие, което слиза на Земята. И оттук нататък, както този посветен и неговите последователи, да слезем в света и да ги разпространим из цялата Земя.

 

Ние сме една нова духовна вълна. Всеки от нас ще види един или друг величествен фрагмент от тази картина, но заедно ще я съставим и ще снемем новия импулс на Земята. Аз ще се постарая, както Томо Геше Ринпоче, непрекъснато да държа в съзнанието си величествените образи на Божествените Учители и ще се опитам да ги предам на вас, за да може всеки да види тази част, която му е най-съзвучна на душата, и всички заедно да нарисуваме една грандиозна картина. Нека всички наши активности: посрещане изгрева на Слънцето, Паневритмия, медитации, споделяне на нашите опитности – всичко да бъде интегрирано от тази мистерия на новото просветление, което идва, мистерията, при която всеки един от нас се слива с Духовно-космичното тяло на любимия си Учител, на много други Божествени Учители и на Божията Майка.

 

Приятели, ако наистина пожелаем дълбоко в душите си, нашето пътуване няма да бъде само пътуване до свещената планина Рила, а до едно от най-съкровените мистични светилища на Земята. Там ние ще влезем в Небесния Йерусалим, ще станем медиатори, проводници между Небето и Земята и получавайки Божествената светлина, ще слезем да работим за реализация на това велико дело - сваляне Царството Божие на Земята. На Рила Мировия Учител Беинса Дуно е разгърнал такава величествена мистерия за отваряне на Източната Мирова Порта в Небесния Йерусалим. Но ние сега трябва да изнесем една нова величествена мистерия – тази на Южната Мирова Порта, на духовно-космичното Лято на Небесния Йерусалим и отварянето на всичките му Порти, в Божественото присъствие на всички Учители, на Божията Майка и нейните велики въплъщения. Всичко трябва да се превърне в жива Светлина, която чрез нас да се разпръсне по цялата Земя. Ето нашата малка задача в тази велика дейност на Всемирното Братство за изпълнение на Божия план за спасение на човечеството и влизане в реалността на Новото Небе и Новата Земя.

 

И тъй, нека да се отворим, нека от сърце и душа да пожелаем наистина да влезем в Рила като в едно от най-великите светилища на Земята и да преживеем едни от най-вълнуващите мистерии, в които човек може да влезе - тук и сега!

  

Посрещане Изгревите на Слънцето
Резюме

Изгревът на Слънцето е най-мистичният момент от деня. Цялата природа тръпне в този свещен миг. Духовните хора с вълнение очакват първия лъч на Слънцето, защото за тях то е Слънчевия Логос, Христовия Дух. Още преди хиляди години Зороастър е казал: “Зад Слънцето е великата Светлина”. Когато отидем на Рила, ние трябва се свържем с Духовно-космичното Слънце, което освещава реалността на Новото Небе и Новата Земя, и да влезем в нея като Ново Човечество.

 

В тази реалност Новото Небе е присъствието на Живия Господ – Абсолютната Истина за Творението. Великата Светлина радиира от Центъра на Битието, от Престола на Бога с образите на всички Божествени Учители и въплъщения на Мировата Женственост: Христа, Учителя, Кришна, Буда, Божията Майка. Ние трябва да се изкачим на Свещената планина и да посрещнем не само външно, но и вътре в себе си като просветлени, лъча на Живия Господ, Истината за Творението, Духовно-космичното Слънце, което свети за живот вечен чрез тези свети образи.

 

В трепет, в свещенодействие можем да съзерцаваме как това Духовно-космично Слънце, Живата Светлина, озарява и оживява цялата Земя като велико Божествено създание – Новата Земя. Докосвайки се до Майката Земя с любов и нежност като свещена земя, ние ще почувстваме, че тя е живо космично същество със своя планетарна Душа и планетарен Логос – след събитието на Голгота това е Христовият Дух. Тя е една чудна астрална планета, на която Господ е повелил Божествена еволюция и която е един величествен Храм на живота.

 

Влизайки в реалността на Новото Небе и Новата Земя, трябва да преживеем и себе си като Ново Човечество, като живи души, обичащи с цялото си сърце Господа, Творението, Учителите, Божествената Майка и всички царства на живот. Това е да се почувстваме граждани на духовната Вселена, които се завръщат в Царството Божие, в родния си дом, който е цялото Творение. 

 

Всеки ден е велик Божи ден. Нека да се изкачим тихо и кротко на малкия връх, да застанем в молитвено състояние и с отворени души да посрещнем новия ден. Тогава от всяка душа ще започне да се излъчва чуден аромат. Тя става извор на Божествена светлина, която изпълва и оживява цялото пространство. Микрокосмосът на човешката душа, разцъфтяваща като удивително духовно-космично цвете, се слива с макрокосмоса на цялото Битие като океан от Жива Светлина. В тази велика Светлина, извираща от Престола на Господа, ще започнем да различаваме образите на Божествените Учители и тогава цялото Творение ще се превърне в Храм Божий, в който ще влезем съзнателно като Божествени богомолци да се помолим. Ние ще участваме в това Богослужение и на Небето, и на Земята, преживявайки го като проекция на Новата Небесна църква тук, на Земята. В този величествен Храм посветените извършват Божествена литургия, която е грандиозното разгръщане на Творението според Божията воля. Защото всеки Божи ден е велико Божествено творчество. Ние можем да се свържем с Живия Господ, който сега “всичко ново твори”, и да влезем във великата мистерия на живия момент тук и сега, на творческия момент в Битието, в Божествения Генезис.

 

Каква радост е човек да отиде на изгрев Слънце с този трепет и с това очакване. Ако любовта бъде в нас, тогава това, което таим дълбоко в себе си, ще се проектира в Небесния свят и Господ ще създаде условия то да се изяви и на Земята. Най-важното е да посрещнем новия Божествен ден с чисти души, с трепет и благоговение, в свещенодействие и тайнство.

 

 

Новата Петдесетница
Резюме

Обични приятели, подготвяме се за Рила, за едно славно духовно пътуване и понеже сме пред Петдесетница, аз ще свържа мистерията на този празник с идеите и импулса за една Нова Петдесетница. Нека да преживеем отиването си на Рила като влизане в Храм Божий, където Светият Дух да слезе върху всеки един от нас. Великото колело на Християнството като Учение и Дело тук, на Земята, се завъртява на Петдесетница. Мистично това е станало с възкресението на Христа, но що се отнася до социалния аспект, чрез приемането на Светия Дух от три хиляди души, то става мирова религия. Сега, когато отидем на Рила, чрез една Нова Петдесетница може да се завърти Колелото на Второто Пришествие.

 

И тъй, Христос обещава на апостолите да изпрати Светия Дух: “А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал”, “защото от Моето ще взема и ще ви известява” (Йоан 14:26, 16:14). И наистина тази мистерия се случва на Петдесетница, когато не само апостолите, но и много от присъстващите през това време в Йерусалим, са преживели слизането на Духа и са видели великата мистерия на Сина Божи. Йоан казва в края на своето Евангелие: “Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги” (Йоан 21:25). Точно това безкрайно богатство на цялата величествена мистерия, която Исус Христос свали на Земята, се изяви на Петдесетница чрез Светия Дух. Тя е подобна на просветлението във всяка една духовна традиция, когато Абсолютната Истина се изявява и разкрива Делото на един или друг Божествен Учител.

 

Представете си Небето отворено, Светият Дух като огнени езици, като великата Светлина, която е Словото Божие, която е преди Битието, слиза от Трона на Господа и осветява цялата Вселена в нейната велика мистерия. Той извежда присъстващите отвъд проявеното Творение и ги слива с Живия Господ. Тогава всеки един вижда неизчерпаемото богатство на това, което Христос е донесъл на Земята. Още преди Петдесетница някои от тях са били вярващи, апостолите са видели възкръсналия Христос, но всичко това е от земен порядък. Когато обаче Христос изпраща Светия Дух, те се излъчват и пред тях се разкрива цялото величие на трансцедентното Битие.

 

И наистина тази мистерия се случва на Петдесетница, когато не само апостолите, но и много от присъстващите през това време в Йерусалим, са преживели слизането на Духа и са видели великата мистерия на Сина Божи. Йоан казва в края на своето Евангелие: Точно това безкрайно богатство на цялата величествена мистерия, която Исус Христос свали на Земята, се изяви на Петдесетница чрез Светия Дух. Тя е подобна на просветлението във всяка една духовна традиция, когато Абсолютната Истина се изявява и разкрива Делото на един или друг Божествен Учител.

 

Приятели, това е мистерията на Причинния свят, на Света на еманацията, който се излъчва от Престола на Господа. Ето едно наистина апокалиптично събитие. Ако вникнем по-дълбоко, ще открием, че в Петдесетница има много силни моменти, свързани със Стария Завет (например с видението на Йоаил), а от друга страна, в нея като в семе е заложен целият Апокалипсис. Чудото на Петдесетница е едно велико възкресение и в същото време велико просветление. Тя ни води от Стария Завет към Новия Завет, за да ни поведе сега и към Третия Завет.

 

Вие знаете, че живеем в епохата на Светия Дух, в края на целия Индо-европейски цикъл от човешката еволюция. Представете си тогава новото слизане на Светия Дух, който ни разкрива не само историята на Стария и Новия Завет, а цялата човешката история за всички тези 10 хиляди и повече години, култура след култура, посвещение след посвещение, така че всичките 12 Порти на Небесния Йерусалим да бъдат отворени едновременно. Това означава да преживеем богатството на всички духовни традиции – на Учителя, Християнството, Индуизма, Будизма, Исляма, Юдаизма, Зороастризма, Херметизма и т.н. Това е новото слизане на Светия Дух, който ще освети целия Индо-европейски цикъл като едно грандиозно духовно богатство.

 

Обични приятели, ние отиваме на Рила с определена духовна задача: да отворим последователно вълнуващите, апокалиптични страници на една Нова Петдесетница, която включва и Петдесетницата на Христос, и “Петдесетницата” на Учителя, и “Петдесетниците” на другите Божествени Учители. Това означава да преживеем изключителното богатство на Учението и Делото на всеки един от тях и да провидим тяхното Ново Идване. Ние отиваме на едно свято място – Рила, за да преживеем посвещението на Светия Дух, който ще отвори Книгата на Живота, в която са записани всички посвещения от Индо-европейския цикъл. Когато направим връзка с Великите Учители на човечеството и с Божията Майка, ще можем, както Св. Йоан, да виждаме и да четем тази Книга на Живота, която Христовият Дух ще отвори пред нас.

 

За да изпълним своята задача, обаче, ние ще трябва да възлезем по цялата вертикалната структура на Битието – от земния свят да влезем в Ангелския свят, а след това да се издигнем и до най-високия Причинен свят, защото там е действото на Новата Петдесетница. Влезем ли в Божествения свят, приятели, ние ще бъдем пред Трона на Господа, съзерцавайки Христос, седящ отдясно на Отца, съзерцавайки Мировия Учител Беинса Дуно, другите Учители, седемте Духове, разпроводени по цялата Земя. Когато влезем в тези високи светове, за нас това ще бъде трансформиране на цялото духовно пространство, на цялата планета, дори на целия духовен Космос. И там ще посрещнем чрез Светия Дух Второто Идване на Божествените Учители. Тогава, обични приятели, ще получим Новото Кръщение на Космичния Христос в името на Кръста на безсмъртието, ще влезем в Небесната школа на Учителя, ще влезем и в новата Мандала на Царството Божие с многото жилища на Майтрея Буда. Но даже тези велики благословения не са всичко, защото Новата Петдесетница е свързана със затварянето на целия грандиозен Индо-европейски цикъл в историята на човечеството и отварянето на Новия цикъл на съществуване, този на Шестата раса.

 

От идеи, които стоплят душата ни, тези мистерии трябва да се превърнат в действо, в преживяване. Духът трябва да слезе върху нас и всеки един да говори на различни езици, които обаче този път са езиците на различните духовни традиции и на Новото Идване на Божествените Учители. Това е неописуемо! Ако има ясновидци, в своите медитации те ще видят: “На Земята един център започва да лъчезари с апокалиптични вибрации”. Това е енергията, която Господ чрез Христос, Учителя, другите Божествени Учители, Божията Майка, чрез цялото Небе изпраща на Земята, за да балансира всички драматични проблеми, в които сега живее човечеството. Защото само от най-високия Божествен свят може да се излъчи енергията, която е безкрайно необходима на цялото човечество и която като избухването на духовна Свръхнова да разлее Жива Светлина по целия свят. Това е запалването на великия огън и влизане на човечеството в Царството Божие с многото жилища като Божий народ на свещена Земя.

 

Приятели, преживеем ли тези грандиозни мистерии, ще се завърнем от Рила като апостоли, върху които Светият Дух е слязъл и които са видели цялото духовно богатство на човешката еволюция. Ако успеем да се изкачим в Светия град и преживеем Новата Петдесетница, тогава ще станем фокус на една изключително важна планетарна акция на Небето. Като духовна група – представители на Великото Всемирно Братство, ние ще бъдем център за духовно-космична работа, за да се промени съдбата на света.

 

Ето това е моята лелеяна мечта – да отидем горе, на Рила, с трепет и свещенодействие, с безкрайно смирение и благоговение, да влезем в мистерии, в действо и да актуализираме Новата Петдесетница.                                                                     

  

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved